Pomozimo bližnjima

Pomozimo Biljani Đorović da dobije bitku koju vodi u bolesničkoj postelji

Diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka. Poslediplomske studije iz oblasti sociologije kulture i kulturne politike, završila je na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje magistra političkih nauka, odbranivši magistarsku tezu „Kulturološka aktuelnost antiutopijske vizije“, pod mentorstvom prof. dr. Branimira Stojkovića.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Mediji kao kulturološki fenomen: od Maršala Makluana do Pola Virilija“, odbranila  je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Divne Vuksanović,

Bavi se istraživanjima u oblasti medija, kulture i novog globalnog poretka koji se najvećim delom realizuje u formi info-rata kao komponente mrežno-centričnih ratova.

Dugogodišnji je novinar i urednik na Radio Beogradu 2. Odlukom donesenom na sednici Programskog odbora RTS-održanog 24. marta 2011, zabranjena je njena kultna emisija „Atlantis“, koju je realizovala u periodu od 2001-2011, pokrenuvši sveobuhvatnu istragu uzroka zbog kojih se svet našao u središtu Apokalipse, koja se odvija u formi  usavršenog naučno tehnološkog totalitarizma.. Uvidom u zapisnik sa sednice Programskog odbora RTS-a, na kojoj je odluka o zabrani emisije „Atlantis“ donesena, dobijenom na osnovu zakona o pravima na pristup informacijama od javnog značaja, može se videti da je razlog za zabranu emisije „Atlantis“, bio analiza događaja u Srebrenici, 11. jula 1995, koja je bila predmet mnogobrojnih emisija „Atlantis“ u kojima su učestvovali eksperti, naučnici i vodeći intelektualci iz sveta, kakvi su bili profesori Edvard Herman, Noam Čomski, Majkl Parenti, Mahdi Nazemoraja, dr. Dijana Džonston, Stefan Karganović, Džon Pildžer i drugi, čiji uvidi nisu podlegli imperativima „političke korektnosti“, što  politika genocida, prema čijem obrascu od naroda žrtve, treba proizvesti genocidne ubice, ultimativno zahteva.

Nakon zbarane emisije „Atlantis“, realizovala je emisiju „Silen“ (2011-2016) u okviru koje je nastavila sa istraživanjem novog globalnog poretka, kontrole istorije i fenomena sapripadajućih prećutanoj istoriji Srbije i sveta. Emisija „Silen“ je, nekoliko meseci nakon dolaska Radomana Kanjevca na mesto glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, preimenovana u emisiju „Kontrapunkt“, u kojoj, i pored deklerativno predstavljenog „antiglobalističkog“ usmerenja, više nije bilo mesta za istraživanje fenomena i istorijskog i savremenog konteksta koji su vodili uspostavljanju totalitarnog i genocidnog globalnog poretka u čijim se smrtonosnim kandžama našla ljudska vrsta i sav živi svet na Planeti. Bez obzira na to, emisija je 2021.oduzeta od njenog autora i poklonjena na realizaciju drugom autoru, bez ikakvog pismenog obrazloženja.

Sada radi kao urednik rubrike Dokumentarnog programa u Radio Beogradu 2.  Član je redakcija nedeljnika „Pečat“ i magazina „Geopolitika“, internet portala FB Reporter, i „Zbilja“, specijalizovanim za politička i društvena pitanja, geopolitička, medijska i strateška istraživanja. Jedan je od pokretača prvog nezavisnog internet radija u Srbiji „Snaga naroda“ na kome je uređivala i vodila emisiju „Inforatnici“, kojom je pokrenula inforatničku borbu u Srbiji na Internetu.

Član je Predsedništva Svesrpskog Slovenskog pokreta; jedan  od osnivača udruženja građana za  umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja „Mladi grašak/Green Pea“ iz Beograda; počasni predsednik udruženja „Srpski centar ekologije“, član ekološkog pokreta „Družina hrasta“ koji okuplja čuvare prirode, umetnike života i duhovne tragaoce na zadatku očuvanja izvorne prirode planete Zemlje, Ambasador dobre volje Ekološkog pokreta Novog Sada i član zajednice „DobroČini – Čuvari Nasleđa“, „nastale iz ljubavi i preke potrebe da se u današnjem tegobnom vremenu prepoznamo, okupimo, osnažimo i zajednički delamo u cilju opstanka, oporavka i povratka životu u njegovom iskonskom smislu i svetu kao mestu našeg duhovnog uzašašća“.

Autorka je knjiga Atlantis protiv Levijatana, (Catena Mundi, Beograd, 2012); Inforatnica., (Pešić i sinovi, Beograd 2015) i Mediji: ubice stvarnosti (Pešić i sinovi, Beograd, 2018).  Njene studije i intervjui objavljeni su knjigama Genetski modifikovani poredak, opasnost od GMO, Catena Mundi, Beograd (2013), 2015; Koliko koštaju iluzije – Liberalizacija obrazovanja u Srbiji, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Beograd, 2014; Hronika razorene Troje -1-2: Milan Brdar: razgovori s Biljanom Đorović 2004-2011 (Atlantis, Radio Beograd 2), Centar slobodarskih delatnosti, Kragujevac,  Logos, Bačka Palanka, 2012, Globalno zagejavanje, Catena Mundi, Beograd (2012). Koautor je knjige „ZDOGOVOR“ sa Milojem Stevanovićem u izdanju Zadužbine Nova Nikeja, 2022. u kojoj su objavljeni transkripti njenih emisija sa Kosarom Gavrilović i koautorom knjige.

Publikovala je više naučnih radova u naučnim časopisima i tematskim zbornicima.

Dobitnica je nagrade za novinarstvo časopisa „Zbilja“ za 2018.godinu, za „izvanredan inforatnički doprinos u istraživanju novog globalnog poretka“.

P.S.,

Septembra meseca t.g.  doživela je moždani udar od koga se, s Božjom pomoću, oporavlja.

S dobroželjenjem,

Miloje Stevanović