Свет

Талмуд, књига невиђене мржње према нејеврејима (Гојама)

„Но, најглавније је: практично сви савремени такозвнаи Јевреји су само духовни Јудеји и не само што немају заједничке етничке корене са богоизрабраним народом Израиља, са његових 12 колена, него немају никакве везе ни са земљом Палестином!“. (1)

Гој/Гоји – гојама се називају сви НЕ-Јевреји независно од боје коже и националности. Према Талмуду циљ постојања гоја је да служе народу Израела, то јест, Јеврејима. Са тачке посматрања Јудаизма, Јевреји владају над гојама и апсолутно ничим њихова власт над њима није ограничена. Интересантно је и сазнање једне девојчице чија је мајка Јеврејка, а отац Рус, која је добила од рођака приликом посете Изреалу. «Добро, значи, ти хоћеш да знаш истину да гој који одавно живи са твојом мајком не може ни теби, ни твојој сестри бити тата? На свако питање постоје два одговора: краћи и дужи. Кратки гласи: да, истина је. Ни један гој не може бити отац јеврејском детету.“ (2)

ЈЕВРЕЈИ О ЗНАЧАЈУ ТАЛМУДА И ШУЛХАН АРУХА(3)

Шта је Талмуд и Шулхан арух за Јевреје?

Да видимо шта о њима кажу сами Јевреји.

 “Јеврејски лексикон” издат 1930. године у Берлину пише: “Талмуд је кроз векове васпитач, одгајивач и учитељ јеврејског народа.”

Јевреј Хајнрих Георг Леве који је 1840. год. превео Шулхан арух на немачки у предговору каже: “Није важно колико лепог има у Талмуду, него је важна основна тенденција његова. Талмуд као целина је животни и правни закон за Јевреје.”

“Стари јеврејски култ, чија је база била и остаје Талмуд, даје Јеврејству снагу која се не може порушити.” Јеврејски историчар Грец у своме делу: “Историја Израиљаца”, у издању од 1877. године на страни 133 вели: “Шулхан арух је постао надлежни ритуални и правни кодекс за Јеврејство па је са својим многобројним коментарима, то и данас остао… Ретко је кад једно законско дело добило такав публицитет и такво признање као Шулхан арух.” Румунски Јевреј Др. Аарон Бриман пише:

Шулхан арух је комплетни законик за све Јевреје, који је за њих обавезан и данас. Главни предмет при полагању испита за рабине је Шулхан арух, односно његово тачно познавање и знање; мањи изводи из Шулхан аруха служе као школски уџбеници за јеврејску омладину, као нека врста хришћанског катихизиса…”


ЈЕВРЕЈ СЕ ИМА ПРИДРЖАВАТИ ЈЕВРЕЈСКИХ ЗАКОНА

“Јевреј се не сме придржавати државних закона Нејевреја. Он се има придржавати јеврејских закона јер би они иначе сувишни били.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 368

СМРТ ЗА ПРЕКРШАЈ ТАЛМУДА

“Учења и закони Талмуда важнији су и имају се строжије примењивати од закона Торе. Ко прекрши закон Талмуда заслужује смрт.” (Талмуд, Ерубин 21а).

БЕЗ ЈЕВРЕЈА НИШТА НЕ БИ БИЛО НА СВЕТУ

“Да Јевреја нема на свету, не би ни сунце сјало, ни киша падала, нити би икаква благослова било на земљи.” (Талмуд, Јебамот 1016)

БОГ И ЈЕВРЕЈИ

“Богу су милији Јевреји од Ангела.” (Талмуд, Холин 916).

“Као год што је човек над животињама, тако су и Јевреји над свима народима од Бога постављени.” (Талмуд, Берах 1026).

ЈЕВРЕЈИ ИЗЈЕДНАЧЕНИ СА БОГОМ

“Ко Јевреја ошамари толико је учинио греха као да је самог Бога ударио.” (Талмуд, Санхедрин 586).

О РАДУ

“Рад је веома штетан и мало доноси.” (Талмуд, Гетин 680).

“Нема горег и лошијег посла од обрађивања земље, јер кад ко 100 сребрника има у трговини може сваки дан меса и вина имати: ко пак уложи 100 сребрника у земљорадњу, може само соли и купуса јести.” (Талмуд, Јебамот 63а).

