Crkva

Sveti Teofan Zatvornik: Da bismo se izbavili od greha osuđivanja, treba da imamo milostivo srce

Kada biste pak znali šta je to: Milost hoću a ne žrtvoprinošenje, ne biste osuđivali nevine.

Da bismo se izbavili od greha osuđivanja, treba da imamo milostivo srce. Milostivo srce ne samo da neće da osudi onoga koga smatraju prestupnikom zakona, nego ni onoga čiji je greh svima očigledan. Umesto da sudi, ono će imati sažaljenja i pre će biti gotovo da plače, negoli da ukorava.

I zaista, greh osuđivanja je plod nemilostivog i zluradog srca, koje nalazi zadovoljstvo u ponižavanju bližnjeg, u ocrnjivanju njegovog imena, u unižavanju njegove časti. To delo je čovekoubistveno, i čini se po duhu onoga koji je čovekoubica od iskoni. Tu biva i mnogo klevete koja ishodi iz istog izvora, jer đavo i jest đavo (diavolъ) po tome što kleveće, i svagda rasprostire klevetu.

Požuri se da razbudiš u sebi žalost svaki put kad se u tebi javi zli poziv na osuđivanje. Sa žalostivim srcem se obrati molitvom Gospodu da sve nas pomiluje: ne samo onoga koga smo hteli osuditi, nego i nas, i to možda čak i više nego njega. Takođe će zli poziv zamreti

Sveti Teofan Zatvornik – Misli za svaki dan u godini

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!