Породица и школа

Веронаука у школе и слобода избора

Фото: novosti.rs

Забранити Оног који „не постоји“

Дежурни фрљачи са разумом и умишљеном интелигенцијом, предложили су недавно врло рационалну и изнад свега демократску забрану – веронауке. Потписници апела су бројне „-олошкиње“, али и понеки залутали мушки припадник „научне мисли“ који нису могли ништа боље да смисле у образложењу, до бесних попова, клерикализма, мрачног средњег века и осталих флоскула са потписом опскурних невладиних организација.

Објективна, неутрална наука и исти такви научници немају буквално ништа са изопаченим идеолошким интерпретацијама које слушамо. Објективна, неутрална наука за предмет свог истраживања има видљиве законитости материјалног света и она се духовним не бави, те га не може ни негирати. Она и не покушава да објасни суштински узрок појава јер је невидљива нематеријална суштина ствари нешто што је предмет вере. Њена дескриптивна природа описује појаве до извесне прецизности, али је исто тако свесна својих граница и чињеница да свака фундаментална теорија у чисто природној науци као што је физика, подразумева постојање нечег бесконачног, свеприсутног, вечног, нематеријалног, што, са друге стране, узевши у обзир бескрајну сложеност природе коју иста та наука открива, може послужити као индиректан доказ постојања неке више интелигенције, нечег надрационалног (не ирационалног!), које је само прешироко за уске логичке оквире разума.

Разум се не позива на ауторитет ван себе, док вера то чини. Одраз Божанског ума у природи је сложен и најбоље се може схватити, не изолованим разумом, већ свеукупном личношћу која је горња граница могућности наше спознаје.

Да ли ћемо своју децу гајити да буду индивидуе омеђене психосоматским и социјалним одређењима (Лоски), или слободне личности са пуним капацитетом за спознају и рационалног и надрационалног, слобода је која нам је као родитељима дата и коју нам неће одузети на овај примитивни, комесарски начин, некад у име комунизма, а сада сцијентизма.

Веронаука у школе и слобода избора!

Аутор: др Јована Стојковић

Хвала на поверењу! Молим вас поделите, ширите истину!