Сатанистички масонски план и три Светска рата

ПИСМО АЛБЕРТА ПАЈКА ЂУЗЕПЕ МАЦИНИЈУ

САТАНИСТИЧКИ МАСОНСКИ ПЛАН О ТРИ СВЕТСКА РАТА

…Било како било, догађаји описани у наводном писму Алберта Пајка, „црног папе“ светске масонерије и идеолога Завере против Бога и човечанства, заиста су се догађали тачно онако како су у писму описани. Наводно Пајково писмо почиње следећом реченицом: „Драги брате Мацини, да бисмо завладали светом морамо да изазовемо три светска рата. Трећи мора бити против муслимана. А потом ћемо изазвати велику економску кризу, па глад. То су предуслови за увођење светске диктатуре“…

Иако се свесрдно потрудио да сакрије истину о својим козјим ушима, цар Тројан, јунак српске бајке, није у томе успео: истина је на крајње чудан начин „процурила у јавност“.[1] После безмало 150 година, на досада неразјашњен начин, „процурило“ је у јавност и једно строго поверљиво писмо које је Алберт Пајк (Albert Pike, 1809-91), вођа илуминатско-масонског покрета у Америци, послао Ђузепе Мацинију (Giusseppe Mazzini, 1805-72), свом италијанском побратиму и саборцу. У овом чудном писму наводно послатом 15. августа 1871. године, Алберт Пајк износи прецизна упутства за планирање, изазивање и вођење три светска рата која су се сматрала неопходним за формирање “Једног светског поретка”. Прецизност догађаја изнетих у писму, који су се већ догодили, просто је невероватна.

Вилијем Гај Кар (William Guy Carr, 1895-1959), бивши обавештајац у Краљевској канадској морнарици, о овом писму је сазнао из књиге Откривена масонска тајна (The Mystery of Freemasonry UnveiledHawthorne, California, Christian Book Club of America, 1971), кардинала Родригеса из Сантјага, Чиле (Cardenal José María Caro Rodríguez, 1866-1958).   

Постоји мишљење да је неко време (наводно око 1925. године) ово поверљиво Пајково писмо Мацинију било изложено у Британској библиотеци Музеја у Лондону. Међутим, Британска библиотека је тврдила да такав документ никада није био у њиховом поседу. У Каровој књизи „Сатана, принц од овога света“ на страни 39. читамо следећу напомену: “The Keeper of manuscripts recently informed the author that this letter is NOT cataloged in the British Museum Library. It seems strange that a man of Cardinal Rodriguez’s knowledge should have said that it WAS in 1925“. (Чувари рукописа су недавно обавестили аутора да ово писмо није унешено у каталог у Британској библиотеци музеја. Чудно је то што је човек са знањем кардинала Родригеса рекао да је то било 1925. године.[2] 

У својој књизи Сајам илумината – Езотерија, теорија завере, екстремизам (Париз, 2005), Пјер Андре Тагеф (Pierre-André Taguieff) сматра да је Вилијем Г. Кар створио „легенду“ о илуминатима Пајку, Мацинију и Бизмарку и сатанистичкој завери да завладају светом.[3]

Посебно је занимљива студија Алберт Пајк и три светска рата Кора Хендрикса (Cor Hendriks), која колонизацију северноамеричких држава у 16. веку види као почетак остваривања глобалног масонског пројекта Новог светског поретка.[4]

Било како било, догађаји описани у наводном писму Алберта Пајка, „црног папе“ светске масонерије и идеолога Завере против Бога и човечанства, заиста су се догађали тачно онако како су у писму описани. Наводно Пајково писмо почиње следећом реченицом: „Драги брате Мацини, да бисмо завладали светом морамо да изазовемо три светска рата. Трећи мора бити против муслимана. А потом ћемо изазвати велику економску кризу, па глад. То су предуслови за увођење светске диктатуре“.

Ево преписа главних делова наводног Пајковог писма на изворном, енглеском језику:

The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the “agentur” (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.”

(Први светски рат мора бити вођен да би илуминати срушили царску власт у Русији и од те земље начинили тврђаву атеизма и комунизма. Сукоб ће агенти илумината изазвати између британске империје и германског царства. На крају рата комунизам ће бити успостављен у многим земљама како би се уништиле друге владе и ослабиле религије)

Преко Ота фон Бизмарка (1815-98), вође и канцелара Пруске, која је ускоро постала ујединитељ првог Немачког рајха, Пајк је дуго припремао услове за Први светски рат. Повод за покретање општег сукоба био је атентат на надвојводу Франца Фердинанда у Сарајеву на Видовдан 1914. године, што говори о далековидости илуминатског планирања.

