Србија и србске земље

Захтев: ослободите децу обавезе ношења маске у школама!

МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ МЛАДЕНУ ШАРЧЕВИЋУ

ЗАХТЕВ

Сходно члану 71. Устава Републике Србије, и зајемченог права сваког детета на образовање, сходно међународним конвенцијама у којима су гарантована права деце, Покрет „Живим за Србију“, чија је председница Др Јована Стојковић, захтева од кризног штаба, Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја да дозволи боравак деци у предшколским и школским установама, без заштитних маски на лицу.

Како ни кризни штаб, ни Министарство, а ни Влада Републике Србије, немају овлашћења да ускраћују Уставом загарантована права деци, али исто тако немају овлашћења да их приморавају на ношење маски за које нико никада није доказао да штите од респираторних инфекција, док су научне студије показале да ношење маске може лоше утицати на здравље детета, захтевамо да се дозволи боравак деци у предшколским и школским установама без ношења заштитних маски.

Конвенција о правима детета, у члану 28 став 1 прописује следеће:

Стране уговорнице признају право на образовање и у циљу постепеног постизања овог права, на основу једнаких могућности, посебно ће:

Учинити основно образовање обавезним и бесплатним за све;

Подстицати развој различитих облика средњег образовања, укључујући опште и стручно образовање, које би било на располагању и доступно сваком детету и предузимати развој поштовања људских права и основних слобода и принципа утврђених Повељом уједињених нација;

Развој поштовања дететових родитеља, његовог/њеног културног индентитета, језика и вредности, националних вредности земље у којој дете живи, земље из које потиче и цивилизације различите од његове/њене сопствене;

Припремање детета за одговоран живот у слободном друштву, у духу разумевања, мира, толеранције, једнакости полова, пријатељства међу народима, етичким, националним и верским групама и са лицима домородачког порекла;

Развој поштовања према природној околини.

Закон о забрани дискриминације у члану 19 прописује:

„Свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу за законом.

Забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврстати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.“

Право на образовање гарантовано је чланом 26. Универзалне декларације, који предвиђа да образовање треба да буде усмерено ка пуном развитку људске личности и учвршћивању поштовања људских права и основних слобода.

И Пакт о економским, социјалним и културним правима предвиђа да основно образовање мора бити обавезно и бесплатно и доступно свима без изузетка.

Право на образовање гарантвано је и чланом 2. Првог портокола уз Европску конвенцију о људским правима, која каже да нико не може бити лишен права на образовање.

Чланом 19 Закона о забрани дискирминације, гарантује се право на образовање под једнаким условима на свим нивоима: предшколском, основном, средњем и високом образовању. Извршиоци дискриминације у области образовања јеси сви субјекти који учествују у процесу обазовања и стручног оспособљавања. Субјекти дискриминације у области образовања јесу лице или група лица изложена неједнаком третману у области образовања због неког њиховог личног својства. Радње извршења су: 1) отежавање или онемогућавање уписа у васпитно-образовну установу;  2) искључивање из ових установа; 3) отежавање или ускраћивање могућности праћења наставе и учешћа у другим васпитним односно образовним активностима; 4) разврставање ученика по личном својству;  5) злостављање ученика;  6) на неки други начин неоправдано прављење разлике и неједнако поступање према ученицима.

И Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по разним основама. 

Родитељи и деца имају пуно право да одбију, или прихвате препоруку ношења маски, тим пре што нема научно доказаних добробити по питању ношења маски које се намећу деци и спречавања ширења корона вируса. И сама препорука, заснована је на врло упитним резултатима истраживања за остале вирусе. Навешћемо само неколико примера:

1. У прегледу 14 рандомизованих студија које су испитивале „нефармацеутске“ мере заштите од вируса грипа (међу којима је и ношење маски), нису нађени докази који би подржали  ефикасност ових мера за спречавање лабораторијски потврђених случајева грипа. Каже се да „нисмо нашли доказе да су хирушке маске ефикасне у смањењу лабораторијски потврђених случајева грипа, и у случају када их носе заражени, и када их носе здрави у општој популацији. „ https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

