Istorija

Pod NATO čizmom proterano pola miliona Srba sa svojih ognjišta

Pod NATO čizmom proterano je oko 500.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta. NATO je u tom varvarskom pohodu u razmaku od pet godina izvršio i agresiju na tadašnje tri srpske zemlje: Republiku Srpsku Krajinu (proterano oko 250.000 Srba), Republiku Srpsku (proterano oko 150.000 Srba) i SR Jugoslaviju (proterano oko 250.000 Srba).

U isti mah NATO je uništio Republiku Srpsku Krajinu, razorio Republiku Srpsku, razorio SR Jugoslaviju i oteo srpsku pokrajinu Kosovo.

Republika Srpska Krajina

Prvi NATO pohod na Srbe desio se u Republici Srpskoj Krajini, i to u nekoliko navrata, bombardujući položaje Vojske Republike Srpske Krajine, kao uvertiru za akciju hrvatske vojske pod nazivom „Oluja“. NATO je učestvovao kao podrška hrvatskim snagama u mnogim operacijama i pre i tokom „Oluje“.

Nakon zaustavljanja hrvatsko-muslimanskog sukoba i potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, počela se pripremati „Oluja“. Septembra 1994, Hrvatska je uz odobrenje Stejt departmenta, potpisala ugovor pod imenom „Demokratski tranzicioni program“, s američkom vojno-konsultantskom kompanijom „MPRI“. Prema ovom sporazumu, američki general Karl Vuono sa svojim saradnicima je intenzivno radio na obuci hrvatske vojske i oficira. U isto vreme NATO oružje za hrvatsku vojsku se dopremalo sa svih strana, kako avionima tako i iz pravca Mađarske.

Dana 4. avgusta 1995. godine u 4 časa posle ponoći, NATO vazduhoplovne snage u koordinaciji sa hrvatskim snagama započele su akciju „Oluja“ bomabardujući položaje Vojske Republike Srpske Krajine, par sati pre početka kopnenog napada hrvatskih snaga, a sa ciljem proterivanja srpskog stanovništa.

U zajedničkoj operaciji sa NATO-om, hrvatske snage su krenule u kopneni napad sa više od 138 hiljada vojnika, 350 tenkova i sa oko 20 aviona. Avioni NATO su izvodili operacije u vazduhu, koordinisane sa hrvatskim snagama, uništavajući srpske položaje i raketno-radarska sredstva, sredstva telekomunikacije i sve druge vojne objekte.

U isto vreme, vodi se snažna antisrpska propagandna kampanja od strane NATO-a i zapadnih zemalja da bi se svetka javnost odvratila od dešavanja u Republici Srpskoj Krajini.

U to vreme se pojavljuju i „satelitske“ NATO fotografije oko Srebrenice, te se svetskoj javnosti odvlači pažnja dešavanjima u Srebrenici sa brutalnog etničkog čišćenja Srba u Republici Srpskoj Krajini od strane NATO-a i hrvatskih snaga.

Zeleno svetlo za početak etničkog čićšenja dale su SAD uz podršku NATO-a, a što su potvrdile i tadašnje diplomate SAD i NATO-a.

Posledica NATO-hrvatske akcije „Oluja“ je etničko čišćenje oko 250.000 Srba.

Republika Srpska

U jeku ratnih dejstava i borbe za odbranu Republike Srpske na Vojsku Republike Srpske, a koja je držala front od oko 1600 kilometara se obrušio i NATO. NATO je pojedinačne napade na Republiku Srpsku započeo još 1994. godine, da bi kao nastavak tih napada bila izvršena i potpuna agresija avgusta 1995. godine. Izgovor za agresiju bio je događaj na sarajevskoj pijaci Markale.

NATO je masovnim udarima napadao sve ciljeve u Republici Srpskoj te koristio municiju sa osiromašenim uranijom. U isto vreme u kordiniaciji sa NATO snagama, trajala je i hrvatsko-muslimanska ofanziva na Vojsku Republike Srpske.

Potpuna agresija na Republiku Srpsku pod NATO nazivom “Odlučna sila” u kojoj je poginulo oko 160 ljudi, usledila je dvadesetak dana nakon pada Republike Srpske Krajine, mahom civila. Kada se pogleda razvoj događaja tog avgusta 1995. godine, jasno je da je cilj bio slabljenje moći Vojske Republike Srpske, koja je bila u znatnoj borbenoj prednosti u odnosu na neprijatelje, a u korist NATO išla je ta činjenica da je pala cela Republika Srpska Krajina, te su u skladu sa time mislili da će ostvariti svoj potpuni cilj – potpuno slamanje Republike Srpske.

