Србија и србске земље

ЗАШТИТА ЦРКВЕНОГ КОМПЛЕКСА У ВРЕОЦИМА

С обзиром да постоји основана сумња да је прекорачен рударски пројекат зоне проширења површинског копа Поље „Д“, близина рударских радова знатно угрожава црквени комплекс са заштићеним културним добрима (црква брвнара Ваведења Пресвете Богородице и црква Покрова Пресвете Богородице), који по Плану генералне регулације за насеље Вреоци од 17.12.2008. године 06 број 145/2008. -XI- “Сл. лист града Београда“ број 54/08 нису у зони напредовања површинског копа, али су предметни црквени објекти због близине Поља „Д“ изложени штетним утицајима рударских радова.

Наиме, ЦРКВЕНИ КОМПЛЕКС У ВРЕОЦИМА НИЈЕ ОБУХВАЋЕН Решењем о утврђивању општег интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности 05 Број 465-7455/2011 од 29.09.2011. године (“Службени гласник РС“ број 74 од 5.10.2011. године), ради ширења површинских копова ПД РБ “Колубара“ на територију насељеног места Вреоци, а из разлога што је по Плану генералне регулације за насеље Вреоци од 17.12.2008. године 06 број 145/2008. -XI- “ Сл. лист града Београда “ број 54/08 предвиђено да обе цркве остану на постојећој локацији јер су заштићене од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Српски Центар Екологије

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!