Crkva

Spasovdan

Na današnji dan Srpska i Ruska Pravoslavna crkva slave Vaznesenje Gospoda Isusa Hrista; posle Vaskrsenja i pobede nad smrću slavi se obećanje večnog života u zajednici sa Bogom. Bog nas zove i u pomoć nam šalje Duha Utešitelja – Svetog Duha, a od nas zavisi da li ćemo na ovozemaljskom putu punom iskušenja pokleknuti ili istrajati. Zato evo jedne lične molitve za učvršćenje volje i vere…

Jutarnja  molitva  Gospodu Isusu  Hristu*

Gospode! Po milosti Tvojoj, podari obilje ljubavi, mira i zdravlja svim bližnjima mojim: smernim, ispravnim i vernim Tebi, ali i onim zabludelim i palim ogrehovljenim ljudima, mojim i Tvojim. Pogledaj i mene grešnoga i izbavi me od želja za ugodnošću i zamki vidljivog Sveta. Pomozi, da ne zloupotrebljavam datu nam slobodu! Da volim Tvorevinu, ali da nisam zavisnik smrtne materije, da joj ne robujem, već da je zadobijenim Duhom oplemenjujem. Da sam svestan da Sveti Duh obožuje smrtno telo i dušu, i da moje srce treba da Te želi i voli, i da treba da bude spremno i čisto, da bi u njega mogao da se useljava Duh. Zato me prosvetljuj Bože, da prepoznajem i odbacujem od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje, da primam i čuvam u dubokoj veri, nadi i ljubavi.

Isuse Hriste, Sine Božji, hvala Ti što mi svakim danom ukazuješ da je život bez Tebe samo život smrtnog tela i duše. Hvala Ti i što si nam svojom žrtvom na Krstu pokazao da nam je namenjen večni život duše i tela, i što nam za oboženje Sveti Duh šalješ. Hvala Ti i za dar ovoga dana, i za dobro koje ću moći danas da učinim, da bih se, korak po korak, približavao Tebi.

I nadahnjuj me da Ti postojano služim, i na taj način pokazujem da Te volim. Da stavljam pravdu iznad koristi, i ostvarenje plemenitih dela iznad prolaznih načela. Da ljubim Tvoje vrline, da ih usvajam, ispunjavam i upražnjavam. Da ljubim sebe voleći Tebe, i druge, kao samoga sebe. Da budem požrtvovan za bližnje, i spreman i život da dam: za njih, Tebe, i opšte dobro. I ne samo da verujem u vaskrsenje, već i da znam da ću ostati sa Tobom, kada u Slavi, ponovo dođeš.

Isuse Hriste, Sine Božji, učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u mojoj duši, i da ostane da svetli. Podaj, da bih bio spreman i dostojan za susret sa Tobom, i da bih, milošću Tvojom i Boga Oca, zadobio Život večni. Amin.

*Lična molitva priređivača Duhovne čitanke „Sve je Tvoje, Bože“, (Prometej, Novi Sad, 2022. godine), inspirisana „Jutarnjom molitvom Svetog Filareta, mitropolita Moskovskog“ (1782-1867), Pravoslavni molitvenik, Srbska Pravoslavna zajednica Šid, Šid 2012. U nastavku, od krstića, je deo iz molitvenika koji je korišćen za Jutarnju molitvu Gospodu Isusu Hristu.

Jutarnja molitva svetog Filareta mitropolita moskovskog *

+  +  +

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji., bolje je ne živeti, nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim.

Izbavi me, Milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoji me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi.

Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim: Da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe i ispunim zapovest Tvoju o ljubavi.

Učini da svetlost lepote, dobrote i ljubavi Tvoje zasija u duši mojoj. Amin.

Autor: Slobodan Bojković

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!