Crkva

Sveti Teofan Zatvornik: Želja za životom je prirodna za žive

I tu nema greha. Ali pravo raspoloženje u ovom pogledu je: „Neka bude volja Božija!“ Da li da se živi, da li da se umre – tako neka bude, kako Bog hoće. Ovo raspoloženje mora biti ojačano i dovedeno do tačke da ne izaziva nikakvu zabrinutost u vezi s tim.

Bog nikoga ne ostavlja. Svi smo njegova deca. Nema posinaka. A teški udesi i životna iskušenja – sve nam se šalje na dobro. Kad bismo ovo mogli da vidimo, ne bi bilo tereta ni u čemu… Milost će doći onima koji se uzdaju u Boga. Nada nas neće osramotiti. Predajući sve na volju Božiju, svi oni koji su bolesni prepustivši se volji Božijoj, i slagati se sa onim što Gospod daje. Ovo je za mir svih, a posebno bolesnih. Gde da umrem, zar je važno? Dolaze bolesti umesto pokajanja….

Ne idete u crkvu?.. (zbog bolesti). Češće kod kuće vapijte Bogu! To što ne možete, ne znači da ste posinak“. Sve je od Boga: i bolest i zdravlje, i sve što je od Boga dato nam je na naše spasenje. Tako i ti prihvati svoju bolest i zahvali Bogu što se pobrinuo za tvoje spasenje. Kako je tačno ono što Bog šalje i to služi za spasenje, ne možete da tražite, jer ni sami ne znate, možda. Bog šalje nešto kao kaznu, kao epitimiju, drugo kao razlog, da bi se čovek opametio; treće – da se oslobodi nesreće u koju bi čovek upao da je zdrav; inače, tako da čovek pokazuje strpljenje i zaslužuje veću nagradu; inače i da bi se očistio od kakve strasti, i iz mnogih drugih razloga…

Ali ti, kada se setiš svojih grehova, kaži: „Slava Tebi, Gospode, što si mi nametnuo epitimiju u kazni“! Budite strpljivi! I još nešto: budite zahvalni! Imajte veru da je sve od Boga i da je sve za vaše dobro, iako to ne vidite jasno. Za nevidljivo je potrebna vera, ali za ono što je vidljivo čemu služi vera? Neka te Gospod uteši unutrašnjom utehom – nevidljivom… Neka te Gospod isceli, i Premilostiva Majka Njegova, i Anđeo Čuvar. Setite se napaćenih i utešite se njihovim strpljenjem. Setite se progonjenih, izmučenih i potlačenih, i nadahnite se njihovim strpljenjem.

Sveti Teofan Zatvornik

Izvor: Pravoslavlje život večni

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!