Svet

Valentin Katasonov: Vidim da se priprema genocid

Dimna zavesa koja prikriva nadolazeću krizu

Valerij Katasonov (Foto: Biznes Onlajn)

Valentine Jurjeviču, sreli smo se krajem 2019. godine i tada ste u rekli da je kriza neizbežna, no niste navodili rokove. Da li ste iznenađeni što se sve desilo ovako brzo?

Tada, kada smo razgovarali, znaci ekonomske krize bili su već vidljivi u mnogim zemljama. Upoznao sam se sa ekonomskom statistikom Japana, Italije za četvrti kvartal 2019. godine, koja je signalizirala da u navedenim zemljama već počinje ekonomski pad. Zato ne isključujem: da bi nekako prikrili nadolazeća ekonomsku krizu izveli su specijalna operaciju pod nazivom COVID-19. Sve su pripisali virusu, iako su, zapravo, uzroci duboki, fundamentalni, i postoje tokom poslednja tri veka (imam u vidu vreme postojanja kapitalizma). Kao i uvek, oni („gospodari novca“) izbegli su odgovor na glavno pitanje: „Koji su osnovni uzroci krize?“ i sve pripisali korona virusu.

Nedavno sam ponovo pregledao neke materijale vodećih konsalting kompanija, konkretno McKinsey. Za godinu 2019. pogledao sam oktobarski izveštaj, u kome je data prognoza da će u svetu, u skorije vreme, nestati trećina do polovine svih banaka. Eksperti McKinseya odlično shvataju pravi uzrok krize, tako da, bilo-ne bilo korona virusa, do krize bi došlo. Još uvek, naravno, takvog masovnog pomora banaka nema, ali, po mojim podacima, on zaista može uskoro početi. To je posebna tema za razgovor.

Znači, korona virus nije okidač krize?

On je doneo krizi dubinu. No, bezuslovno, radi se o sledećem: specijalna operacija COVID-19 imala je nekoliko ciljeva. Kao prvo, to je vrsta dimne zavese koja prikriva dolazeću svetsku krizu. Drugo, to je neka vrsta treninga, obuke kako u kratkom roku naterati stanovništvo u samoizolaciju (tako oni to zovu), a zapravo je reč o dobrovoljno-prinudnom utamničenju. Polovina čovečanstva se našla u kućnom zatvoru koji je trajao različito, no ovaj pilot projekat je, sa tačke gledišta njegovih organizatora – funkcionisao, uspeo. Tako da nisu isključene i druge provokacije, može biti da će početi novi talas pandemije ili teroristički akti tipa „11. septembar 2001.“ Uzgred govoreći, upravo je tog dana počela izgradnja novog svetskog poretka, ili „vrlog novog sveta“ da se izrazim Hakslijevim rečima.

Ko su organizatori ove specijalne operacije?

Ja ih zovem „gospodarima novca“ – to su krupni akcionari sistema Federalnih rezervi. Uzgred, primetio sam da mnogi autori koriste reč „oni“ – to je neka zagonetna, tajanstvena grupa ljudi. Na primer, Džon Kolman i njegova knjiga „Komitet 300“ i jeste ti „oni“, ili „gospodari novca“. To su vladari iz senke koji postoje mnogo vekova. Jednostavno u HH veku počeli su da deluju bezočnije i otvorenije. Tek što sam predao izdavaču knjigu o distopiji. U knjizi postoji, konkretno, deo koji se odnosi na Herberta Džordža Velsa, autora niza naučnofantastičnih romana, antiutopija. Ipak je njegova „Vremenska mašina“ – najstrašnija distopija. Pored toga, pisao je i programske radove; jedan od njih je Legal Conspiracy. U njemu, otvoreno i drsko, Herbert Vels objavljuje planove svetskih vladara u senci. Vels je i sam pripadao anglosaksonskoj eliti, bio je u sastavu „Komiteta 300“. Dakle, čitajte Velsa – on je ideolog vladara iz senke, a ne nekakav pisac naučne fantastike.

Svaka kriza je „gospodarima novca“ — praznik

„Sa moje tačke gledišta, pandemija je vrsta dimne zavese, koja treba da sakrije pokušaj finansijske oligarhije da sprovede narednu rundu preraspodele svojine“ – rekao je nedavno Sergej Glazjev. Da li slažete sa njim?

