Crkva

Sv.Nikolaj Žički: Vrednost čoveka pala ispod vrednosti zlata

Foto: bastabalkana.com

„Znate li, braćo, zašto je u ove naše dane popustio Bog nebesni po drugi put na sav svet one ratne strahote, koje se mogu sravnjivati samo sa strahotama pakla? Zato, što je vrednost čoveka pala ispod vrednosti zlata. A to se protivi Božjem planu u pogledu čoveka. A što god se protivi Božjim planovima, to mora da prsne, da padne, da umre, da iščezne.

I u našoj zemlji zlato se počelo bilo ceniti više od čoveka. Zato je i naša zemlja udarena groznim bičem rata, bičem ispletenim od svih zala i nesreća, kao od vatrenih zmija. Da bi se naučili da cenimo Boga iznad čoveka i čoveka iznad zlata.

Kad je Srbija stvarana, veliki ljudi stanovali su u malim kućama. Kad je Srbiju zamenila Jugoslavija, mali ljudi živeli su u velikim palatama. Sva vojska Karađorđeva, koja je digla Ustanak, mogla bi se smestiti u palatu jednoga jugoslovenskog velmože u Beogradu. Narod je gunđao, ali postepeno i sam hodio po primeru svojih velmoža, zlatoljubaca i čovekomrzaca. Zbog novca ubijani su ljudi, paljene kuće, sklapani brzi brakovi, razvođeni brakovi, deljene zadruge, stvarane partije, zavađana braća, prljano ime srbsko, odbacivana vera, izdavana svetinja, prodavana otadžbina. Eto, zašto je morao doći strašni dan Gospodnji, braćo moja, i vama, i nama.

A sad, blago nama, ako smo se naučili ceniti čoveka više nego zlato, više nego bogatstvo, više nego slavu, više nego mesec i zvezde, više nego svu vidljivu vasionu, koju je Stvoritelj predao čoveku, onda nismo uzalud patili. Onda ćemo biti moćni, srećni i živeti u miru i spokojstvu, u ljubavi i uzajamnom poštovanju, slaveći Boga Trojičnoga, Oca i Sina i Svetoga Duha na vek veka. Amin.“

Sveti Nikolaj Žički, „Kroz tamnički prozor“

Priredila Ivana Stijović

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!