Мишљења

Заштитник грађана: Добробит људског бића имају предност над интересом друштва или науке

Афирмативне мере да, санкције никако

Заштитник грађана покренуо је данас поступак контроле правилности и законитости рада Министарства одбране Републике Србије на основу притужбе Војног синдиката Србије да је у току обавезна вакцинација припадника Војске Србије коју, како наводе, „по наређењу начелника Генералштаба Војске Србије спроводе све целине Војске Србије“.

Заштитник грађана тражио од Министарства одбране да се у року од 15 дана изјасни о овим наводима Војног синдиката Србије, као и о наводима синдиката да се припадницима Војске Србије који се не подвргну вакцинацији указује да ће дисциплински одговарати, да ће им бити отказан радни однос, односно да ће бити онемогућени да напредују.

„По Уставу Републике Србије, домаћим законима и међународним конвенцијама које је Република Србија потписала, имунизација грађана, па тиме и припадника Војске Србије, може бити подстицана искључиво афирмативним мерама, никако санкцијама. Санкције воде у дискриминацију која је забрањена“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић је навео да је дискриминација по било којем основу забрањена Европском конвенцијом о заштити људских права, члан 14, које даје оквир да национално законодавство, Уставом Републике Србије у члану 21 и Законом о забрани дискриминације где се у члану 2 говори о томе шта се има сматрати дискриминацијом.

Заштитник грађана подсећа и да Конвенција о људским правима и биомедицини прописује да интереси и добробит људског бића имају предност над интересом друштва или науке, као и да се захват који се односи на здравље може се извршити само ако је лице на које се захват односи претходно дало сагласност и било о њему обавештено.

Извор: https://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/7083-fir-ivn-r-d-s-n-ci-ni

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!