Мишљења

Свако ко је дискриминисан имаће право да тужи државу која је донела дискриминаторски акт

Monica Garwood

Устав Републике Србије:

Забрана дискриминације: Члан 21. Пред Уставом и законом сви су једнаки. Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације. Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

Вакцинисана лица ни по чему нису у неравноправном положају у односу на невакцинисане, јер су

  1. вакцинисани сами желели да се вакцинишу;
  2. то су учинили о трошку здравственог фонда који је фонд свих нас;
  3. нису морали да се вакцинишу;
  4. сами су потписали да су свесни ризика које вакцинација носи;
  5. самим вакцинисањем показали су да желе да се заштите и да буду у бољем положају јер сматрају да ако остану невакцинисани биће незаштићени.

И сада још треба да им се из буџета даје 3.000 динара, наравно наших заједничких пара, дакле ако се даје вакцинисаним онда се мора дати и невакцинисаним лицима.

Мимо тога ако имамо у виду колико се њих вакцинисало, издвајање за вакцинисане (који су већ добили новац кроз плаћену вакцину односно вакцине) није прихватљиво у време када сви знамо како се деца хране по вртићима, какву храну добијају пацијенти на клиникама, какви су објекти за социјалну и здравствену заштиту…

Свако ко буде дискриминисан (а дискриминисан је свако ко није вакцинисан) имаће правни основ за тужбу.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника ПОКРЕТА ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ

Извор: https://zivimzasrbiju.com/svako-ko-je-diskriminisan-ima-pravo-da-tuzi/

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!