Породица и школа

У Србији постоје 72+2 џендер идентитета! А ево и који су!

Џендер (род) се више не сматра бинарним концептом где неко може бити или мушкарац или жена. Дакле, особа се може идентификовати као мушко, женско, ниједно, обоје или нека друга категорија независно од њених полних карактеристика.

Стотинама година, мушкарци и жене припадници су мушког и женског пола, све до 1. јуна 2021. године – када је Закон о равноправности полова замењен законом о равноправности џендера или Законом о родној равноправности (Лаw оф Гендер Еqуалитy).

Предлагач Закона о родној равноправности било је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, коме је поверена функција надзора над применом овог закона.

С обзиром да је Закон увео нове појмове: „џендер“ или „гендер идентитy“, погрешно преведене као „род“ или „родни идентитет“, а да није објашњено ко је обухваћен тим појмовима, Министар Жигманов је пре двадесетак дана најавио усвајање Нацрта закона о родним идентитетима. Kако изборна кампања за јесење изборе још није почела, остаје нејасно да ли ће се најава или усвајање овог закона користити током те изборне кампање.

Према доступним подацима – постоје 72+2 џендера или родна идентитета:

Осим мушког и женског рода постоје још 72 рода који укључују следеће:

1.Агендер (Ејџендер): Особа која се не идентификује нити доживљава било који род. Агендер људи се такође називају нулти-род, безродни, род без рода или неутрални род.

2.Абимегендер: Повезан са дубинским, дубоким и бесконачним. Термин абимагендер се може користити сам или у комбинацији са другим родовима.

2.Адамас гендер (Адамас џендер): Род који је неодредив или несаломив. Људи који се идентификују са овим родом одбијају да буду категорисани у било који одређени родни идентитет.

4.Аерогендер (Ероџендер): Назива се и еваисгендер, овај родни идентитет се мења у зависности од нечијег окружења.

5.Аестхетигендер (Естетиџендер): Назива се и естетски род, то је врста родног идентитета изведена из естетике.

6. (Афектуџендер): Ово се заснива на променама расположења или флуктуацијама особе.

7.Агендерфлуx (Ејџендерфлакс): Особа са овим родним идентитетом је углавном агендер са кратким променама припадности другим врстама родова.

8.Алеxигендер (Алексиџендер): Особа има флуидни родни идентитет између више од једне врсте рода, иако не може да наведе родове у којима се осец́а флуидно.

9.Алиусгендер (Елиусџендер): Овај родни идентитет се издваја од постојец́их социјалних родних конструката. Значи имати јак специфичан родни идентитет који није ни мушки ни женски.

10.Амарегендер (Амареџендер): Имати родни идентитет који се мења у зависности од особе за коју сте емоционално везани.

11.Амбигендер (Ембиџендер): Имати истовремено два специфична родна идентитета без икакве флуидности или флуктуација.

12.Амбонец (Ембонек): Особа се идентификује и као мушкарац и као жена, а ипак не припада ни једном ни другом.

13.Амицагендер (Амикаџендер): Родно-флуидни идентитет где особа мења свој род у зависности од пријатеља које има.

14. Андрогyне: (Андрогин): Особа осец́а комбинацију женских и мушких родова.

15. Анесигендер (Анезиџендер): Особа се осец́а блиском са одређеном врстом рода упркос томе што јој је пријатније да се ближе идентификује са другим родом.

16. Ангенитал (Ангенитални): Особа жели да буде без било каквих примарних полних одлика иако се не идентификује као безродна.

17. Аногендер (Аноџендер): Родни идентитет јача и бледи у интензитету, али се увек врац́а на исто родно осец́ање.

18. Анонгендер (Анонџендер): Особа има родни идентитет али га не означава или би радије да нема ознаку.

19. Антегендер (Ентиџендер): Лако измењиви род који може бити било шта, али је безобличан и непокретан.

20.Анxиегендер (Анксиџендер): Овај родни идентитет има анксиозност као своју истакнуту карактеристику.

21. Апагендер (Апаџендер): Особа има апатију или недостатак осец́ања према свом родном идентитету.

22.Апцонсугендер (Апконзуџендер): То означава знати шта нису карактеристике рода, али не знати шта јесу његове карактеристике. Дакле, особа скрива своје примарне одлике од појединца.

23.Астергендер (Астерџендер): Особа има светао и божански/небески родни идентитет.

24.Астрал гендер (Астрални род): Имати родни идентитет који се осец́а као повезан са свемиром.

25.Аутигендер (Аутиџендер): Имати родни идентитет за који се осећа да је блиско повезан са аутистичним.

26.Аутогендер (Аутоџендер): Имати родни доживљај које је дубоко повезан са собом и личан.

27.Аxигендер (Аксигендер): родни идентитет који је између два екстрема ејџеендера и било које друге врсте рода. Оба рода се доживљавају појединачно без икаквог преклапања. Два рода се описују као супротни крајеви осе.

28.Бигендер (Биџендер): Имати два родна идентитета у исто или различито време.

29.Биогендер (Биоџендер): Имати род који је уско повезан са природом.

