Занимљивости

Пандора

Одвојте само десетак минута и погледајте одличан кратки играни филм “Пандора“, који нам показује како смо упали у матрикс и изгубили осећај за стварност. “Пандора“ садржи добро познату тему о утицају медија и друштва на стварање система вредности за сваког појединца, који се презентује кроз бесмисленост постојања човека.
Филм има за циљ да боље представи пролазност живота, људску преокупацију са другим животима, све док се потпуно не изгуби концепт протеклог времена.