Srbija i srbske zemlje

Ne može biti dijaloga o protivustavnim predlozima zakona

Povodom izjave ministarke Gordane Čomić, u kojoj ona poziva potpisnike peticije protiv usvajanja zakona koje je to Ministarstvo predložilo, Koalicija za prirodnu porodicu daje sledeći odgovor.

Povodom tzv. poziva na dijalog ministarke Čomić, mi, iz Koalicije za prirodnu porodicu, koji smo i potpisnici zahteva da se protivustavni nacrti Zakona povuku iz procedure i spreči njihovo donošenje, sa srpskom javnošću želimo da podelimo sledeće:

  • sve posledice i tektonski poremećaji koje bi usvajanje ovakvih nacrta zakona nosilo  sa sobom predstavljali bi u punom smislu tog pojma društvenu revoluciju;
  • onaj ko želi da se u srpskoj skupštini usvoje zakoni čiji ratio legis stoji u raskoraku s vrednosnom etikom 90% njenog stanovništva, ako ne želi da izazove duboku društvenu krizu i stvori potpuno novi osnov podele, rascepa i na kraju unutrašnjeg sukoba u Srbiji, o nameri donošenja takvih zakona javnost upoznaje pre nego što usvoji njihove nacrte, a ne posle;
  • ovaj poziv je lažan koliko je lažna i navodna želja da se nacrtima ovih zakona urede građanskopravni odnosi u homoseksualnim vezama ili ravnopravnost polova u Srbiji;
  • svima je jasno da nacrt zakona o istopolnim zajedicama treba da utre put homoseksualcima da u budućnosti sklapaju brakove i usvajaju decu;
  • očito je da nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti ide korak dalje; on treba da biološku i prirodnu kategoriju pola porekne i omalovaži do te mere da ona ne bude više ni od kakvog značaja i da na kraju, praktično, bude poništena;
  • navodni poziv na dijalog u stvarnosti ima isti cilj koji je imao i poziv srpskoj delegaciji na pregovore u Rambuje; i jedan i drugi treba da posluže samo kao izgovor i opravdanje za brutalnu, protipravnu agresiju u kojoj, kao i 1999. godine, napadački pakt neće praviti razliku između boraca i civila u Srbiji;
  • kao i tada, i sada agresor koristi domaću satrapiju za slanje poziva na predaju, ne shvatajući da je javna rasprava o ovakvim sramnim ponudama u srpskom društvu okončana još 1389. godine;
  • svaki akt prezira prema politikantskoj zloupotrebi i prenaglašavanju objektivnih polnih razlika, državnog uplitanja u porodični život ili vaspitanje dece, agresivnom nametanju seksualnosti u obrazovanju ili njenom prostačkom ogoljavanju i ispoljavanju u javnosti, jeste glas protiv svih prethodnih, sadašnjih i budućih akata nasilja nad prirodom i zdravim razumom, dolazili oni sa ulice ili iz inostranstva posredstvom nekog obezljuđenog kompradora kolonijalne uprave u Srbiji.

Imajući u vidu činjenicu da potpisnici peticije iznose utemeljenu pravnu kritiku predloženih zakona koji ne samo da sadrže više pravnih propusta nego su i u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom države, Koalicija za prirodnu porodicu istrajava u svom zahtevu da se sporni i antiustavni predlozi zakona povuku, nakon čega svi relevantni akteri u društvu mogu pristupiti dijalogu, ne dovodeći u pitanje očuvanje porodice kao osnovne i najvažnije ćelije društva, i braka kao neprikosnovene zajednice muškarca i žene.

Izvor: Fakti

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!