Porodica i škola

Skromna siromašna udovica i milosrdni bogataš

Sirota udovica, prosila od kuće do kuće. I tako jednom zakuca na vrata veoma bogatog čoveka. Bogataš je otvorio vrata na kucanje a sirota udovica reče:

– Izvinite, ja sam udovica i bolesna sam! Imam dvoje dece. Ako možete, pomozite mi, molim vas…!

Bogataš je pokušao nešto da joj da, ali nije mogao da nađe ništa oko sebe. ′′ Oprostite mi – rekao joj je, – ali ja ništa ne držim kod kuće „.

Udovica mu se zahvalila i uputila se ka sledećoj kući ali on je zaustavio:

– Čekajte malo!

Otišao je u svoju kancelariju, uzeo ček, popunio i dade joj, govoreći:

– Idite u bilo koju banku sa ovim čekom, da uzmete pare.

Udovica je bila nepismena (nikad nije videla ček), uzela je ipak ček i rekla sama sebi:

– On me ismejava, daje mi običan papir.

Dani su prolazili, a ona nije otišla u banku jer se stidila i bojala se da je papir koji joj je dao bogataš bilo nešto lažno. Jednog dana se usudila i drugarici pokazala papir. Rekla joj je:

– Taj papir koji držiš je bankarski ček. Idi i vidi.

Onda je udovica ustala i otišla u banku. Kada je stigla proverili su ček. Rekla joj je bankarka da ima 50 funti! Bila je tako iznenađena velikom količinom novca, da je ostala bez daha. Čovek je očigledno pogrešio, mislila je, i tako je tražila da joj vrati ček, da ga ne unovči. Uzela je ček i otišla pravo kod bogataša, i rekla mu:

– Oprostite, ali novac koji ste napisali na čeku, ima ga previše. Ne zaslužujem toliko novca! Pa sam mislila da nešto nije u redu…

Kad je ovo čuo bogataš, reče joj:

– Stvarno sam pogrešio!

Uzeo je ček i dodao jednu nulu, i od 50 funti je postalo 500! Dao joj ih je i rekao:

– Idite opet u banku i znajte da ovaj put nisam pogrešio!

Budimo skromni kao udovica i milosrdni kao bogataš i osetićemo milost Božiju!

Nepoznat autor

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!