Србија и србске земље

Погубна статистика у Србији

Фото: Блиц.рс

Мало статистике…..из Србије

У Србији има 4.600 села, у 86 одсто њих постоји пад броја становника;

260.000 момака самаца и 100.000 девојака који су се приближили педесетој години, а нису засновали породице живе на селу;

Ако се настави смањење броја становника, за 15 година још 700 села остаће без житеља;

702 насеља у Србији имају мање од 100 становника;

Свега 9.000 динара је пољопривредна пензија коју прима више од 183.000 земљорадника;

Око 38 одсто сеоских домаћинстава је сиромашно, од тог броја 43,1 одсто живи у југоисточној Србији;

За пола века од 1950. до 2000. године из села у градове је прешло осам милиона људи. У свету је за такав процес потребно 120 до 150 година;

У селима има 50.000 напуштених кућа;

УСрбији сваке године према најновијим статистичким подацима умре више него што се роди око 35.000 људи… дакле, нестане по једно велико место, а 2225. године неће бити села…

Школама у руралним подручјима треба посветити посебну пажњу. Зашто? Зато што се образовне потребе сеоске омладине задовољавају у већим урбаним центрима и то је један од основних путева одласка младих са села.

Од 4252 насеља у Републици Србији, 1500 је без школе. У 750 школа, наставу обавља 1 учитељ са мање од 15 ученика.

Од 3145 основношколских јединица у 2621 има мање од 300 ученика а у само 252 школе, више од 300ученика.

2121 школа има ученике од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ разреда а осморазредних има 1022 школа.

Потребно је институционално приближити средње школе сеоским подручјима у складу са географским, привредним и културним чиниоцима; Наставни програм и уџбеници треба да афирмишу вредности и знање о селу као облику друштвене и индивидуалне егзистенције. То су циљеви који се могу остварити концептом образовања које је у функцији очувања културног идентитета села.

Извор: Унија сељака Србије

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!