“The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm”.

(Други светски рат се мора покренути подстицањем сукоба између фашиста и политичких циониста.[5] Овај рат мора се тако водити да нацизам буде уништен, а да ционизам остане довољно јак да се оснује независна држава Израела у Палестини. После Другог светског рата комунизам мора бити довољно јак да би се супротставио хришћанству, које ће онда бити под контролом док не дође време за коначну друштвену катаклизму.)

“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

(Трећи светски рат мора се изазвати коришћењем разлика између политичких циониста и исламског света. У том рату мора доћи до међусобног уништења ислама (арапски свет) и ционизма (Израел). У међувремену, остале нације ће се борити једне против других до тачке потпуног моралног, економског и духовног уништења. Тада ћемо у свет пустити нихилисте и атеисте и изазваћемо друштвену пропаст која ће свима показати ефекат апсолутног атеизма. Затим ће свуда грађани истребити те уништитеље цивилизације и, жудећи за идеалом, пронаћи ће право светло кроз универзалну манифестацију чистог учења Луцифера. Ова манифестација ће уследити после уништења хришћанства и атеизма, који ће нестати истовремено.)

О историјској улози и доприносу идеолога и вођа илуминатске завере, довољно је поменути чињенице које „красе“ његову и биографије његових сарадника:

Алберт Пајк (Pike на енглеском значи „штука“, nomen est omen), је без икакве школе остварио изузетну каријеру: године 1840. се придружио масонској ложи, где је постао изузетно активан у раду те организације, све до 1859. године, када је изабран за Сувереног Великог командира (Grand Comander) Шкотског обреда јужне америчке јурисдикције. На том месту се налазио пуне тридесет и две године, и све време је посветио ширењу свог реда. Иако је у америчком грађанском рату (1861-65) био генерал Конфедерације, тј. на страни која је рат изгубила, Пајку, као Великом масонском поглавици, то нимало није сматало – напротив. Изградили су му (за живота) споменик на сред престоног Вашингтона! Крајем шездесетих година (око 1869) био је главни вођа Кју-клукс клана. Био је сатаниста и бавио се окултним ритуалима; био је вођа сатанистичке групе познате под називом Ред паладијума, основане у Паризу 1737. године. Призивао је, како је писао, и самог Луцифера!

У Европи Пајкова масонско-илуминатска десна рука био је Швајцарац Филеас Валдер, бивши свештеник, масон и окултиста. Као што показује строго поверљиво писмо, Пајк је тесно сарађивао и с Ђузепеом Мацинијем, масоном највише, 33. иницијације, који је постао вођа илумината 1834. године, а наводно је иницирао оснивање (тачније оживљавање) мафије 1860. године. Енглески државник лорд Палмерстон био је, наводно, још један од сарадника Пајка, а његов човек у Немачкој био је поменути Ото фон Бизмарк, ујединитељ немачког Првог рајха.

Своју књигу  Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite Freemasonry (Поуке и учење древног и признатог Шкотског обреда слободног зидарства, познатију краће као Морал и догма) објавио је 1871. године, и од тада је објављено више прештампаних издања. Књига је нека врста масонске Библије и намењена је члановима највише, 33-ће иницијације. Захваљујући понајвише овој књизи са више од 900 страница, Алберт Пајк („Штука“) и даље важи за најутицајнијег и најпознатијег масона свих времена!

А Пајково писмо, стварно или измишљено, уверљиво планира и верно описује ужасебудућих ратова који су се стварно догодили, и који и даље трају!

ПИШЕ: Драган Р. Млађеновић


[1] Вук Ст. Караџић, Србске народне приповијетке, Беч, 1853, бр. 39.

[2] William Guy Carr, Satan, Prince of This World, 1959, p. 39.

[3] Pierre-André Taguieff, La Foire aux illuminés : Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme (“The Illuminati fair: Esotericism, Plot Theory, Extremism”), Paris, Mille et une nuits, 2005, p. 341, note 71.