Sa ove vremenske distance može se zaključiti da su NATO operacije u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj bile uvod u opštu agresiju na SR Jugoslaviju. Ovo prevashodno jer je NATO kontrolom vazdušnog prostora Republike Srpske posle imao obezbeđen pravac za napad na SR Jugoslaviju. Takođe, razlog u korist NATO-a je i taj, jer su već vođena ratna dejstva na ovom prostoru, tako da još jedna invazija ne bi bila teško objašnjiva svetskoj javnosti, kao i to da je za sve ponovo najlakše bilo optužiti Srbe kao glavne krivce.

Po završetku rata u bivšoj BiH i potpisivanju Dejtonsko-pariskog mirovnog ugovora, veoma snažne snage NATO-a pod nazivom (IFOR) su upućene u Republiku Srpsku i Muslimansko-hrvatsku Federaciju. Njihov zadatak bio je obezbeđenje provođenja Mirovnog sporazuma i očuvanje mira.

Ali, 1996. godine, skoro godinu dana posle završetka rata oko 150 hiljada Srba iz Sarajeva je napustilo svoja ognjišta iz delova koji su pripali Muslimansko-hrvatskoj Federaciji.

NATO snage nisu učinile ništa da bi zaštitile srpsko stanovništvo.

SR Jugoslavija

Nakon Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, NATO se obrušio i na SR Jugoslaviju i to sa mnogo većim snagama. Povod za agresiju su bili neuspeli „pregovori“ – kapitulacija SR Jugoslavije u Rambujeu, a kojim je bio predviđen ulazak i boravak NATO snaga na teritoriji SRJ pod imunitetom, a koji uslov u mirnodopskim uslovima su potpisale sadašnje vlasti u Srbiji.

NATO agresija se okončala Kumanosvkim sporazumom, a potom i Rezolucijom 1244. Iako je Rezolucijom SB UN predviđeno da je Kosovo u sastavu SR Jugoslavije i da se garantuje povratak Vojske SRJ na Kosovo, NATO snage i Zapad su se oglušile o tim odredbama sve do danas.

Posledica NATO agresije na SR Jugoslaviju je etničko čišćenje oko 250.00 Srba sa Kosova, a zločini nad srpskim stanovništvom na Kosovu u prisustvu NATO-a se nastavljaju i danas.

ZAKLJUČAK

Rezimirajući sve gore navedene činjenice, pod NATO čizmom proterano je oko pola miliona Srba sa vekovnih ognjišta – najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata.

Broj direktno ubijenih Srba od strane NATO je oko 4.000. Broj umrlih zbog radioaktivne municije koju je koristio NATO u SR Jugoslaviji, Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini nikada nije utvrđen. Stanovništvo i danas umire od posledica bombardovanja radioaktivnom municijom.

Pod čizmom NATO-a uništena je Republika Srpska Krajina, razarana Republika Srpska, razarana SR Jugoslavija, a Srbija je izgubila deo svoje teritorije – Kosovo i Metohija.

Posle navedenih činjenica, ne možemo, a da ne zaključimo da je NATO isključivo neprijateljski nastrojen prema Srbima.

NATO snagama je dat diplomatski imunitet u Srbiji, kao i slobodno kretanje kroz Srbiju, iako je to bio ultimatum 1998. godine.

NATO je prema Srbima u više navrata bio agresor i neprijateljska sila.

Čudno je da se NATO tretira i kao „partner“ Srbije i Republike Srpske, te da je on „garant bezbednosti“, iako je pod njegovom čizmom proterano oko pola miliona Srba.

Na ovu temu se vode pregovori, kako između predstavnika Republike Srpske, tako i Srbije i NATO-a, te se u medijima vodi otvorena kampanja za pristupanje ovoj vojnoj alijansi.

NATO se u medijima predstavlja kao jedna socijalno-humanitarno-društvena organizacija koja donosi „prosperitet“ društva.

S druge strane, NATO nikada nije skrivao otvoreno licemerstvo i sadizam prema bilo kojoj po njih „neprijateljskoj“ zemlji, naročito prema Srbiji.

NATO je prema podacima iz 2015. godine bombardovao SR Jugoslaviju više nego Libiju, Irak, Siriju i Avganistan zajedno.

Sve svoje vojne akcije tokom čitave svoje istorije, zasnivao je na isključivim lažima i podmetanjima, a što je dokazano i potvrđeno od samih činovnika NATO-a i političara zemalja članica NATO.

NATO snage su čak kršile i svoj sopstveni statut, jer nikada ni jedna zemlja članica nije bila napadnuta, a po kojem članu bi NATO eventualno vojno intervenisao.

NATO snage danas kroz Republiku Srpsku i Srbiju imaju pravo nesmetanog kretanja, kako kopnenim, tako i vazdušnim putem, sa uživanjem prava potpunog diplomatskog imuniteta, iako je NATO i Republici Srpskoj i Srbiji bio i ostao vojni neprijatelj, kako za vreme otvorenih sukoba, tako i danas, ali u drugačijoj formi.

Izvor: http://vostok.rs

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!