Занимљивости

Зашто је баш на Ђердапу подигнута брана?

Подизањем бране на Ђердапу, ради изградње хидроцентрале на Дунаву, потопљени су многобројни веома важни археолошки локалитети, који спадају у убедљиво најстарије у Европи. Тако да је дуги низ година било онемогућено и екстремно отежано свако археолошко истраживање и копање, и били су обавијени велом тајне и заборава.

Ево њиховог списка…

Евидентирана културна добра са потопљеним локалитетима:

 • Ливадице, (античко утврђење)
 • Брњица, (римски преградни каструм)
 • Цезава, (римски каструм)
 • Цезава, (средњевековна некропола)
 • Салдум, (римско и рановизантијско утврђење)
 • Зидинац, (касноантички спецулум)
 • Козица, (праисторијска насеља)
 • Босман, (рановизантијско утврђење)
 • Господјин Вир, (античко и средњевековно налазиште)
 • Манастир – Госпођин Вир, (праисторијско, античко и средњевековно налазиште)
 • Падина, (насеље мезолита и старијег неолита)
 • Песаца, (праисторијско насеље, античко утврђење и средњевековна некропола)
 • Стубица, (насеље старијег неолита)
 • Велике Ливадице, (праисторијско, античко и средњевековно насеље)
 • Мале Ливадице, (насеље старијег гвозденог доба и античка осматрацница)
 • Клисура, (насеље бронзаног доба)
 • Лепенски Вир, (римска кула)
 • Лепенски Вир, (праисторијска поткапина)
 • Катаринине Ливаде, (насеље бронзаног доба)
 • Бољетин, (римски и рановизантијски логор)
 • Бољетин, (средњевековно насеље и некропола)
 • Власац, (мезолитско насеље)
 • Равна, (римско и рановизантијско утврђење)
 • Равна, (средњевековно насеље и некропола)
 • Рибница, (праисторијско и античко налазиште, средњевековно насеље и некропола)
 • Доњи Милановац – Велики Градац, (римско и рановизантијско утврђење)
 • Мрфаја, (комплекс праисторијских налазишта на потезу Поречке реке)
 • Поречка Река, (сабирни центар за снабдевање римских трупа у Ђердапу)
 • Поречка Река, (средњевековно насеље и некропола)
 • Мало и Велико Голубиње, (праисторијско, римсковизантијско налазиште)
 • Пећка Бара, (праисторијско, античко и средњевековно налазиште)
 • Хајдучка Воденица, (праисторијска некроплола)
 • Хајдучка Воденица, (праисторијско насеље)
 • Хајдучка Воденица, (касноантичко и рановизантијско утврђење)
 • Хајдучка Воденица, (средњевековно насеље и некропола)
 • Бараце код Трајанове Табле, (праисторијско и античко насеље)
 • Текија, (римско утврђење – Трансдиерна)
 • Сип, (касноантичко утврђење)
 • Косовица, (римски мост)
 • Римски Пут кроз Ђердапску клисуру

Да ли је све ово случајно потопљено, или је тадашња комунистичка власт желела да неке тајне остану скривене, закључите сами.

Извор: srbskenovine.com

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину која је у Србији забрањена!