РАД ЈЕ ЗА НЕЈЕВРЕЈЕ

”Нејевреји су створени да служе Јевреје. Они морају орати, копати, сејати, косити, вршити. Јевреји су створени да све готово нађу.” (Талмуд, Берахот 58а).

ЈЕВРЕЈСКО ЈУНАШТВО

“Јевреј нека иде последњи у рат. У том случају биће први код куће.” (Талмуд, Тесахим 113а).

ЈЕВРЕЈСКО МИЛОСРЂЕ

“Забрањено је бити молостив према Нејеврејима.” (Талмуд, Рамбан).

“Нејевреју не треба милост и помоћ указивати.” (Талмуд, Јебамот 12а).

НИ У СМРТНОЈ ОПАСНОСТИ НЕЈЕВРЕЈУ НЕ ТРЕБА ПОМОЋИ 

“Ако једном Нејевреју прети опасност да се у једној реци удави па ако се налази већ и близу смрти, Јевреј му не сме ићи у помоћ да га спасе.” (Јад Хазаках, Абода Цара 10а).

НЕЈЕВРЕЈИ НИСУ ЉУДИ ВЕЋ ЖИВОТИЊЕ

“Бог је створио Нејевреје, иако тако су они равни са животињама и дао им је човечји облик, јер не доликује Јевреју да буде служен од стоке. Зато га служе животиње у човечијем облику.” (Шулхан арух, Мудраш талпиот 225).

“Нејевреји, чија душа потиче од нечистог духа, називају се свињама.” (Талмуд, Јалкут Рубени 12).

“И зато ако један нејеврејски слуга или слушкиња умре треба их ожалити онако, као кад један во или магарац цркне. ” (Талмуд, Брохес).

“Између Јевреје и Нејевреја не постоји никаква веза. Јер месо Нејевреја је животињско месо, а њихово семе је животињско семе.” (Талмуд, Јебамот 89а).

“Нејевреј је као једно псето. Шта више, записи уче да се псето има више поштовати од Нејевреја. ” (Талмуд, Екесегет раши ексод 22).

“Месо Нејевреја је месо магареће, а семе коњско семе.” (Талмуд, Јебамот 98а).

“Онај који није обрезан и не држи сабат не назива се човеком.” (Талмуд, Јалкут Рубени 39).

 “Нејевреј нема оца, јер је он на ђубришту рођено псето.” (Тамуд, Јебамот).

“Ма колико имали народи света тело слично Израиљцима, ипак се они упоређени с човеком имају сматрати за мајмуне. ” (Талмуд, Шене Лукот 250).

“Полни односи нејевреја су исто као и полни односи животиња.” (Талмуд, Санхедрин 746).

“Куће нејеврејске су куће животињске. ” (Талмуд, Леб. тоб. 46а).

“Туђа жена која није кћи Израиља, парче је марве.” (Талмуд, Абарбанел).

“Нејеврејка у бременитом стању има се сматрати као бременита стока. ” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 405).

“Дете у утроби једне Нејеврејке није боље од животиње.” (Шулхан арух, Јорех деах 240).

НЕЈЕВРЕЈКЕ СУ ПРОСТИТУТКЕ

“Нејеврејке су нечисте и имају се сматрати проституткама.” (Талмуд, Алода Кара 366).

“Све Нејеврејке су курве.” (Талмуд, Евен хекор).

ПЕТ ЗАПОВЕСТИ ЗА ЈЕВРЕЈЕ

“Јевреји морају научити ових пет ствари: 1. Волите један другога. 2. Волите пљачку. 3. Волите банчење. 4. Мрзите ваше господаре. 5. Не говорите никада истину.” (Талмуд, Песахим 113а).

ЛАЖ

“Према Нејеврејима дозвољена је употреба сваке лажи.” (Талмуд, Берахот).

НЕПРАВДА

“Не смеш Јевреју, твоме брату, учинити какву неправду. Нејевреју је дозвољено да учиниш све и сваку неправду.” (Талмуд, Генеба 40а).

ЛИЦЕМЕРСТВО

“Допуштено је пред Нејеврејом претварати се да те не оштети и не уједе.” (Талмуд, Лота 41б).

ЗЕЛЕНАШТВО

“Бог је наредио да се Нејевреју новац позајми само уз зеленашку камату. Ми му на тај начин не помажемо већ га штетимо.” (Талмуд, Сефер Миквод 73).