Ja bih proširio ocenu: nije reč samo o preraspodeli svojine, već je to još jedan korak ka preuzimanju svetske vlasti. Vlast je iznad svojine. Faktički, svojina je sredstvo uz čiju pomoć se dostiže viša, sa tačke gledišta vladara iz senke, vlast. Na ovu temu napisano je hiljade knjiga, o tome je pisano i Svetom Pismu. Da li se sećate kako je đavo iskušavao Hrista u pustinji? Isus je 40 dana postio, hodao po pustinji, a onda se pojavio đavo. „Pretvori kamen u hleb“, rekao je đavo. To je kušanje bogatstvom. No, Hristos je rekao da „ne živi čovek samo o hlebu“. Sledeće je bilo iskušavanje slavom đavo podigao Hrista iznad Jerusalimskog hrama i rekao: „Skoči, tebe će anđeli prihvatiti i svi će tada shvatiti da si natčovek.“ Hristos je i ovo odbio. A treći put je đavo podigao Isusa na najvišu planinu i sa nje mu pokazao ceo svet. „Svi ovi gradovi, sve pripada meni – rekao je đavo, pokloni mi se i sve će biti tvoje.“ To je iskušavanje vlašću. Večna tema. Zato je, naravno, važna vlast a ne svojina.

A sada nemaju dovoljno vlasti?

Oni još uvek nemaju punu vlast, zato je to njihov najviši cilj. Više od 50 godina pratim izveštaje Rimskog kluba. Godine 1968. stvorena je ova organizacija zakulisnih vladara. Uzgred, Kolman smatra da je Rimski klub najvažnija organizacija u legalnim strukturama, koja radi po komandama i u interesu „Komiteta 300“. U njihovim izveštajima, u naučnoj formi, obrazlažu se zadaci koji vode do konačnog cilja. Prvi zadatak je kontrola nad demografskim procesima, ali ne samo kontrola, već i smanjenje broja stanovnika.

Čitala sam u Vašim radovima da oni hoće da smanje broj stanovnika Zemlje na jednu milijardu?

Da, potpuno tačno. Govore o „zlatnoj milijardi“ a zapravo „zlatan“ je samo milion, a 999 miliona su „prljavi“, oni koji rade i opslužuju „zlatni milion“.

Drugi zadatak je deindustrijalizacija, rušenje realnog ekonomskog sektora. Sa tačke gledišta zakulisnih vladara današnja industrija iscrpljuje Zemlju, zagađuje okolinu, a sve to pripada njima – „izabranom narodu“. Herbert Džordž Vels je smatrao da su to Anglosaksonci, no postoje i druge verzije ko je „izabrani narod“.

Dalje, slede ciljevi kao što su potkopavanje i rušenje nacionalnog suvereniteta. Zar to nije očigledno tokom 30 godina postojanja RF? Mi dobro vidimo kako se urušava nacionalni suverenitet Rusije. Ako govorimo o finansijskoj sferi, to je ukidanje svih ograničenja na kretanje međunarodnog kapitala, to jest, faktički: ukoliko otvorimo prozore i vrata svog doma, nećemo moći da očuvamo temperaturu u njemu. To je obrazac procesa urušavanja nacionalnog suvereniteta. Još jedan zadatak – digitalizacija, izgradnja digitalnog konclogora. To smo mogli dobro da osetimo sada, tokom pandemije COVID-19.

Na kraju, poslednji zadatak, koji je i konačan cilj – svetska vlada i ustanovljavanje onog svetskog poretka o kome je pisao Herbert Vels u svojoj knjizi Legal Conspiracy još 1928. godine. Ponekad se navede Protokoli sionskih mudraca, ali, molim vas, uzmite Velsovu knjigu, istina, na ruski nije prevedena, no, mislim da će se uskoro pojaviti i na ruskom. Sada je u opticaju termin „novi svetski poredak“. A odakle je uzet? U svakom slučaju, u Velsovo doba već se koristio. Treba kopati dublje, odatle sve ide.

Kako današnja kriza pomaže u postizanju ciljeva koje ste naveli?

Ranije sam već govorio da je za „gospodare novca“ svaka kriza – praznik. Za njih je to način da izvrše preraspodelu svojine u svoju korist. Shvatite, taj model, koji postoji već 300 godina – model je lihvarskog finansijskog kapitalizma. To je ekonomija u kojoj se novac stvara tako što banke daju kredite. Vi znate, da je kod nas u Rusiji, da, i u celom svetu, sa retkim izuzecima, bankarski sistem organizovan u dva nivoa: centralna banka, koja emituje novac i komercijalne banke, koje stvaraju nekoliko puta veću novčanu masu u obliku depozitnog ili bezgotovinskog novca. U svetu je proporcija otprilike ovakva: gotovog novca je 10 procenata, a 90 procenata su bezgotovinska sredstva koja stvaraju komercijalne banke. Na žalost, tu prostu istinu ne razumeju čak ni neki ekonomisti. To jest, na jednu rublju stavljenu kao depozit, komercijalne banke mogu stvoriti nekoliko novih rublji, uslovno govoreći do 10. A u nekim zemljama čak nema nikakvih ograničenje, oni mogu „štampati“ ta bezgotovinska sredstva neograničeno, ukoliko za njima postoji potreba. Ovaj model se bliži svom kraju.