4 Cor Hendriks, Albert Pike & Three World Wars (Info-file PDF March 2016)

[5] Неко би могао да примети да појмови „нацизам“ и „ционизам“ нису били познати 1871. године. Тачно, управо су их Пајк и илуминати измислили

ИЗВОР: Центар академске речи, http://www.carsa.rs/satanisticki-plan-o-tri-svetska-rata/

Нови светски поредак НСП (Енглески New World Order NWO)

О НСП је већ био чланак, али за потребе овог чланка да поменемо још једном неке ствари.

Термин Нови светски поредак коришћен је од стране многих политичара кроз векове. Генерички термин се односи на светску заверу која је оркестрирана од изузетно моћних и утицајних група људи, генетски повезаних појединаца који обухватају многе од најбогатијих људи на свету. Ту спадају политички лидери и корпоративне елите, као и чланови такозваног Црног племства Европе (доминација од стране Британске круне). Њихов циљ је да створе „Један Свет“ фашиста, без регионалних граница, јер они имају свој дневни ред.

Циониста, Paul Warburg изјавио је: „Имаћемо једну Светску Владу, свидело се то вама или не, само је питање да ли ће та Влада бити основана својевољним пристанком или освајањем“. Ово је изјављено 17. фебруара 1950. године, када је сведочио пред америчким Сенатом.

Њихова намера је да се изврши комплетна и тотална контрола над светском популацијом, и да се драматично смањи број људи на планети, на две трећине. Дакле, једна држава, нација, влада, војска, полиција, религија. У преводу, потпуна контрола народних маса.

Иако термин као Нови светски поредак најчешће се користи и за људе који нису или су лабаво укључени у њега, тачно се зна ко чини ову групу људи, која је врло сложена и комплексна.

Године 1992., доктор Џон Колман је објавио „Хијерархију Завереника: Прича о Комитету 300“. Човек је био агент обавештајне службе и имао приступ поверљивим информацијама које је полако архивирао и изучавао, када је видео ширу слику и када су га открили почели су велику хајку на њега, претили му, претили му породици, дизали ауто у ваздух итд. Када је написао књигу, посао је био готов, и његовим убиством би постао легенда и само би му дали на значају. Онда је употребљена техника „теорија завере“. Ставили су му преко својих медија етикету да теоретише заверу како би се сви са њим спрдали не би га схватали озбиљно. Међутим за озбиљне аналитичаре ово је пракса завере. О овој књизи ће још бити речи, а верујем да можете да је нађете бесплатно на интернету у пдф формату. Написаћемо и чланак временом, књига представља историјску прекретницу, јер је потпуно разобличила владаре из сенке. Џон Колман је још 1992 када је написао књигу, за Хашки трибунал рекао да је то политичка институција владара из сенке и да нема везе са правдом и правом, што се касније испоставило као тачно, и дао себи велики кредибилитет за своје тезе.

Доктор је имао стипендију вредну похвале и био је педантан истраживач, идентификовао је играче и детаље Новог светског поретка. На страни 161 хијерахије завереника, Коламан прецизно резимира намеру и сврху Комитета 300:

„Једна светска Влада и један монетарни систем, под сталним неизабраним наследником олигархије, као у феудалном систему. У том светком ентитету „Један“, становништво ће бити ограничено о броју деце коју могу имати, погођена болестима, ратовима и глађу, док ће 1 милијарда људи која ће бити корисна за владајућу класу, у областима које ће бити строго и јасно дефинисане, остају као укупна светска популација.

Неће постојати средња класа. Само владари и слуге. Сви закони ће бити уједначени у оквиру правног система светских судова. Практиковаће се један јединствени кодекс закона, уз подршку једне светске полиције, Владе и јединствене светске војске. То ће помоћи да се спроведу закони у свим бившим земљама у којима више нема националних граница.

Систем ће бити урађен на основу социјалне државе. Они који буду послушни и подређени једној светској влади, биће награђени средствима за живот. Они који буду бунтовни, ће једноставно бити гладни и проглашени за одметнике, па ће тако бити и слободна мета за сваког ко жели да их убије. Оружје у приватном власништву ће бити забрањено, наравно.“

http://srbskenovine.com/pismo-alberta-pajka-pakleni-plan-iz-1871-koji-detaljno-i-precizno-najavljuje-tri-svetska-rata/

Извор: православнапородица.орг.срб

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину која је у Србији забрањена!