Природа и здравље

Прогоне професоре и лекаре а Ивермектин никада није оспорила-забранила ни једна званична институција у Србији

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, удружење грађана (УГ) „Лекари и родитељи за науку и етику“ (ЛРНЕ) упутило је питања у вези Ивермектина Министарству здравља (МЗ), Агенцији за лекове и медицинска средства републике Србије (АЛИМС) и Лекарскoj комори Србије (ЛКС) дана 18. 05.2022. године.

Постављена су питања да ли ове институције поседују службена документа на основу којих је лек Ивермектин забрањен за рано лечење ковида 19 у Републици Србији, ако постоје на основу чијег су мишљења донета и на основу којих научних доказа и ако су донета на који начин су лекари обавештени о томе?

У наставку су званични одговори наших институција:

  • Дана 30.05.2022 у документу број 500-01-596/2022. МЗ наводи да се ради о научним и стручним доказима из делокруга рада одређених институција и стручних тела, те да је с тим у вези захтев потребно упутити Агенцији за лекове и медицинска средства (АЛИМС).
  • Дана 01.06.2022. године у документ број 939/2022/2 ЛКС објашњава да је ЛКС струковно удружење лекара које се бави вођењем именика лекара-чланова, утврђивањем, проценом и санкционисањем рада и понашања лекара-чланова и то на начин да спроводи прописани дисциплински поступак пред Судом части. ЛКС даље тврди да не поседује тражене информације нити податке на које се односе захтеви нити поседује службена документа на основу којих је лек Ивермектин забрањен за рано лечење Ковид 19 у Србији, нити поседује копију такве одлуке нити друге доказа у вези лека Ивермектин.
  • Дана 08.06.2022. АЛИМС одговара путем мејла (незаведени документ) и тврде да нема одговоре на ова питања: „Агенција нема било какве надлежности по питању примене терапијских протокола за било коју болест, те стога не поседује тражену информацију“.

“Тај лек (ивермектин) није по закону“ (МЗ, 01.11.2021. године)

Представник МЗ је дана 01. 11. 2021. године (поводом годину дана рада Владе РС) изјавио “Тај лек (ивермектин) није по закону, то је нерегистрован лек за људску употребу, он се користи у ветерини и не може да се користи и препоручује људима”. Истовремено је жута штампа износила тврдње да су лекари који су препоручили или преписали лек Ивермектин за лечење КОВИД-19 већ смењени са својих радних места, односно да они који су били на неким руководећим местима, више нису.  https://www.slobodnaevropa.org/a/ivermektin-smena-lekara-srbija/31541428.html

Годину дана касније, 14.10.2022. године, грађани Србије постављају питања на основу којих података је МЗ дало такву изјаву, као и на основу чега је следила серија других незаконитих активности. Инспектори МЗ добијају налог за инспекцијски надзор (по пријави НН лица) да изврше надзор институција у којима су запослени поједини лекари, том приликом они састављају Записнике са нечитким рукописом и исте достављају ЛКС као „доказе против лекара“, а са циљем да ЛКС добије формалан разлог да организује Суд части против лекара који су, како нетачно тврде „препоручивали и преписивали лек Ивермектин“. 

Иста инспекција није реаговала по пријави студената, а због неусловне вакцинације у простору Клуба Студената Технике (КСТ) и због низа уочених неправилности у вези вакцинације: (I) имунизациона средства су чувана у фрижидеру „Јелен пиво“ (темпертурс +4 оС, иако је за Фајзер вакцину прописана температура од – 70оС ? (II) студенти су вакцинисани у непроветреним подрумским просторијама са ниским степеном хигијене; (III) у простору није био обезбеђен ни кревет, нити паравана, нити средства за прву помоћ. О свему овоме постоји фото, аудио и видео материјал, а ми питамо по којим законима ради здравствена инспекција МЗ и да ли је то приватна група, односно, „алат“ у рукама појединаца? То што су се инспекторке извињавале часним лекарима речима „Ми нисмо хтеле, али смо морале“ не умањује њихову одговорност.

Дана 07.11.2021. године ЛКС обавештава да је „покренут поступак због лечења пацијената и преписивања  лека Ивермектин“

https://www.slobodnaevropa.org/a/lekarska-komora-srbije-ivermektin-postupak/31549739.html

До тог дана ЛКС се није значајније укључивала у проблеме рада својих чланова током Ковид-19 пандемије у Србији. Није објавила нити послала било какво званично обавештење свом чланству, нити је организовала преко потребну едукацију лекара и поред чиљенице да се овај лек увелико користио за рано лечење Ковид-19 у свету, али и у Србији.

Да подсетимо, око 30.000 лекара су чланови ЛКС, а за то свакога месеца издвајају 0.8% од плате. Осим Хипократове заклетве, лекари треба да поштују и Кодекс медицинске етике ЛКС.

Дана 13.10.2022. године смо проверили да ли је Кодекс измењен, утврдили смо да није измењен. https://www.paragraf.rs/propisi/kodeks_medicinske_etike_lekarske_komore_srbije.html 

Тачка 2. члана 4. Кодекса ЛКС и даље гласи: „Лекар треба увек да има на уму апсолутну обавезу чувања људског живота и здравља, поштујући основно начело медицинске етике “примарно не нашкодити“.