Pojasniću na primeru. Novčana masa je određena obimom datih kredita. Pretpostavimo da su od strane H banke izdati krediti u iznosu od jednog miliona jedinica. Dakle, potrebna je još i kamata, uslovno govoreći 10 procenata. Prema tome ukupna obaveza je jedan milion i sto hiljada novčanih jedinica, a novca u opticaju ima samo jedan milion, to jest, nedovoljno da se vrati ceo dug. Rezultat je kao dečja igri u kojoj detetu nedostaje jedna stolica – to je slika bankrotstva.

Da bi nekako održale ekonomiju (jer, ne prave se krize svake godine) banke govore: „Mi ćemo refinansirati vaš dug i daćemo vam novi kredit“. Na račun novih kredita vi ćete pokriti svoje obaveze po ranije izdatim kreditima. I na taj način se izgrađuje dužnička piramida. Klijenti banaka se navikavaju da će im se refinansirati dugovi i dati novi krediti. I, eto, čovek dolazi deseti put u banku, a oni više ne daju. Dosećate li se zašto? Sve je vrlo prosto: već su iscrpeli sve mogućnosti obezbeđenja kredita.

Da li se sećate, u Venecijanskom trgovcu Šekspir ima lihvara Šejloka koji kaže: „Mene ne zanima kamata, važan mi je zalog.“ Na taj način banke preraspodeljuju, u korist „gospodara novca“, aktivu, imovinu, bogatstvo. Posle svake krize dolazi do sve veće koncentracije bogatstva u rukama nekoliko ljudi. U starim udžbenicima političke ekonomije ovaj proces se zove centralizacija i koncentracija kapitala. Zapravo, pre ili kasnije, celokupno bogatstvo će se naći u rukama „gospodara novca“, ako se naravno, ovaj proces ne zaustavi. I više od toga, celokupno svetsko bogatstvo na kraju će pripasti „gospodarima novca“ i još će im ljudi biti dužni.

No, da li možemo nekako zaustaviti ovaj proces?

To je vrlo ozbiljno pitanje. Pre toga moramo shvatiti sa čim imamo posla. Nisam uveren da među vašim čitaocima jedan od deset, ili čak jedan od sto shvata kako je ustrojen ovaj mehanizam. I više, mislim, da nemali broj vaših čitalaca prilično lakomisleno koristi usluge komercijalnih banaka a to nije bez opasnosti.

A da li Vi uspevate da ne koristite bankarske usluge?

U potpunosti, naravno, danas banke ne možemo zaobići. Koliko mogu, minimizujem svoje odnose sa bankama. I još, ne koristim njihove kredite. Ponavljam, bankarski svet predstavlja dvospratnu konstrukciju: na vrhu se nalazi centralna banka, a ispod su komercijalne banke. Centralna banka emituje gotov novac. Novčanice u vašem novčaniku su – produkcija centralne banke, a bezgotovinski novac, koji vam je na računu negde u banci, proizvod je „štamparske mašine“ komercijalne banke,a to su, kako kažu u Odesi, „nebo i zemlja“. Ako ljudi ne počnu da uviđaju razliku možemo li očekivati da proces bude zaustavljen?

Zato je bolje zaustaviti proces, ne negde na nivou Gosdume, gde (izvinite zbog grubih reči) matore prdonje razmatraju nekakve zakone, već na nivou univerziteta, gde su ljudi još uvek u stanju da upijaju znanja i gde se proces formiranja čoveka još nije završio. Još bolje je to uraditi u školi ili dečjem vrtiću, a najbolje u porodici: objasniti detetu da su dva puta dva četiri, a ne pet ili tri.

Belorusija je odbila da izvrši naredbe „gospodara novca“

Znači, Vi smatrate da proces globalizacije nije zaustavljen? Postoje eksperti koji tvrde, da SAD koje su ratovale za nju, sada žele da je likvidiraju, zato će krenuti trend regionalizacije?