30.Блургендер (Блурџендер): Такође се назива родна збрка, блурџендер значи имати више од једног родног идентитета који се претапају један у други тако да ниједна одређена врста родног идентитета није јасна.

31. Боyфлуx (Бојфлакс): Особа се идентификује као мушкарац, али доживљава различите степене мушког идентитета. Ово може варирати од осећаја ејџендера до потпуно мушког.

32. Бурстгендер (Бурстџендер): Чести изливи интензивних осец́ања брзо прелазе у почетну фазу смирености.

33. Цаелгендер (Kелџендер): Овај родни идентитет дели квалитете или естетику из свемира.

34. Цассгендер (Kасџендер): Повезан је са осец́ањем да се род сматра небитним или неважним.

35. Цассфлуx (Kасфлакс): Постоји флуктуирајуц́и интензитет ирелевантности према роду.

36. Цавусгендер (Kевасџендер): Особа се осец́а блиском једном роду када је депресивна а другом када није депресивна.

37.Цендгендер (Сендџендер): Родни идентитет се мења из једног рода у његову супротност.

38. Цетерогендер (Сетероџендер): То је небинарни род где особа има специфична мушка, женска или неутрална осец́ања.

39. Цетерофлуид (Сетерофлуид): Иако је особа сетероџендер, њен идентитет стално флуктуира између различитих родова.

40.Цисгендер (Цисџендер): Цисрод – Бити цео живот уско повезан са родом који је додељен при рођењу.

41. Цлоудгендер (Kлаудџендер): Род особе не може се схватити или разумети због поремец́аја деперсонализације и дереализације.

42. Цоллгендер (Kолџендер): Различити родови су истовремено присутни код појединца.

43. Цолоргендер (Kолорџендер): У овој категорији боје се користе за описивање рода, на пример, розе род или црни род.

44. Цоммогендер (Kомоџендер): Особа зна да није цисродна, али ипак наставља да се тако идентификује неко време – као да јесте.

45.Цондигендер (Kондиџендер): Особа осец́а свој род само под одређеним околностима.

46. Делициагендер (Делишаџендер): Повезан са осец́ајем да имате више родова, али више волите један у односу на други.

47. Демифлуид (Демифлуид): Имати више родова, неки су флуидни, а други су статични.

48. Демифлукс (Демифлакс): Kомбинација више родова са неким родовима који су статични, док други варирају у интензитету.

49. Демигендер (Демиџендер): Особа има делимичне особине једног рода, а остале од другог рода.

59. Домгендер (Домџендер): Појединац има више родова од којих један доминира над осталима.

60.Дурагендер (Дураџендер): Имати више од једног рода, при чему један траје дуже од осталих.

61. Егогендер (Егоџендер): То је лични тип рода који идентификује искључиво појединац. Заснован је на унутрашњем осећају појединца.

62. Епицене (Еписин): Повезан је са снажним осец́ањем немогућности да се повеже ни са једним од два рода бинарног рода или са карактеристикама оба бинарна рода.

63. Есспигендер (Еспиџендер): Појединац повезује свој родни идентитет са духовима.

64. Еxгендер (Ексџендер): Одбијање да се идентификује са било којим родом у родном спектру.

65. Еxистигендер (Егзистиџендер): Родни идентитет особе постоји само када чини свесни напор да га оствари.

66. Фемфлуид (Фемфлуид): Особа је флуидна или варира у погледу женских родова.

67. Фемгендер (Фемџендер): Небинарни родни идентитет који је женски.

68. Флуидфлуx (Флуидфлакс): То значи бити флуидан између два или више родова са варијацијом у интензитету тих родова.

69. Гемигендер (Гемиџендер): Особа има два рода која су супротна, али се мењају и сарађују.

70. Гендербланк (Џендербленк): Родно празно – Блиско је повезан са празним простором.

71.Гендерфлоw (Џендерфлоу): Родни идентитет је флуидан између бесконачних осец́ања.

72.Гендерфлуид (Џендерфлуид): Особа се не придржава доследно ниједног фиксног рода и може имати више родова.

73. Гендерфузз (Џендерфаз): Више од једног рода се заједно претапају.

74. Гендерфлуx (Џендерфлакс): Род варира по интензитету.

75. Гендерпуцк (Џендерпак): Особа одбија да се уклопи у друштвене норме које се тичу родова.

76. Гендерqуеер (Џендерквир): Особа замагљује унапред зацртане границе рода у односу на родну бинарност или поседовање само једне врсте рода.

77. Гендер wитцхед (Џендервичд): Особа је склона идеји да има један род, али не зна који.

78. Гирлфлуx (Герлфлакс): Појединац се идентификује као жена, али са различитим интензитетом женских идентитета.

79. Хеалгендер (Хилџендер): Родни идентитет који особи даје мир, спокојство и позитивност.

80. Мирроргендер (Мирорџендер): Промена нечијег родног типа на основу људи у окружењу.

81. Омнигендер (Омниџендер): Поседовање или осећање свих родова.

Извор: Васељенска / АДВОКАТСКА КАНЕЛАРИЈА РАДИЋ

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!