Crkva

Vladika Artemije: Danas postajemo vitezovi Svetog Kneza Lazara

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha!

Evo i ove godine, braćo i sestre, dočekasmo naš tužni i radosni Vidovdan. U tome jednome danu sadržano je i raspeće srpskoga naroda i njegovo duhovno vaskrsenje. Tako da je Vidovdan ostao posle Kosovske bitke, koju je vodio sveti knez Lazar sa svojim vitezovima, i u toj bici položio život svoj i on i svi oni boreći se za Krst časni i slobodu zlatnu, jer su se najpre opredelili za Carstvo nebesko.

Sveti knez Lazar nije se opredelio za Carstvo nebesko pred samu bitku. On je celog svoga života živeo radi Carstva nebeskoga, jer samo onaj ko živi radi večnih vrednosti Carstva nebeskoga u stanju je i da se žrtvuje za Carstvo nebesko.

Sveti knez Lazar bio je svestan veličine neprijatelja, ali je bio svestan i veličine svetinje koju brani. Zato se i kaže: „Ne mislim na one koji idu na nas, nego na ono šta mi branimo“.

Sveti knez Lazar je branio pre svega Pravu Veru pravoslavnu. Zato se i kaže da se borio za Krst časni i slobodu zlatnu. Bez krsta nema slobode. Krst je simbol Hrista. Bez Hrista nema ni slobode ni zemaljskoga carstva, ni Nebeskoga carstva. Zato je Kosovski boj, njegov značaj u istoriji roda srbskoga koncentrisan u takozvano „Kosovsko Jevanđelje“ koje je postojalo još od Svetoga Save. A to Jevanđelje je kratko. U Novom Zavetu postoje četiri jevanđelista, a u „srpskom Jevanđelju“ četiri reči: „Sve za Hrista, Hrista ni za šta“. Jer Hristos je najveća i jedina velika vrednost radi Koga treba da živimo i radi koje treba da se žrtvujemo kada za to prilike i Bog dopusti. Tako da je sveti knez Lazar postao i ostao sa svojim vitezovima ogledalo i primer srpskome rodu kroz vekove i vekove.

Evo, skoro 650 godina, svake godine Srbi doživljavaju Vidovdan kao svoj narodni i nacionalni praznik. Nažalost, ne i kao državni praznik, jer ova država, nova država nije ona koja je bila za vreme Svetog Kneza Lazara. Ona je bila upravljena ka Carstvu nebeskome, a ova ka evropskoj uniji. Šta nam daje evropska unija tek ćemo videti, ali srpski narod, ma gde se danas nalazio, u našoj svetoj Srbiji, u rasejanju, u drugim državama gde Srbi žive, svi su oni danas objedinjeni u jednu misao, u jednu molitvu, molitvu i opredeljenje za Carstvo nebesko.

Tako i mi danas postajemo vitezovi Svetog Kneza Lazara. Nisu samo oni koji su sa njim bili postradali za Kosovo, nego i svi koji su svoj život položili u proteklim vekovima, u teškom turskom ropstvu koje je trajalo pet stotina godina, u stradanjima u 20. veku i u 21. veku na samom početku, sve su to vitezovi kosovski, sve su to borci Svetog Kneza Lazara.

Braćo i sestre, svaki od nas se nalazi danas pred vidovdanskim ogledalom, da vidi i pogleda sebe gde se nalazi, da li je u redu Lazarevih vitezova, da li je pod njegovim krstaškim barjakom, ili, avaj, pod zastavom Vuka Brankovića.

Nažalost, nažalost, nažalost srpski narod nikad nije bio bez svojih „Brankovića“. I na prvome Kosovu i kasnije kroz istoriju uvek je bilo onih koji su skloni kompromisima, skloni kolaboracijama, skloni stavljanja bilo čega i bilo koga ispred Gospoda Hrista i Njegovog Svetog Jevanđelja. I danas nismo pošteđeni takvih. Nećemo nikoga prozivati, ali svi se znamo ko se gde nalazi i otprilike ovo je poslednja Kosovska bitka, jer ona prva od 1389. godine još nije završena, još se Srbin bori za slavno Kosovo, za Krst časni i slobodu zlatnu.

I danas Srbi imaju pred sobom kosovsko-svetosavsko Jevanđelje: „Sve za Hrista, Hrista ni za šta“. Blago onome ko je na toj strani i ko se tako bori. Onda se opredelio za Carstvo nebesko.

Neka bi Gospod molitvama svetog kneza Lazara, njegovih slavnih vitezova i ostalih mučenika i novomučenika srpskih kroz vekove, posebno Jasenovačkih mučenika i ostalih koji postradaše od hrišćanstva lažnoga, kako kaže sveti Vladika Nikolaj. Neka Bog molitvama svih njih daruje nama mudrosti, hrabrosti i snage da istrajemo i ostanemo na Kosovskom putu, na putu Krsta Hristovoga, na putu Hristovome, da idemo za Njim kao što je On rekao: „Ko hoće za mnom da ide, da se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom“. Da i mi sa našim krstom krenemo i idemo predvođeni svetim knezom Lazarom, za Gospodom našim da bi postali građani i mi Carstva nebeskoga, da tamo
sa Nebeskom Srbijom i ostalim svetim ugodnicima Božijim slavimo Svetoga Boga u Trojici, slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin.

Blaženopočivši vladika Artemije (1935-2020) – beseda na Vidovdan 2015. godine

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!