To je privremeno, to je taktički potez. Obratite pažnju: 99 procenata država na planeti je prilično operativno reagovalo na komande koje su došle od zakulisnih vladara, preko Svetske zdravstvene organizacije. Znači, u vrhu vlasti nalaze njihovi poslušnici. Po mom mišljenju, to je očigledno. Zatim je, tim poslušnim predsednicima, premijerima, kancelarima, data komanda: hitno dovršiti izgradnju pojedinačnih ćelija svetskog konclogora. A onda će, u pogodnom trenutku, od tih ćelija biti napravljen jedan konclogor.

To jest, vi smatrate, da je naš predsednik, koji želi da se na svetskoj areni pokaže kao samostalan igrač, zapravo poslušnik?

Uopšte, predsednike, premijere i kancelare posmatram kao glumce – neki su više, neki manje profesionalni. Ne sudim po rečima i gestovima, već po realnim rešenjima i delima. Ne želim da ocenjujem predsednika u ovom slučaju, želeo bih da se nadam da će neki pozitivni procesi početi da se odvijaju.

Znači, mi smo takođe poslušna zemlja, a Belorusija nije?

Prošli put sam rekao da Rusija ima status kolonije. Ništa se nije promenilo. Ili mislite da smo popravkom Ustava odmah prestali da budemo kolonija i postali suverena država? Šta Vam je! Ne budite toliko naivni!

Ali Belorusija i Švedska nisu uvodili tako oštre mere karantina. Ispada da su oni spremni da odbiju poslušnost zakulisnim vladarima?

Zapravo postoji veći broj subjekata međunarodnog prava, koji nisu odmah reagovali na ukaz Svetske zdravstvene organizacije. Na primer, Luksemburg, Lihtenštajn, Monako – to su posebne zone za izabrane ljude, koji mogu da žive po posebnim zakonima i pravilima. Švedska, očigledno, smatra da je u nekom smislu ofšor teritorija i zato neće da sluša glupa naređenja iz SZO. A Belorusija je zaista ispoljila čvrstoću i doslednosti i odbila da izvršava komande „gospodara novca“.

„Gospodari novca“ određuju koliko će dugo ekonomija biti u depresiji

Da se vratimo krizi, u čemu se ona principijelno razlikuje od onih koje smo već gledali?

Ona se razlikuje samo po tome što je sada, upravljanje kriznim procesima, prešlo na globalni nivo: upravo „gospodari novca“ određuju koliko se može držati ekonomija u depresiji ili stagnaciji. Ranije su sve takve krize imale neku komponentu stihijnosti, i u udžbenicima je opisano kako one počinju, traju i završavaju se. To je teorija ekonomskog ciklusa. Sve počinje padom, potom, stagnacija ili depresija, zatim oživljavanje i uspon – četiri faze. Sada se taj ciklus može proizvoljno menjati svoje proporcije, neke faze mogu nestati, zato što se danas upravljanje krizama vrši „ručno“. „Gospodari novca“ sami donose odluke. Mislim da će oni do kraja „cediti“ svetsku ekonomiju. Potrebna im je neprekidna i duboka globalna kriza, da ne troše snagu na tri obične ciklične stihijske krize, već da tokom te neprekidne superkrize, prisvoje ono što još nisu uspeli.

Vi nazivate COVID-19 specijalnom operacijom. Nije slučajnost, kada je, kako tvrde naučnici, korona virus prešao sa životinje na čoveka?

Takvih virusa u svetu ima desetine i stotine. Ako usmerimo na neki virus mikroskop i teleskop čoveku se može učiniti da to nije virus, već neka strašna zver. Neki naučnici smatraju da u čovekovom organizmu korona virus postoji od rođenja. Zato, ako pogledamo statistiku smrtnosti od različitih uzroka, korona virus se nalazi negde na petom-desetom mestu. Postoje mnogo opasnije bolesti koje dovode do velike smrtnosti. A najzanimljivije je što je, kao rezultat karantina, smrtnost od primarnih bolesti naglo porasla; jer, ljudi su se nalazili u stanju stresa, u uslovima izolacije, bez svežeg vazduha i sunca, medicinska pomoć im je pružana sekundarno, pošto je sve bilo bačeno u borbu sa korona virusom. Već sam video neke prethodne ocene: smrtnost od ostalih bolesti porasla je suštinski, taj porast je nekoliko puta iznad smrtnosti od korona virusa. Više od toga, američki i italijanski medicinari, virusolozi, lekari, sprovode reviziju zaključaka koje su izneli o smrtnim slučajevima. Ispostavlja se da u 80-90 procenata smrtnih slučajeva uzrok nije korona virus, već neke hronične bolesti. Ovde laž i obmana „bodu oči“. Ponovo „gospodari novca“, koristeći svoj univerzalni instrument – novac, dobijaju željeni rezultat. Uzmimo američko zdravstvo, pošto je u SAD slika jasnija: tamo su isplate osiguravajućih kompanija vezane za COVID-19 nekoliko puta veće od isplata za lečenje pacijenata koji imaju druge bolesti. To jest, pojavio se direktan novčani motiv da se večno piše o COVID-19 . Slava Bogu, postoje i savesni lekari koji odbijaju da učestvuju u ovom, u suštini, obliku korupcije.

