Влади Републике Србије да донесе нови Закон о ћирилици као једином службеном писму српског језика

Подржавам апел професора Драгољуба Петровића упућен Одбору за стандардизацију српског језика (Одбору ССЈ) да у новом Правопису српског језика спроведе

Опширније...

Православни Срби, од Ћирила до Броза, потписивали су се једино ћирилицом, али данас многи су се преселили у латиничку вероисповест

ОДБОРУ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА Обавештен да је Одбор за стандардизацију српског језика одлучио да се приступи изради новога Српског

Опширније...