Svet

Lekar ostao bez posla jer odbija da se bradatom muškarcu obraća sa „gospođo”

Doktor Dejvid Makeret (56) iz mesta Dadli u okrugu Zapadni Midlends tvrdi da ga je britansko Ministarstvo za rad i penzije diskriminisalo zbog njegovih verskih uverenja jer je odbio da u ophođenju sa osobama koje tvrde da su nekog drugog roda koristi zamenice koje te osobe odaberu.

Doktor Makeret, inače otac četvoro dece i lekar sa 30 godina iskustva, u junu 2018. godine razgovarao je s menadžerom u Centru za procenu podobnosti za odlazak u penziju, gde je mesec dana ranije zaposlen kao procenitelj zdravstvene sposobnosti. Kada ga je menadžer upitao šta bi radio ako bi mu došao bradati muškarac od 180 centimetara i izjavio da želi da mu se obraćaju u ženskom rodu i sa „gospođo”, dr Makeret je izjavio da bi to odbio, nakon čega je dobio otkaz.

„Da budem iskren, do razmimoilaženja među nama nije došlo ni zbog kakve stvarne brige za prava i osećanja transrodnih osoba već zbog toga što nisam hteo da učestvujem u takvoj ideološkoj manipulaciji i da se bradatom muškarcu obraćam sa ’gospođo.’ Sve vreme sam isticao da se protivim takvoj pogrešnoj upotrebi zamenica zbog svojih hrišćanskih uverenja i zbog svoje savesti”, izjavio je Makeret.

Dr Makeret je lekar sa 30 godina iskustva

Dodao je da su muškost i ženstvenost „nepromenljivi i predstavljaju suštinski deo svake osobe koja je stvorena po Božijem liku”, kao i da je politički pritisak doveo do toga da se „transrodnost” smatra normalnom. „Savest mi ne dozvoljava da pristanem na te prohteve – na primer, da se obraćam ljudima koristeći zamenice koje sami odaberu, a ne one koje odražavaju njihov prirodni pol. Što se mene tiče, kad bih to uradio, bilo bi to neiskreno i neodgovorno.”

Do razgovora s menadžerom došlo je prilikom dvonedeljne obuke. Kada je dr Makeret rekao menadžeru Džejmsu Ovenu da, kao hrišćanin, ne bi mogao mirne savesti da udovolji takvim zahtevima, istog trenutka mu je rečeno da će najverovatnije izgubiti posao ukoliko ne pristane da koristi zamenice koje transrodne osobe odaberu za sebe.

Dr Makeret tvrdi da nije bilo razumevanja za njegova verska uverenja u vidu mogućnosti da takve korisnike uputi na druge procenitelje i dodaje: „Odbijam da na silu pristanem na takvo nasilje protiv jezika i zdravog razuma, kroz ritualno negiranje očigledne istine, a sve zarad ideologije u koju ne verujem i koje se gnušam.”

Dr Makeret je izjavio pred istražnim većem da veruje da su muškarac i žena stvoreni prema Božijem liku, i da takav stav ne može da vređa ničije dostojanstvo. „Ja ne verujem da je moguće promeniti pol. Sa stanovišta nauke i medicine to nije moguće. Ovde smo suočeni s problemom gde dva sveta pokušavaju da dođu do međusobnog prihvatanja.”

Upitan da prokomentariše Kodeks ponašanja Generalnog medicinskog saveta, koji nalaže da procenitelj mora da bude „uljudan i obziran” prema klijentima, i da ne izražava lična uverenja koja ih mogu uvrediti, dr Makeret je rekao: „To mene ne sprečava da kažem ’Oprostite, ja sam hrišćanin, postoje stvari koje ne mogu da uradim.’ Niko me ne može naterati da uradim nešto protivno svojoj savesti. To što sam rekao o zamenicama ne utiče na kvalitet procene koju radim. Nemam ništa protiv da radim procenu klijentima koji su transrodni.”

Kada mu je rečeno da takvo odbijanje da se koriste zamenice koje transordne osobe same odaberu predstavlja zlostavljanje prema zakonima o ravnopravnosti jer vređa dostojanstvo takvih osoba, dr Makeret je odgovorio: „Mi volimo i transrodne osobe. Na to smo pozvani kao hrišćani. Ali ako volimo nekoga, ne znači da možemo da prihvatimo i svaku ideologiju koja se pojavi.”

„Jasno mi je da u sadašnjoj političkoj atmosferi pojedine osobe, uključujući i one koje su transrodne, mogu da dožive moje stavove kao uvredljive. Međutim, u slobodnom društvu to nije dovoljno dobar razlog da se cenzurišu moja uverenja i da me neko primora da postupim suprotno svojoj savesti.

Štaviše, kao lekar imam odgovornost da uvek postupam savesno i u najboljem interesu pacijenta – a ne da prihvatam kojekakve fantazije, predrasude ili zablude, samo da bih po svaku cenu izbegao da nekoga uvredim.”

Izvor: Centar za život