“Јевреј треба свој иметак помоћу зеленаштва да повећа. Он треба помоћу зеленаштва Нејевреје да упропасти.” (Талмуд, Баба Меција 70б).

КРИЈУМЧАРЕЊЕ

“Дозвољено је нејеврејску власт преварити за царину. Дозвољено је кријумчарити.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 369).

ПОДМИЋИВАЊЕ

“Ако твоје претпостављене Нејевреје помоћу јела не можеш да придобијеш, ти их придобиј помоћу новца.” (Талмуд, Санхедрин).

ПРЕВАРА

“Дозвољено је грешку једног Нејевреја искористити. Дозвољено му је дуг не платити. Дозвољено му је при рачуну преварити га.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 384б).

“Ако два Јевреја направе какву трговину с Нејеврејом те при томе један другоме помаже да Нејевреја на мери, тежини или броју преваре, добитак имају оба Јевреја да поделе.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 183).

“Дозвољено је Нејевреја довести у заблуду. Дужност је Нејевреја преварити. Ко то не учини долази у сумњу да Нејевреја воли, а ко Нејевреја воли тај мрзи Бога.” (Талмуд, Расим).

“Ако Јевреј нађе признаницу своју, коју је Нејевреју дао за од њега позајмљени новац, не треба му је вратити, јер обавеза престаје чим је њу Јевреј нашао. А ако би и поред тога Јевреј хтео Нејевреју признаницу да врати, рабин му мора рећи: “Ако хоћеш да славиш име Бога, не јачај моћ неверника и задржи оно што ти је од Бога по закону одређено.” (Талмуд, Раби Јерухам, Сеф. меш. 51).

“Јевреј може Нејевреја преварити и огулити га, али свог ближњег, Јевреја, не треба варати.” (Талмуд, Баба меција 61а).

“Ако би Јевреји читаве недеље лутали около и варали Нејевреје, нека се у суботу сви сакупе и испричају један другоме своје славне подвиге.” (Талмуд, Раби Бенц).

СТРЕЉАЊЕ ЗА ПРЕВАРУ ЈЕВРЕЈА

“Нејевреј који Јевреја ма и за једну пару превари има се стрељати.” (Талмуд, Санхедрин).
 

ЗАКИДАЊЕ НАДНИЦЕ

“Јевреју је дозвољено да од Нејевреја закине надницу.” (Талмуд, Санхедрин).

ОТИМАЧИНА

“Имање Нејевреја је као без господара. Јевреј има право да то имање узме у посед.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

КРАЂА И ПЉАЧКА

“Ко Нејевреју врати нешто (украђено или опљачкано), томе Бог никада опростити неће.” (Талмуд, Санхедрин).

“Изгубљени предмет Нејевреја дозвољено је задржати.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 266а).

“Јевреју је дозвољено да од лопова купи ствар.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 356).

“Закон немој красти односи се само на крађу од Јевреја. Крађа почињена на Нејевреју дозвољена је.” (Талмуд, Санхедрин 86а).

“Опљачкати Нејевреја сасвим је дозвољено, а исто тако и надницу му задржати.” (Талмуд, Бабан 111б).

“Када један ортак у послу нешто украде или опљачка мора добитак да подели са својим ортаком.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 176).

БРАКОЛОМСТВО

“Ванбрачни односи с једном Јеврејком заслужују смртну казну, а с Нејеврејком пак дозвољени су.” (Талмуд, Санхедрин).

“Браколомство с Нејеврејком не подлеже никаквој казни.” (Талмуд, Кетубот 4б).

ОБЕСЧАШЋЕЊЕ

“Јевреју је дозвољено да обесчасти Нејеврејку.” (Талмуд, Јад Хасаках 2б)

ОСКРНАВЉЕЊЕ

Нејеврејско девојче старо 3 године и 1 дан може се оскрнавити.” (Талмуд, Абода сара 37а).

КРИВОКЛЕТСТВО

“Ако је један Јевреј преварио или покрао једног Нејевреја, а при томе мора да положи заклетву у присиству других Јевреја који то знају, дозвољено је да се криво закуне.” (Шулхан арух, Јорех деах 239а).

“Ако је Јевреј једну Нејеврејку обесчастио и злоупотребио па ако се помоћу криве заклетве може решити казне, може криву заклетву без предомишљања да положи.” (Шулхан арух, Јорех деах 232).

