Мишљења

Телевизије Пинк, Хепи, Б92, Прва и огромна већина приватних телевизија у Србији користе противуставно националне ТВ канале не поштујући Устав

Фото: Н1, Промо

Поводом поднеска захтева ТВ Пинк да му се додели још један национални канал

• Дa je РЕМ уважавао Устав Србије, телевизије Pink, Hepi, Prva, B92 и све друге латиничке приватне телевизије морале би изгубити право на коришћење националног, државног канала

• Устав Србије није (п)овластио појединце изузимањем од уважавања уставних прописа

• Уколико би се РЕМ поново оглушио о Члан 10. Устава Србије при додели електронског националног канала и омогућио поново телевизијама да газе Устав Србије, државни контролни органи морали би укинути право на коришћење националног канала, а РЕМ би морали распустити и изабрати нови састав који ће уважавати Устав Србије

• Србија не би смела да буде једина држава у Европи која не примењује уставну обавезу о матичном језику с матичним писмом по јасној, експлицитној уставној обавези.

Да је РЕМ уважавао Устав Србије, телевизије Pink, Hepi, Prva, B92 и све друге латиничке приватне морале би изгубити право на коришћење националног, државног канала због свакодневног непрекидног игнорисања става првог Члана 10. Устава Србије, усвојеног на референдуму 2006. године и проглашеног у Скупштини Србије 7. новембра те године.  Тога дана, или у року од десетак дана, Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) морало је послати позив наведеним телевизијама да свој програм у одређеном реалном року усагласе са ставом првим Члана 10. новог Устава Србије који је гласио и данас, наравно, гласи: „У Републици  Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо.“

То је целовит став први тога члана, он не наводи никакве изузетке у примени тога става директно односећег на експлицитно истакнут српски језик и ћириличко писмо – нераздвојно. Дакле, цитирани целовит став Члана 10. који се односи на службену употребу српског језика и ћириличког писма, није предвидео изузетке, јер, уосталом: уставне обавезе, односе се на све и свакога који се служе у службеној употреби српским језиком и ћириличким писмом.

Према томе, ТВ Пинк који сада захтева за своје потребе још један национални канал и све остале телевизије које годинама (тачније више од 15 година) не уважавају Члан 10. Устава Србије тиме што своје исписе на ТВ екранима редовно исписују за грађане Србије српским језиком а хрватским националним писмом чине кривично дело, јер толико дуго кршење Устава Србије није неки обичан прекршај (као, на пример, прекорачење брзине у саобраћају) него је врста кривичног дела јер је реч о вишегодишњем игнориасњу Устава Србије.

ТВ Пинк и остале приватне латиничке телевизије – које се годинама служе српским језиком, а без српског ћириличког писма које је по Уставу Србије изричито и експлицитно нераздвојно од српског језика, како се у Уставу јасно види и чита, при новој додели новог ТВ канала или продужења коришћења националног електронског канала – могле би задржати исто латиничко писмо ако би тражиле и добиле регистрацију програма на мањинском хрватском језику или на неком другом језику и његовом латиничком писму (албанском језику и њиховој латиници, мађарском језику и мађарској латиници и сл. на неком од мањинских језика који се служе латиничким писмом). То је регуларно по ставу другом Члана 10. Устава Србије, који гласи: „Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава.“  Закон о службеној употреби језика и писама разрађује став други Члана 10. Устава Србије и само тако је могуће да латиничке телевизије у Србији ТВ Пинк, ТВ Хепи, Б2, Прва и друге ТВ наставе да користе једну од врста латиничког писма, али и даље коришћење српског језика с исписима на хрватском или неком другом писму, осим српске ћирилице није могуће легално, осим ако им РЕМ не дозволи то коришћење канала поново противуставно.

Свако је обавезан да у свом раду поштује све уставне обавезе, па и РЕМ. Зато, уколико би се РЕМ поново оглушио о уставну обавезу о коришћењу српског језика на ћириличком писму, одговарајући државни орган морао би затворити телевизије и одузети им национални канал због трајног игнорисања Устава Србије, па нека добију канал у некој другој држави која не уважава своје уставне обавезе. Србија не би смела да буде једина држава у Европи која не примењује уставну обавезу о матичном језику с матичним писмом по јасној, експлицитној уставној обавези.

Уколико би се, пак, РЕМ поново оглушио при додели електронског националног канала и омогућио поново телевизијама да газе Устав Србије у вези с језиком и писмом, државни контролни органи морали би укинути право на коришћење националног канала, а РЕМ би морали одмах распустити и изабрати нови састав који ће уважавати Устав Србије приликом доделе нционалних ТВ канала.

Аутор: Драгољуб Збиљић

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!