Uncategorized

СРБСКИ ГРАДОВИ У СТАРОЈ СРБИЈИ – ДАНАШЊА АЛБАНИЈА

Свака боља и потпунија географска карта и данас бележи на албанским просторима, посебно на правцу Корча-Валона много Србских оронима и хидронима. Усред јужне уздиже се планински врх Србског имена Островица, а североисточно од њега лежи највећи град у овој области – Корча, Србски топоним Горица, што је преко грчког дублета дало данашњи албански облик. Према запису истакнутог немачког романисте Густава Вајганда (1860-1930) који је, у лето 1889, путујући кроз средњу Албанију, у књизи о Аромунима, записао да Корча „лежи у подножју једног узвишења које је прекривено засадима винове лозе. Ово узвишење пробио је поток Морава. Морава дели овај град на две половине и тече у проширену долину реке Дунавица“

Јужно од Корче је Каменица, а југозападно Потом, некадашњи Подхум (Подбрдо); западније од њега су места Gilave (Глава), Cerovoda (Цуривода), област Trebishini (Требишња), па река Vijose (Војуша), на којој лежи три града са cрбским именима: на њеном доњем току је град Селенице, јужно од ушћа реке Сушице; на средњем току, и то на ушћу реке Деснице у Војушу, лежи Клисура, а у горњем току Војуше, али у Грчкој, лежи град Коњица. Источно од планине Пинд тече река Aliakmon, којој су Срби дали име Бистрица, а у њеном средњем току лежи град Servia (Србица). На том правцу је и Загора код Волоса. Поменимо још Servohoriu код Нисе, документовану у седмом веку нове ере, као и топоним Серфиџе у Тесалији, туркоформанс од Сербица и Сербице……..

СРБСКИ ТОПОНИМИ У АЛБАНИЈИ

Description: https://balkanskageopolitika.com/wp-content/uploads/2019/03/albanija-594x1024.gif

Бабине
Бистрице
Боцеве
Борје
Борове
Боровјан
Борсх
Брадасхесх
Брадосхнице
Брадвице
Брегас
Букове
Бусхтрице
Цераве
Церенец
Церје
Церковице
Церневаке
Цороводе
Делвине
Дхровјан
Дипјаке
Дивјаке
Добрење
Добруне
Домај
Драцове
Драгоби
Драгостуњ
Дреновице
Дрини
Дрино
Гјорице
Голик
Горанxи
Горице
Горисхове
Горозуп
Гостил
Гозхдаразхде
Грабјан
Грабовине
Гразхдан
Јањар
Каливац
Каменице
Каркавец
Кепенек
Клос
Коавхице
Колесјан
Колсјан
Костење
Котодесх
Ковасхице
Козе
Крајке
Красте
Кресхове
Крицкове
Лесхнице
Лесхње
Лесковиц
Левосхе
Ливадхја
Лукове
Мал Немерцке
Мал Островице
Мал Требисхине
Маллине
Милец
Милот
Неправисхте
Никотице
Низхавец
Ново Село
Новосеје
Новоселе
Огрен
Оресхње
Острен
Пасинке
Пендавињ
Певелан
Пискупат
Плосхтан
Подарце
Подгорие
Подградец
Полицан
Полоске
Пораве
Постенан
Поткозхан
Продан
Прогонат
Прописхт
Просек
Радањ
Радомире
Радове
Росковец
Рресхен
Ррогохине
Рубик
Селан
Селенице
Селисхте
Схисхтавец
Схупензе
Силлове
Синице
Скороват
Слабиње
Сллатине
Смоллик
Сопац
Сопик
Сопот
Старје
Стравај
Стрелце
Стрембец
Стропцке
Струме
Тепелене
Топојан
Топоје
Требиње
Трепце
Трестеник
Тројак
Тропоје
Уденисхт
Усхтеленце
Узнове
Васије
Велипоје
Верник
Висхосхице
Високе
Влад
Врепцке
Забзун
Загоре
Заросхте
Зејмен
Земце
Зминец
Звезде
Вранисхт
Њивице (Нивице),
Пепел,
Водице,
Водиње (Водхине),
Дражовице (Драсховице),
Лубоње,
Керкове (?) ,
Селенице,
Новоселе,
Делиње,
Велце,
Радимље (Радхиме),
Житом,
Гумно (Гумен),
Големај,
Подгоран,
Родењ,
Врбас (Вербас),
Блесенча, [прасл. *блęсти] Лапањ,
Дрвљан (Дхровиан),
Драгот
Простар (Мбростар)
Малиq [Малић],
Велиqот [Велићот],
Процесте
Влочиште
Коланец [„Кланац“] Стропан,
Бабан,
Граце
Ецменик [Јечменик] Верник
Висхоцице [Височице] Билисхт [Билиште] Трестеник [Трстеник] Кошнице
Добран
Броздовец [„Браздавац“] итд…….


Аутор: Благоје Мишић

ИЗВОР: pravdaipravo.org