Мишљења

ОДГОВОР НА ТЕКСТ ,,Александар Митић: Ко је Жарко Вељковић који жели да спречи откривање праве српске историје?“

ОДГОВОР НА ТЕКСТ ,,Александар Митић: Ко је Жарко Вељковић који жели да спречи откривање праве српске историје?“, објављен 15. 8. 2021. на сајту ,,Борба за истину“

Будући да је у дотичном тексту изнет низ флагрантних неистина о мени самом, таксативно и кратко ћу одговорити на исте:

  1. Атеиста нисам, комуниста ни у сну, сатаниста Боже ме сачувај, а хомосексуалац врло тешко.
  2. Групу ,,Наука узвраћа ударац деретићевцима“ сам основао и водим, дајући заједно са уваженим колегама таксативно научне аргументе против српске надриисторије, а вас ‘деретићевце’ (како вас народ зове), прецизније, све српске романтичарске (надри)историчаре, позивам да рационално и аргументовано одговорите на икоји научни аргумент који је на Групи изнет противу ваших теорија и романтицизација.
  3. Што се тиче моје научне биографије, она гласи, укратко, овако: ,,Жарко Б. Вељковић. Рођен 1976. у Београду. Класични филолог – мастер (Одељење за Класичне науке, Филозофски факултет, Београд). Сарадник ‘Српског научног центра’ и сарадник РТС-а на пројектима класичне старине. Етимолог, ономастичар, историчар језика, нормативиста, палеограф, епиграфичар и генеалог, објављује из поменутих области (2005–). Academia.edu: Žarko B. Veljković.’’
  4. Што се тиче мога чланства у ,,Српском научном центру“, колико се сећам, последњи рад који сам у научном часопису 2021. г. објавио садржао је податак да сам члан ,,Српског научног центра“ и чланарину сам за ову годину платио и послао доказ о уплати г. Ивици Тодоровићу на мејл.
  5. Кога занима мој дипломски рад, нека се упути на Одељење за класичне науке Филозофског факултета у Београду, тема је била из Плинија Старијег и Страбона, а ментор ми је био академик (САНУ) и мој уважени професор, Александар Лома.
  6. Што се тиче изнетог ‘става’ како имам ,,неколицину радова расутих по разноразним зборницима“, могу одговорити да се са наведеног научног сајта Academia.edu може видети како сам досада објавио 42 рада, од којих 41 у страним и домаћим бодованим научним часописима и зборницима ранга М53 до М23, у часописима: ,,Исходишта“ (М53), ,,Philologia Mediana’’ (M51), ,,Српска баштина“ (М52), ,,Стварање“ (М53), ,,Теолошки погледи“ (М52; пре М51), ,,Октоих“ (М51), ,,Linguistique balkanique’’ (M23), ,,Слово“ (М53), ,,Речи“ (М52), ,,Folia onomastica Croatica’’ (М51), ,,Fluminensia’’ (M51), ,,Прилози настави српског језика и књижевности“ (М53), ,,The Genealogist’’ (М53), ,,Језик данас“ (М53), ,,Keria – studia Latina et Graeca’’ (M52), ,,Прилози за књижевност, историју, језик, историју и фолклор“ (М51), ,,Српски језик – студије српске и словенске“ (М24), a објављивао сам у зборнику радова, ,,Језик око нас“ (М45), као и у ,,Етнокултуролошком зборнику“ (М44), зборнику који се може наћи на дигиталном репозиторијуму САНУ. И радови ми тачно покривају све горенаведене теме.
  7. Објавио сам књигу поезије ,,Баладе над ја“, а у штампи ми је друга књига поезије ,,Верси дубровачки у славу“ којом поетски обележавам 600-годишњицу од почетка српске дуровачке књижевности српскога језика, а предговор је написала наш водећи рагузеолог др Ирена Арсић.
  8. Позивам, стога, (?) господина Александра Митића који је изнео низ флагрантних неистина о мени самом и моме научном раду и научној биографији, НЕКА ОН ПОКАЖЕ ШТА ОН ИМА ОД НАУКЕ, А НЕ ДА ГУБИ ВРЕМЕ ГОВОРЕЋИ О НЕЧЕМ И НЕКОМ О ЧЕМУ И КОМЕ ПОЈМА НЕМА. Притом, његово лепљење некаквих етикета ,,атеиста“, ,,комуниста“, ,,сатаниста“ и ,,хомосексуалац“ само говори о томе ДА ДОТИЧНИ НИШТА СЕМ ФЛОСКУЛА НЕМА И ДА ЈЕ СВЕ ШТО ОН ГОВОРИ, КАКО КАЖУ АРАПИ, ЈАУК ВЕТРА У ПУСТИЊИ.
  9. Дотични је изнео ‘податак’ како сам ја члан темпларског реда OSMTH. Мени је жао што му морам одговорити да дотични не зна ни да прочита назив темпларског реда чији сам члан, а који је OSMTJ, и који има велике приорате у Србији и по свим православним земљама, а највећи приорат, са највећим бројем чланова на свету, јесте у Русији, при чему у свим православним земљама, сем Србије, OSMTJ има своје православне свештенике, и чак епископе. Реч је о грађанској, добротворној, хришћанској организацији, чији чланови могу бити и православци и католици, која баштини традицију темплара и која се бави примарно добротворним радом и просветитељским радом у оквиру одговарајућих народа, будући да је реч о антиглобалистичкој организацији. Идеолошки се разликујемо од масонерије, а немамо директне везе ни са папом (у смислу да нам је командујући, па сам папа је укинуо и забранио темпларе 1307. г.), али са свим хришћанским црквама ми сарађујемо искрено у добротворном раду. ,,Да не зна левица твоја шта чини десница твоја!“, ми ћутимо и деламо. Стога је мени лично једна од највећих части да могу бити чланом OSMTJ, и темпларом, и да учиним колико је у мојој моћи да помогнем.

Жарко Б. Вељковић,

класични филолог – мастер,

,,Српски научни центар“, Београд,

https://f-bg.academia.edu/FlaminiusBelisarius