Vi kažete da je u interesu „gospodara novca“ da kriza bude neprekidna. Koliko će ona trajati? Kako ja shvatam na neku naglu promenu ne treba računati?

Teško mogu reći. Ako posmatramo krizu 2008-2009 godine, vidimo da je akutna faza trajala približno godinu dana. Ako računamo od početka februara, onda,prema scenariju prethodne krize, negde u februaru 2021. sve bi trebalo da se završi i ekonomija bi prešla u fazu depresije ili oživljavanja. Uzgred, posle krize 2008-2009 ekonomija nije prešla u fazu oporavka već se zaglavila u fazi depresije, koja se protegla na celu deceniju. To je, naravno, veoma uznemiravajuće.

Napraviću paralelu sa krizom iz tridesetih godina dvadesetog veka, kada se akutna faza produžila tri godine – od oktobra 1929. do jeseni 1933. godine. Dalje se nastavila depresija koja je trajala pet-šest godina, ekonomija nikako nije mogla da se ispetlja, nije mogla da oživi. Zato je jedan od uzroka Drugog svetskog rata prevladavanje krize vojnom metodom. Uostalom i u tekućoj deceniji, 2015-2017 zakulisni vladari su razrađivali scenarije izlaza iz krize preko svetskog rata. No, tada su tu varijantu odbacili jer bi „efekat bumeranga“ mogao biti vrlo ozbiljan.

No, ako je u interesu zakulisnih vladara kriza, zašto tražiti izlaz iz nje, posebno vojnim putem?

U tekućoj deceniji došlo je do važne metamorfoze – završilo se formiranje novog pokolenja političkih lidera. To su sada dresirani „hrčci“, koji su 2020. godine garantovano mogli da izvrše naredbu „gospodara novca“. Pre 10 godina takva komanda bi bila polovično ostvarena, a sada se ostvaruje 99 posto. Tako je jer su politika i ekonomije nerazdvojno povezane.

Centralna banka Rusije ponavlja postupke Federalnih rezervi i vodećih banaka Zapada

Vi ste pisali kako se sada sve zemlje takmiče u tome ko će više novca „upumpati“ u ekonomiju. Da li je to pravilna strategija za prevladavanje krize po Vašem mišljenju? I kako na tom planu izgledamo mi?

To je akt očajanja, refleksija krize. Jasno je da će uspeti da ublaže oštrinu krize. Naravno, kada govore o „infuziji novca“, imaju u vidu SAD, EU, Japan. No, spasavajući ekonomiju u ovom delu sveta, oni ruše ključne elemente konstrukcije koja se stvarala vekovima (imam u vidu bankarsko-finansijski sistem), no, može li neko zaustaviti Federalne rezerve? Neki smatraju da treba sniziti investicioni rejting američkog duga, njihove obveznice po dugu već ne odgovaraju standardima itd. To jest, sve to pripada onim prognozama i scenarijima koje su objavili politikolozi, futurolozi, čak i proroci. Danas u Americi pominju Edgarda Kejsija, koji je još 1930 i 1940-ih godina u somnabulnom stanju diktirao nekakva proročanstva, a oko njega su dežurali stenografi koji su sve zapisivali. Sada, u svakoj prilici i za svaku sitnicu, vade njegove zapise iz arhive.

U Americi je veoma popularno njegovo proročanstvo da je četrdeset četvrti predsednik SAD – poslednji američki predsednik. Prvo su tumačili drugačije i četrdeseti četvrti je bio Obama. No, onda je došao Tramp i ponovo su prebrojali, jer je krajem XIX veka jedan predsednik – Stiven Klivlend – bio pogrešno brojan (on je dva puta bio u Beloj kući, no sa razmakom od jednog mandata, tako da je brojan dva puta a treba jedanput), zato se postavlja pitanje da li je Tramp zaista četrdeset četvrti. U Kolmanovoj knjizi jedan od članova „Komiteta 300“ takođe govori da će 44. predsednik biti i poslednji. Danas često imamo posla sa samoostvarujućom prognozom, „efektom Pigmaliona“.1 Najjednostavniji primer: Iljf i Petrov opisuju stanovnike „Voronья slobodka“2 koji su predosećali da će se nešto desiti, pa su se svi osigurali na ozbiljne sume i posle toga sedeli, brižno iščekujući kada će ona da se zapali. I zapalila se. To je literarni primer samoostvarujuće prognoze.