Тачка 3. члан 8. Кодекса ЛКС и даље гласи: „Сваки лекар је дужан да увек и на сваком месту пружи хитну медицинску помоћ лицу којем прети непосредна опасност по живот и здравље, у границама својих могућности и знања, без обзира на то да ли је на дужности или није и без обзира на то да ли је за помоћ изричито замољен или није.“

Члан 9. Кодекса ЛКС и даље гласи: „Лекар је дужан да учествује у организацији и пружању медицинске помоћи у случају ванредних околности, односно епидемија, масовних несрећа, елементарних и других непогода.“

Члан 11. Кодекла ЛКС и даље гласи: „Дужност лекара је да се континуирано, теоретски и практично, стручно усавршава и примењује дијагностичке методе и терапијске процедуре савремене медицине. Морална дужност лекара је да одржава ниво знања и вештина неопходан за пружање здравствене заштите високог квалитета. Стечено стручно знање лекар је дужан да преноси својим колегама и другим здравственим радницима.“

Члан 44. Кодекса и даље ОБАВЕЗУЈЕ лекаре „да се у свом раду придржава важећих стандарда медицинске науке и етичких принципа, у оквиру којих је слободан да изабере оне методе профилаксе, дијагностике, терапије и рехабилитације које сматра најефикаснијим за конкретног пацијента.“

Када је у питању рад у ванредним околностима (период 2020-2022.) шта је радила ЛКС, а шта су радили лекари из УГ ЛРНЕ?

УГ ЛРНЕ је основано у октобру 2021. године, а за своју главну активност је изабрало  темељни принцип медицине “примарно не нашкодити“. У свету је свакодневно расло искуство лекара и пацијената везано за примену Ивермектина и цинка у раном лечељу Ковид – 19 болести. ЛРНЕ је прикупљао ове информације, као и научне публикације и омогућило свом чланству да се информише. Подаци су показали да је у питању изузетно јефтин лек који има мало нежељених дејстава, а за који су проналазачи добили Нобелову награду 2015 године. Према подацима са сајта СЗО (14.10.2022. године), за Ивермектин је током  30 година примене пријављено испод 6.800 случајева нежељених дејстава (углавном мучнина и дијареја), док је за 18 месеци  примене вакцине против Ковид-19 забележено преко 4.500.000 случајева нежељених дејстава. https://www.vigiaccess.org/

  • Ивермектин: 6.800 (за 30 година) или 226 годишње
  • Ковид вакцине: 4.450.000 (за 18 месеци) или 2.966,666 годишње

Сходно својим правима и обавезама које диктирају ванредне околности (период 2020-2022.), ЛРНЕ лекари су упутили допис МЗ (април 2021. године) у коме су доставили прикупљене информације из света, а које су чинили озбиљни резултати клиничких студија. У том тренутку је било урађено 88 добро контролисаних Ивермектин-Ковид-19 клиничких студија у којима је учествовало 922 научника и 132.000 пацијената. Студије су спроведене у 27 земаља, а већина резултата је потврдила да Ивермектин и цинк значајно смањују смртност код пацијената када је терапија рано примењена за лечење Ковид-19 болести. https://c19ivermectin.com/

Уколико је ЛКС струковно удружење лекара, на који начин је заштитила своје чланове који су се придржавали Кодекса, од хајке медицински неписмених новинара? Зашто ЛКС није стала у заштиту лекара и који је њен смисао? Овакво (не)функционисање ЛКС, по којем је она можда инструмент у рукама медија, неће довести до унапређења здравственог стања нације, нити ће подстаћи лекаре да раде на свом усавршавању и понашају се у складу са медицинском етиком и заклетвом коју су положили. Због тога је од изузетног значајна иницијатива да се формира и независна лекарска комора у Србији, како би лекари имали избора.

Када је у питању рад у ванредним околностима (период 2020-2022.) шта је радио Медицински факултет у Београду?

Дана 05.11.2021. године Декански колегијума Медицинског факултета саопштава: „Због бројних коментара који су се у последње време појављивали у медијима везано за примену препарата “Ивермектин” у лечењу Ковид – 19 инфекције, Декански колегијум Медицинског факултета у Београду је сматрао да наш Факултет, као установа највишег националног значаја, треба да реагује. У следећем делу текста интегрално су приказана експертска мишљења руководства Института за микробиологију и имунологију, као и Колегијума Клинике за инфективне и тропске болести Универзитетског клиничког центра Србије, који су на наш захтев ефикасно одговорили. Подсећамо да је Агенција за лекове и медицинска средства једина институција која је овлашћена за издавање дозвола за стављање у промет искључиво квалитетних, безбедних и ефикасних лекова и медицинских средстава.

Закључак: Из достављених одговора проистиче да нити једна званична институција у Србији нема документоване одговоре засноване на научним и медицинским чињеницама против лека Ивермектина. Ко је и из који разлога онда покренуо пропаганду против лека Ивермектин, а који се успешно примењује у хуманој медицини преко 30 година? На основу чега је покренута хајка МЗ, ЛКС и жуте штампе против часних лекара? По чијем налогу су медијима вршили дискриминацију  професора и лекара који су се на основу сазнања и медицинских чињеница залагали за примену Ивермектина и цинка у раном лечењу? На основу чега је Етичка комисија Медицинског факултета у Београду поступала?

Аутор: Нада Гладовић, председник ЛРНЕ

Извор: Ирне.рс

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!