Srbija i srbske zemlje

“Majke će primati 380 evra, sve dok je jedno od dece maloletno“

“MAJKE ĆE PRIMATI 380 EVRA, SVE DOK JE JEDNO OD DECE MALOLETNO”: VLADA SRPSKE USVOJILA ODLUKU

Konkurs je objavljen 21.septembra i trajaće mesed dana.

Majke koje imaju četvoro i više dece, a koje su nezaposlene, od septembra ostvaruju naknadu od 750 KM ili oko 380 evra, i ostvarivaće je sve dok je bar jedno od dece maloletno, rečeno je agenciji Srna, iz Kabineta predsednika Vlade Republike Srpske.

Među uslovima i kriterijumima, u odluci koju je donela Vlada RS, stoji da će naknadu od 750 KM ostvariti majke sve dok najmlađe od četvoro i više dece ne napuni 18 godina.

Ova odluka je stupila na snagu u četvrtak, 15. septembra, a konkurs je objavljen 21.septembra 2022.

Finansijska pomoć, uspostavljena ovom odlukom, odnosi se na 2022. godinu, a prava iz navedene oblasti će biti predmet zakonske regulative čija se primena očekuje stupanjem na snagu 1. januara 2023, kao trajna mera pronatalitetne politike, pišu Nezavisne novine.

Odlukom su propisani uslovi koje je potrebno da ispunjava roditelj kako bi ostvario pravo na finansijsku pomoć, a to je sledeće:

  • da je nezaposlen,
  • da ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života, odnosno, od kojih je jedno od djece maloljetno.
  • da ima državljanstvo BiH/Republike Srpske i da ima mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i teritoriji Brčko distrikta sa entitetskim državljanstvom Srpske, na dan stupanja na snagu ove odluke.

Finansijska pomoć po ovoj odluci obezbeđuje se u mesečnom iznosu od 750 KM, počev od septembra, na način da se za roditelje koji su u evidenciji JU Javni fond za dječiju zaštitu kao korisnici nekog od prava iz dečije zaštite obezbeđuje odmah, a za sve ostale roditelje po podnošenju prijave na javni poziv, i po utvrđivanju ispunjenosti uslova i rokova propisanih odlukom.

Javni poziv raspisalo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, i objavilo ga u Službenom glasniku Republike Srpske. Konkurs pogledajte ovde.

Po objavljivanju javnog poziva, potrebno je da oni roditelji koji nisu korisnici prava iz dečije zaštite posredstvom Javnog fonda za dječiju zaštitu, a koji će finansijsku pomoć dobijati automatski, po osnovu evidencija koje vodi ovaj fond, podnesu zahtev za finansijsku pomoć sa potrebnim dokazima na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta: Trg Republike Srpske jedan, Banjaluka.

Javni poziv biće otvoren 30 dana.

Izvor: IFN

Hvala na poverenju! Molim vas podelite, širite istinu!