Vi često i veoma oštro kritikujete ekonomsku vlast Rusije. Šta mislite da li su se tokom pandemije mogli ponašati drugačije i donositi efektivnije odluke?

A da li biste se vi u drugačijoj situaciji ponašali drugačije nego što ste navikli (da se ponašate)? Pretpostavimo besneli, nepristojno se izražavali? Ipak, vi ste formiran čovek sa određenim vrednostima i pojmovima o dobru i zlu. Možete li se, dakle, ponašati kardinalno drugačije nego što se inače ponašate. Zato je vaše pitanje čudno. I šta će ih naterati da promene svoje ponašanje kada su na tim državnim pozicijama? Oni su članovi kolonijalne administracije i pedantno nastavljaju da izvršavaju naredbe koje dolaze od zakulisnih vladara. Zar će se momentalno preobraziti iz Savla u Pavla? Ja takvu mogućnost ne vidim. Može se pojedinac preobraziti iz Savla u Pavla, no svi, istovremeno… To je kao kada bi svi fariseji, o kojima se govori u Jevanđelju, postali istovremeno hrišćani. Tada bi se istorija drugačije razvijala.

U tom slučaju koliko mogu biti efektivne mere gašenja „požara“ krize?

Svejedno je što čoveka nepravilno leče, kada je on na izdisaju. Pogrešna je dijagnoza postavljena, napravljen je pogrešan program lečenja. Može biti da su to učinili neprofesionalci? Ili da su tog čoveka hteli da pošalju na onaj svet? I eto, čovek oseća da će kroz sat ili dan otići na onaj svet, no moli: „Momci ubodite morfijuma, možda ću još dan poživeti, još jedan dan života.“ Ono što danas gledamo jeste – davanje konjskih doza morfijuma.

Vi pod morfijumom podrazumevate ovde sniženje stope?

Podrazumevam konjske doze infuzije novca – to je narkotik. No, on ne leči.

Prošli put ste govorili da ceo svet sedi na tom narkotiku. Sada jeznači, i kod nas taj proces počeo?

Ako govorimo o CB RF ona samo ponavlja ono što čine Federalne rezerve i Evropska centralna banka, sa malim vremenskim zaostatkom. Na primer, sniženje kamatne stope (na kredite koje komercijalne banke uzimaju od centralne banke, prim. prev.). Federalne rezerve su radikalno spustile kamatnu stopu, gotovo do dna. Prošlo je nekoliko meseci i naša CB je naglo snizila stopu na 4.5 procenta. No, ima vremena.

Ili štampanje novca – ono što oni zovu „kvantitativno popuštanje“ (Quantitative easing). Nedavno je ruska CB takođe uključila štamparsku mašinu da bi ulila dodatnu količinu novca u ekonomiju. Ipak se ispostavilo da nema potražnje za dopunskim sredstvima, no to je već drugi problem. Tako da uz izvesno odlaganje CB ponavlja ono što čine Federalne rezerve i vodeće centralne banke Zapada. Možemo pacijenta kljukati narkotikom i on će, možda, osetiti neko olakšanje, no letalni ishod je neizbežan. Potrebni su drugi lekari, dijagnoza i program lečenja.

A da li je postojala druga varijanta? Koliko shvatam, po vašem mišljenju, trebalo je uvesti ograničenja na međunarodne transakcije. Možda Tobinov porez3, kao što je predlagao Glazjev.

Za početak potrebna je nacionalizacija vlasti, to jest, potrebno je da imamo nacionalnu vladu a ne kolonijalnu administraciju. Nažalost, toga za sada nema.

Kako da to učinimo? Kao što vidimo, popravke Ustava na pomažu?

Da, to je smešno. Papir sve trpi. Još pre pedeset godina, kada sam učio na fakultetu pravo, mudri sovjetski profesor je govorio da pravne norme fiksiraju realno uspostavljene odnose i norme ponašanja ljudi, a ne obrnuto. Vi možete napisati u Ustavu da ljudi i činovnici u Ruskoj federaciji moraju postati anđeli, no pitanje je da li će takav član pomoći da se čovek promeni. Tako da hartija sve trpi.

