Srbija i srbske zemlje

TEROR REŽIMA: Posle Vojske, naložena i obavezna vakcinacija za MUP!

Direktor policije Vladimir Rebić doneo je naredbu o obaveznoj vakcinaciji svih policijskih službenika u Srbiji osim onih kod kojih vakcinacija protiv KOVID-19 nije moguća iz zdravstvenih razloga. Depeša pod oznakom I br: 51-117499/2021 sa naređenjem za imunizaciju dostavljena je Policijskoj upravi za grad Beograd u petak, nakon čega je, po nalogu načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića, internim depešama započelo obaveštavanje svih pripadnika policije.

U naredbi se navodi da su, u cilju stvaranja kolektivnog imuniteta a u skladu sa preporukom Kriznog štaba, svi pripadnici MUP-a koji se nisu dobrovoljno vakcinisali, sada obavezni da se vakcinišu!

Ovakva naredba je nesumnjivo nezakonita i protivustavna jer ne postoji odluka o obaveznoj imunizaciji stanovništva što znači da ona ne može biti obavezna ni za policiju. Svako ko prima vakcinu protiv koronavirusa, mora da potpiše pristanak.

Ukoliko se pripadnici policije koji to ne žele, sada moraju vakcinisati po naređenju, jasno je da pristanak ne može biti dobrovoljan.

Po Ustavu Republike Srbije, ratifikovanim međunarodnim konvencijama i domaćim zakonima, imunizacija građana, pa i policijskih službenika, može biti podsticana isključivo afirmativnim merama, nikako pretnjama ili sankcijama. Pretnje i sankcije su sredstva diskriminacije koja je zakonom zabranjena!

Pozivamo državne organe da poštuju Ustav i zakone Srbije kao i pravo svakog građanina da slobodno odluči da li će se vakcinisati ili ne. Nakon naredbe načelnika Generalštaba Milana Mojsilovića kojom su na vakcinaciju pod pretnjom otkaza obavezani pripadnici vojske, i slične naredbe koju je doneo Vladimir Rebić, počela je prinudna imunizacija svih policijskih službenika koji nisu želeli da se vakcinišu.

Autor: Nemanja Šarović

Izvor: Srbin.info

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!