Србија и србске земље

Обавезно вакцинисање припадника Војске Србије

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ „ОБАВЕЗНЕ“ ВАКЦИНАЦИЈЕ У КОМАНДИ ЗА ОБУКУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Војни синдикат Србије, обавештен је да се у јединицама Команде за обуку, од јутрос, по наређењу спроводи обавезна вакцинација припадника Војске Србије који до сад нису вакцинисани, што је код дела припадника који не желе да се вакцинишу изазвало забринутост и страх да ће уколико одбију да се подвргну наређеној имунизацији сносити санкције.

Правна служба ВСС извршила је увид у садржај интерног наређења Команде за обуку И бр. 101-631 од 12. 05.2021. године и закључила да се ниједном тачком тог наређења не наређује обавезна вакцинација припадника ВС на служби у јединицама КЗО. Напротив, у наређењу јасно стоји да је имунизација добровољна и препоручена.

Указујемо припадницима ВС, да члан 25. Устава Србије, гарантује неповредивост телесног и психичког интегритета сваког човека, па и припадника војске. Поред Устава, то неприкосновено људско право гарантују и међународне конвенције и повеље које је потписала Република Србија.

Дакле, више је него јасно, да нико, ни под каквим изговором, а нарочито не претњом, не може ни на кога вршити притисак да своје тело и здравље изложи нечему што не жели.

Такође, свако има право да буде упознат са мерама опреза и контраиндикацијама неког лека пре него га користи, а тако је и са вакцинама јер пре вакцинације свако потписује изјаву да добровољно приступа вакцинацији.

У случају вакцина које су намењене имунизацији против вируса „Covid- 19“ , искључиво је на слободној вољи сваког припадника Војске Србије, да ли ће се вакцинисати и свако има право да буде упознат са саставом вакцине и контраиндикацијама које она може да изазове.

Међутим, не треба занемарити чињеницу да је вакцина једна од највећих достигнућа цивилизације и медицине у заштити од заразних болести и да је свако од нас бар једном у животу вакцинисан неком вакцином. Такође, у Србији је вакцинама против вируса „Covid – 19“ до сад вакцинисало 2,17 милиона људи, а да на основу укупног броја вакцинисаних у свету закључено је да су понуђене вакцине безбедне зa употребу и ефикасне у заштити од овог опасног вируса.

Исто тако, искључиво је на личној вољи и савести сваког појединца одлука о томе да ли ће се вакцинисати или не због чега члановима ВСС, који од стране синдиката уживају право на правну помоћ и заштиту, указујемо да нам се обрате уколико на њих неко врши притисак или им прети санкцијама уколико одбију да се вакцинишу.

Сугеришемо припадницима Војске Србије који не желе да се вакцинишу, да на упитнику који им претпостављене старешине достављају у вези са вакцинацијом, испод табеле са набројаним вакцинама напишу и потпишу изјаву следеће садржине:“Не пристајем да будем вакцинисан ниједном од овде понуђених вакцина и овом приликом се позивам и користим своје право из члана 25. Устава Републике Србије“.

Извор: https://www.facebook.com/www.vojnisindikatsrbije.rs/photos/a.1848733315367215/2847849545455582/

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!