Zapravo, ako govorimo o ozbiljnim popravkama – pitanje vlasti nije rešeno. 75. član su zaobišli, a on se odnosi na Centralnu banku. Član je ostao nedodirljiv, i u skladu sa tim, sve ostalo nema nikakvo značenje. Parlament je smokvin list koji prikriva realnu vlast Centralne banke, pa se ne nadam da će popravke zaživeti. Pre svega, ljudi će oživeti zbog pritiska, preopterećenja, tako je naš život ustrojen. Kako je rekao jedan moj poznanik, profesor, čovek je stoka koja sve vreme teži padu, zato su mu neophodni potresi da bi se setio da nije stoka.

Vidim da se priprema genocid

U jednom od svojih članaka napisali ste da su čipizacija i vakcinacija povezane. To je varijanta kako sve uterati u digitalni konclogor? Mogu li se vakcinom svi čipovati?

Nisam veliki specijalista za to pitanje, u ovom slučaju se oslanjam na inostrane izvore. Slične nano-vakcine sadrže određene nano čipove, koji se unose u čoveka i ostaju u njemu zauvek. Te nanočestice omogućavaju da se identifikuje građanin. Sve se to sakuplja u zajedničku bazu podataka, koja uključuje i podatke prikupljene spoljašnjim praćenjem čoveka, podatke koji dolaze od „pametnih uređaja“, pre svega iPhone itd. Tako da je to vrlo verovatno.

Bil Gejts je pre izvesnog vremena otvoreno govorio da su takve vakcine nužne. Tri godine kasnije lansirao je projekat ID2020 – projekat identifikacije ljudi. Uz pomoć novca iz svog fonda pokušava da otpočne takvu identifikaciju pre svega u slabo razvijenim zemljama Azije i Afrike.

14. maja 2020 godine ruski predsednik je dao vladi nalog za izgradnju tog istog „vrlog novog sveta“ na prostoru naše Otadžbine. Iza „uređivanja gena“ (stvaranje nacionalne baze genetskih podataka, prim.prev) skriva se ubistvo ruskog naroda“, napisali ste u jednoj od svojih publikacija. Ako dobro razumem, to se odnosi na projekat „Ruski genom“ koji će realizovati navodna Putinova ćerka, Marija Voroncova i „Rosnjeft“?

Ovaj projekat je povezan sa rasnom genetskom politikom. Da bih odgovorio na vaše pitanje, moramo se vratiti do Čarlsa Darvina, koji je rekao da je čovek nastao od majmuna. To je strašna glupost. Darvin je napisao knjigu Postanak vrsta pomoću prirodnog odabiranja ili Održavanje privilegovanih rasa u borbi za život – druga polovina u naslovu je za Anglosaksonce (oni su ta privilegovana rasa) a svi ostali, bliži su životinjskom svetu (da kažemo „neprivilegovane rase“). To je rasna teorija Aanglosaksonaca, „teorijska“ baza na kojoj je izgrađivana eugenika, koja deli ljude na privilegovane i neprivilegovane rase. Zatim eugenika prelazi u SAD gde je imala primenjeni karakter: u donošenju zakona o rasnoj segregaciji, nasilnoj sterilizaciji i ograničavanju i zabrani importa građana određene nacionalnosti. Sve u svemu, veoma izražena rasna etnička politika u korist belog anglosaksonskog stanovništva. A tridesetih godina,

Logo Druge međunarodne eugeničke konferencije, 1921. (Foto: Vikimedija)

Anglosaksonci su počeli da obučavaju za eugeniku specijaliste iz Trećeg rajha, posebno posle 1933., kada je na vlast došao Hitler. Praktična eugenika je masovno realizovana u Trećem rajhu. Na Nirnberškom procesu eugenika je osuđena. No, u radovima o eugenici koristi se termin kako što je „genetska korekcija“. A ako pogledate dokumente koji tek što su kod nas doneseni u Rusiji, o genetici u njima se koristi upravo taj termin. Vidno je da ljudi koji su pripremali ove dokumente ne znaju istoriju eugenike, oni ne znaju za Nirnberški proces. Mislim da se ovo takođe radi po naredbama iza kulisa. To je strašna stvar. Ja vidim znake da se sprema genocid.

To jest, vi pretpostavljate da će masovno ubijati ljude?

