Svet

Sedište jedinstvene nove globalne religije biće izgrađeno 2022. godine

Sedište Svetske religije trebalo bi da se otvori 2022. godine 

image.png


Sedište će se zvati Avramova porodična kuća i gradi se na ostrvu u bliskoistočnom gradu Abu Dabiju. Sedište se postavlja u saradnji sa papom Franjom i sunitskim muslimanskim vođom šeikom Ahmenom al-Taiebom nakon što su obojica potpisali globalni mirovni sporazum pod nazivom Dokument ljudskog bratstva za mir u svetu.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html

https://backtojerusalem.com/one-world-religion-headquarters-set-to-open-next-year/
Sedište jedne svetske religije sastojaće se od tri zgrade. Svaka „religija“ imaće svoju zgradu, od kojih svaka predstavlja džamiju, crkvu i sinagogu. Međutim, crkvama nije dozvoljeno da imaju krst na zgradi kao metodu identifikacije jer je u UAE nezakonito postavljanje hrišćanskog krsta na zgradu. Međuversko veće će biti povezano sa ovim građevinskim projektom kako bi nadgledalo projekte čiji je cilj promovisanje tolerancije, ali možda će tolerancija biti samo jedan fokus. 
Navedena svrha Abrahamove porodične kuće je da donese razumevanje i toleranciju među verama, ali postoji nekoliko značajnih izazova. Prvo, Abu Dabi je dio UAE -a u kojem je hrišćanima nezakonito prozelitiziranje, a prelazak iz islama je zabranjen. Papa predstavlja rimokatoličanstvo u kojem su hrišćani slobodni da pređu na islam, ali građani Abu Dabija nisu slobodni da izaberu Hrista.

Možda, poput Avramove porodične kuće koja obećava toleranciju i razumevanje, ustav UAE takođe garantuje slobodu veroispovesti „u skladu sa ustaljenim običajima“, ali đavo je u detaljima. Iako su određene prakse (poput prelaska iz islama) direktno zabranjene, kazneni zakon za UAE se odnosi na šerijatski zakon koji strogo zabranjuje otpadništvo.

Iako se obično ne sprovodi, učenje da je Isus jedini Bog smatra se činom uvrede Alaha ili proroka Muhameda, a prestupnici mogu biti podložni zatvorskoj kazni od pet ili više godina, novčanom kaznom od 250.000 dirhama (68.100 dolara) do dva miliona dirhama ( 545.000 dolara), a hrišćani mogu biti deportovani. 
Da bi se povećala zabuna oko unosa razumevanja i tolerancije, sunitski muslimanski vođa, šeik Ahmen al-Taieb, koji se naširoko smatra za „umerenog“ muslimana, snažno veruje da muslimani koji pređu iz islama u bilo koju drugu religiju (uključujući hrišćanstvo) treba da budu ubijeni.
Dakle, ako je ideja Sedišta jedne svjetske religije doneti toleranciju i razumevanje, zašto ga onda graditi u muslimanskoj zemlji u kojoj je preobraćanje nezakonito i zašto to činiti zajedno sa muslimanskim klirom koji uči da muslimanske otpadnike treba ubiti? Nije li to suprotnost toleranciji i razumevanju? 
Sa ovim građevinskim projektom biće povezano međuversko veće koje će nadgledati projekte čiji je cilj unapređenje tolerancije, ali možda će tolerancija imati samo jedan smer. 
U decembru 2020. Ujedinjene nacije su usvojile zakon protiv bogohuljenja za koji većina hrišćana nije svesna. Labavo prevedeni zakon, koji su prihvatili UAE, zabranjuje svako učenje protiv islama, uključujući biblijska učenja koja bi se mogla smatrati uvredljivom. 
Većina hrišćana razume izraz „jedna svetska religija“ da se odnosi na spajanje svih religija, uključujući hrišćanstvo, u jedinstvenu globalnu religiju. Mnogi hrišćani veruju da je „jedna svetska religija“ direktno povezana sa poslednjim danima kada će Antihrist uspostaviti jednu svetsku religiju koja će biti povezana sa jednom svetskom vladom i dovesti do žig zveri.
Pravoslavci pojam „jedna svetska religija“ shvataju kao oznaku spajanja svih religija, uključujući i hrišćanstvo, u jedinstvenu antihristovu religiju.

Kako je Nemačka štampa izvestila u različito vreme, slična zgrada, samo manja, gradi se sada u Berlinu:

Projektom se bavimo od 2014 godine., ako ne i ranije. Izgradnja je počela 2019. godine, planiralo se raditi na donacijama, i sve završiti za četiri godine. Ali sada, kako je objavljeno, sve se ubrzalo i sve će se završiti 2022. godine. To nam omogućava da mislimo da je 2022. godina ključna za globaliste ili, barem simbolična, a kao maksimum – možda godina početka zvaničnog novog svetskog poretka.

P.S. Satanisti u svojoj simbolici koriste crnu kocku kao okultni simbol koji predstavlja Nibiru (palog anđela satanu), tajna demonska „znanja“. I kroz taj okultni simbolizam pripremaju ljude na poklonjenje satani.

Autor: ISHS NIKA

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!