2. Употреба маски у спречавању грипа посматрана је у 17 студија различитог типа. У закључку је наведено да ниједна студија није показала убедљиву везу између коришћења маски и инфекције грипом. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

3. Праћено је здравствено стање две групе  здравствених радника у Јапану, једне која је носила медицинске маске и друге која није. Показано је да ношење маски није показало бенефите код симптома прехладе, а да је у групи оних који су носили маску, било више главобоља. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

4. Вршено је испитивање ефикасности обичне хирушке маске и N95 маске. Није било разлике у инциденци лабораторијски потврђених случајева грипа. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

5. Студија која упоређује прављене маске и  медицинских, указала је против ношења првих од стране здравствених радника. Задржавање влаге, поновна употреба и лоша филтрација ових маски може довести до повећаног ризика од инфекције. Баш такве маске биће обавезна да носе деца по школама од септембра.

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

6. Интересантно је да су се још 1981. водиле стручне полемике, те је извршено испитивање током којег је шест месеци оперисано без употребе маски и није дошло до повећања инциденце инфекција рана. У закључку рада је чак наведено да би пракса ношења маски могла бити напуштена. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/

7. Интересантан је рад објављен 6. априла ове године, а повучен 1.јуна, као и још тридесетак радова који су говорили о корони другачије од наручених наратива. Пацијенти заражени коронавирусом кашљали су у петријеву шољу без маске, са хирушком маском, платненом маском и поново без маске. Ниједна врста маске није добро филтрирала коронавирус током кашљања. У претходним радовима на које се реферирају ови аутори, показано је да хирушке маске не показују добру филтрацију против аеросола величине 0.9, 2.0, 3,1 микрометра у пречнику, као и да честице димензија 0.04-0.2 микрометра могу проћи кроз маску. Претходна «верзија» коронавируса је процењена на 0.08-0.14 микрометара, а претпоставља се да је овај нови вирус сличан и да није вероватно да га хирушке маске могу зауставити. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153751/

8. Простори са стране хирушких и направљених маски могу бити опасност за пренос вируса. https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/face-coverings-aerosol-dispersion-and-mitigation-of-virus-transmission-risk(e360b2cd-a266-4581-be7b-c6d68ce1edfb).html

9. Норвешки институт за јавно здравље не препоручује ношење маски здравим људима стално и на сваком месту. Према њиховим проценама «чак иако се претпостави да су маске ефикасне ,разлика између стопа инфекције између оних који носе и не носе маске била би мала». Уколико претпоставимо да 20% инфицираних нема симптоме, и претпоставимо да маске смањују ризик од преношења за 40%, 200 000 људи би требало да носи маске, да би се превенирала 1 инфекција недељно. https://www.fhi.no/en/publ/2020/Should-individuals-in-the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-COVID-19/

Министарство просвете, кризни штаб и Влада републике Србије, морају да имају свест о лошим странама својих препорука и  не смеју да обавезују људе да их спроводе мимо слободне воље. Ношење маски доводи до појединих поремећаја, који се могу и трагично завршити, јер обавезност не признаје различитост људи и њихових здравствених статуса.

1. Испитивања на хирурзима, који су уз стоматологе били једини лекари који су пре корона-хистерије носили маске, показала су да после само једног сата операције, ниво кисеоника у крви опада, а пулс се повећава. У закључку наглашавају да би ово могло бити од клиничког значаја. https://doi.org/10.1016/s1130-1473(08)70235-5

2. Осим логичног смањења количине кисеоника, у крви долази до повећања угљендиоксида које наше тело избацује дисањем, али га маска задржава, те се он поново удише. У извештају се наводи случај здравог лекара који је, носећи маску,  извео интервенцију над туберкулозним болесником, и осетио гушење, лупање срца и дрхтање руку након 30 минута, а ниво угљен диоксида је био повишен.  Извршено је и мерење над још четворо анестетичара , пре и после двадесетоминутне интервенције и вредности су биле повишене, али без симптома. Повишење вредности угљендиоксида повезане су са његовим поновним удисањем, јер остаје „заглављен“ у масци. Аутори напомињу да  повишене вредности угљендиоксида доводе до сметњи у  концентрацији, мишљењу и психомоторним радњама.   https://doi.org/10.1016/s1130-1473(08)70235-5