Na primer, predstavnici nižih rasa mogu biti ograničeni u pravima, mogu biti sterilizovani. Ljudi koji ozbiljno odstupaju od normi mogu jednostavno biti uništeni kao što su uništavani u Trećem rajhu. To su ozbiljne stvari. Posebno iznenađuje što se sve ovo radi na vrhuncu virusno-ekonomske krize, kada bi se, tako se čini, trebalo baviti nečim drugim. U datom slučaju reč je o dimnoj zavesi iza koje se rešavaju sasvim druga pitanja, pre svega – izgradnja elektronskog konclogora.

Možemo li se nekako zaštititi?

Sami se teško možemo zaštititi. To je moguće preko prosvećivanja, obrazovanja, sredstava za masovne komunikacije. Nadam se da su vaše novine takođe zainteresovane da se ovi i slični projekti ne realizuju. Moramo nadoknaditi ono što je bilo propuštenu u obrazovanju mladih u školi, fakultetu. Danas se na fakultetima vrši masovna proizvodnja idiota. Zato moramo da neutralizujemo tu delatnost.

Ako hoćete da se zaštitite morate shvatiti šta je to genetika, genetska korekcija, ko je Čarls Darvin i kakav je njegov doprinos uništenju čovečanstva. Jer, kada sam predavao na MGIMO, vršio sam mala sociološka istraživanja u grupi i pitao: kako je nastao čovek? Ispostavilo se da 50 procenta smatra da je Bog stvorio čoveka, a drugih 50 da je nastao od majmuna. Ako je od majmuna, idi tamo. Dakle, „gospodari novca“ pokušavaju da čoveka učine majmunom. Da je čovek nastao od majmuna ne verujem, a da ga mogu pretvoriti u majmuna – očigledno je. Ove osnovne stvari treba objasniti ljudima. Od toga i može da počne naš preporod.

Valentin Jurjevič Katasonov – doktor ekonomskih nauka, dopisni član Akademije ekonomskih nauka i preduzetništva, profesor na Katedri za međunarodne finansije MGIMO, predsednik Ruskog udruženja ekonomista Šarapov, autor 10 monografija (među kojima „Velika država ili ekološka država?“ (1991), „Projektno finansiranje kao novi metod organizacije investiranja u realnom sektoru ekonomije“ (1999), „Bekstvo kapitala iz Rusije“ (2002), „Bekstvo kapitala iz Rusije: makroekonomski i finansijsko valutni aspekti“ (2002) i brojnih članaka.

Rođen je 1950. a završio je MGIMO 1972.

Od 1991. do 1993. bio je savetnik OUN (Department za međunarodne ekonomske odnose i socijalne probleme), od 1993-1996 – član konsultativnog saveta predsednika Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRR).

2001-2011 – šef Katedre međunarodnih kreditno-valutnih odnosa MGMIO (pri) Ministarstvu spoljnih poslova Rusije.

2011-2018 – profesor na Katedri međunarodnih finansija MGIMO.

Razgovor vodila: Jelena Kolebakina Usmanova

Sa ruskog posrbio: Aleksandar Mirković

Napomene

1 Rozentalov efekat ili Pigmalionov efekat je psihološki fenomen koji se sastoji u tome da očekivanje ostvarenja nekog proročanstva umnogome određuje ponašanje osobe, njeno delovanje i tumačenje reakcija okoline, što onda, u velikoj meri, utiče na — samoostvarenje proročanstva. (Prim. prev.)

2 Izraz iz romana Iljfa i Petrova Zlatno tele koji, između ostalog, znači samoostvarujuće proročanstvo, jer su se stanovnici „Voronья slobodka“ (slobodka – vrsta naselja, u našem prevodu ovog romana – „Vranino gnezdo“) plašili požara, neprestano o njemu govorili čvrsto uvereni da će pre ili kasnije izbiti, čekali ga i najzad — dočekali! „Voronья slobodka“ se zapalila i izgorela. (Prim. prev.)

3 Tobinov porez, po američkom ekonomisti Džejmsu Tobinu (1918-2002) dobitniku Nobelove nagrade. Zamišljen prvobitno kao porez na kratkoročne valutne špekulacije sa ciljem da oteža/onemogući valutne konverzije. Po DŽ. Tobinu on ne utiče na dugoročne investicije, i da bi funkcionisao kako je zamišljen, potrebno je da se uvede na svetskom nivou, jednoobrazno, a prihodi ostvareni ovakvim oporezivanjem da se prenesu zemljama u razvoju. Tobin predlaže poresku stopu od 0.5%, neki drugi ekonomisti od 0.1-1%. (Prim. prev.)

Izvor: Stanje stvari

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!