НЕЈЕВРЕЈ ПРЕД ЈЕВРЕЈСКИМ СУДИЈОМ

“Ако Јевреј с Нејеврејом теби на суд долази, мораш, ако по јеврејском закону Јевреју заправо можеш дати, учинити то, а Нејевреју кажи: “Тако је по нашим законима!”; ако пак можеш удесити да Јевреј по нејеврејским законима суд добије, нека га тако добије, а Нејевреју кажи: “Тако је по вашим законима.” Ако пак ни по једном закону Јевреј нема право обманом обрлати Нејевреја.” (Талмуд, Баба Кама 113а).

ТРОВАЊЕ

Дозвољено је лекове на Нејеврејима испробавати, да би се установило да ли су лекови штетни.” (Шулхан арух, Јорех деах 158а).

УБИСТВО

“Стоји написано: немој убијати. То значи да се не сме убити припадник јеврејског народа. Нејевреји миђутим нису Израиљци и зато се они могу убити.” (Талмуд, Генеба 57а).

“Ти ћеш прогутати све народе које ти твој Бог даде. Немој их штедети и немој служити њиховим боговима, јер ће то за тебе бити крај.” (Тора 5, Мојс. 7, 16).

“Тако смо ми у то време задобили све вароши и поубијали све људе и никога нисмо оставили у животу.” (Тора, 5 Мојс. 34-35).

Ко пролива крв оних који нису Јевреји Богу жртву приноси.” (Јалкут 772).

“Најпоштенији међу Нејеврејима имају се убити.” (Талмуд, С. бен Јохај 406).

“Дозвољено је Невевреју одузети тело и живот.” (Талмуд, Сефер и Корим).

“И најбољи међу Нејеврејима треба да се убије.” (Талмуд, Мелхита 32б).

“Најбољем Нејевреју узми живот само ако можеш.” (Талмуд, Абода 62б).

“Кољите Нејевреје као бестије.” (Талмуд, Сохар).

ЗА УДАРАЦ ЈЕВРЕЈУ СМРТ

“Као што је син од очева тела, тако је и Јевреј од Божијег тела те зато сваки Нејевреј, који би се усудио да удари Јевреја, мора главом платити.” (Талмуд, Сан Хедрин 146).

УНИШТЕЊЕ ХРИШЋАНСТВА

За Јевреја постоји закон да све оно, што је у вези с хришћанском црквом, уништи.” (Шулхан арух, Јорех деах 146).

БОГОХУЉЕЊЕ

Христос је син проститутке. Он је копиле.” (Токдош Јежу).

Христос је био луда. Он је мађионичар. Он се сове Бен штада (син проститутке).” (Талмуд, Сабат 104б).

Христос је син једне менструиране. Он је: Бен пандреат, тј. син нечисте животиње.” (Токдош Јежу).

Христос је на једном ђубришту сахрањено цркнуто псето.” (Сахар).

МЕСИЈА

“Месија ће доћи и повратити Краљевину Јеврејима, а остали народи сви ће њему и њима служити и потчињени бити.” (Талмуд, Шаб 120а).

“Кад Месија дође онда ће земља родити колаче и вунене хаљине, а жито ће крупно бити као два бубрега од највећег вола.” (Талмуд, Кетубог 112б).

“Тада ће сваки Јевреј имати 2800 слугу и 300 слушкиња.” (Талмуд, Санхедрин 101а).

Пре тога биће страховит рат, који ће две трећине света уништити. У њему ће Јевреји толико оружја запленити, да ће им требати 7 година да га сагоре и истопе.” (Талмуд, Мајене јеш. 74, 4).

“Тада ће Јевреји неизмерно богати бити јер ће благо целога света у њиховим рукама бити. Сви ће народи тада прећи у јеврејску веру, само Хришћанима то неће дозвољено бити, него ће их потпуно искоренити, јер су пореклом од ђавола.” (Талмуд, Јебамот 24б., Абода 3б)…“

ИЗВОРИ:

  1. Татјана Грачова, Света Русија против Хазарије, Света Русија, Београд, 2009, стр. 9
  2. Кто же такие ГОИ? http://www.ateism.ru/article.htm?no=1795
  3. http://drugastranaistorije.in.rs/?p=502

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!