3. Ношење маски доводи до главобоља, каже један свежи рад из доба  короне. Од 158 здравствених радника који су испитивани, 81% је развило нове главобоље узроковане ношењем заштитних маски. Чак 91,3%  испитаника са претходном дијагнозом главобоље, сматрало је да им ношење маски погоршава проблем и смањује радне могућности. https://doi.org/10.1111/head.13811

4. До чега још може да доведу стања хронично смањеног нивоа кисеоника у телу?

До атеросклерозе https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/17332479/, али и имуноспупресије инхибицијом Т лимфоцита https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/,

5. Један од проблема (дуготрајног) ношења маски је и поновно удисање евентуалних честица вируса код људи који га имају. Од стране кризног штаба нам је речено да ко добије вирус „преко маске“ биће „мање болестан“, али није речено шта ће се десити са инфицираном особом која стално поново удише вирус који тело покушава да избаци. Логично би било да ће бити „више болесна“. Оно што је извесно, враћени вирус ће се задржавати у носном пролазу, а показано је на анималном моделу, да неки коронавируси имају склоност да допру до централног нервног система преко мирисног нерва https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7130896/. Постоје докази да  и Covid 19 има афинитет ка централном нервном систему. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acschemneuro.0c00122

Ако ово делује превише „теоретски“ и „мало вероватно“, мада свакако вероватније од могућности да здрав човек, па и „асимптоматски носилац“ пренесе болест, ево мало праксе. У Кини су два дечака умрла током часа физичког који су обављали са маскама, у размаку од недељу дана  https://nypost.com/2020/05/06/two-boys-drop-dead-in-china-while-wearing-masks-during-gym-class/ . Такође, 25- годишњи џогер је умро џогирајући са маском https://nypost.com/2020/05/15/wuhan-man-suffers-collapsed-running-while-running-with-face-mask/. У испитивању 44 здрава испитаника која су обављала шестоминутни тест ходања, забележено је гушење (диспнеја) које је било статистички и клинички значајно када су испитаници носили хирушку маску https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/.  Шта све „вежбање са маском“ може да изазове, описује свежи чланак и наводи могућност редукције нивоа кисеоника у крви и спречавање ослобађања угљендиоксида, што доводи до повећања киселости крви, срчаног, бубрежног оптерећења, као и појачаног анаеробног метаболизма, и може погоршати нека хронична стања. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/.

У ситуацији када деца значајније не оболевају од онога што зовемо коронавирусом, а чине и само мали проценат преносиоца, једино исправно решење је да се родитељима и ученицима да слобода избора при ношењу маски.

Најоштрије осуђујемо етикетирања и таргетирања деце која не носе маске, или нису вакцинисана и генерисање атмосфере линча према њима и њиховим родитељима, а које све три инстанце којима се овим путем обраћамо, интензивно раде.

Сматрамо да се увођењем такозваних мера, врши атак на психичко здравље деце, чије ће детињство, уместо песмом, игром и дружењем, бити испуњено бесмисленим забранама, фрустрацијама и порукама како им је живот стално угрожен, а ближњи опасан. За тако нечим нема никакве реалне потребе и немали број људи неће дозволити да им деца бораве у тој атмосфери.

Зато захтевамо да се под хитно промене најављене мере, јер неће бити потребе да Министарство суспендује ђаке ако родитељи повуку децу из школа.

Покрет Живим за Србију ће помно пратити третман у школама и интервенисати правним средствима на међународном нивоу.

Председник Покрета Живим за Србију

др Јована Стојковић

Извор: http://zivimzasrbiju.com/%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d1%83-%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d1%9a/

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!