Svet

Kršenje ustava, zakona i ljudskih prava od strane vlasti u većini zemalja, dovelo je do smrti i invalidnosti vakcinisanih

Valentin Katasonov: KOVID-TRIBUNAL ILI NIRNBERG-2

Više puta sam pisao da je borba sa takozvanom pandemijom u mnogim zemljama dobila oblik otvorenog gaženja ustava, zakona, elementarnih ljudskih prava. Sve više ovaj fenomen poprima odlike „kovid-fašizma“.

Prvi, koji su istupili protiv ove pojave, bili su časni i smeli lekari, koji su pokazali da „borba sa kovidom“ predstavlja dimnu zavesu za prikrivanje ciljeva vladajućih krugova, ciljeva dalekih i od medicine i od zdravstva. Pozanti francuski doktor, specijalista u oblasti virusologije, dobitnik Nobelove nagrade, Lik Antoan Montanje ( Luc Antoine Montagnier ) izjavio je da oni koji su primili takozvanu vakcinu (zapravo – eksperimentalni preparat) duže od tri godine neće živeti.

Čak i ako je Lik Montanje dopustio sebi preterivanje, ljudi koji se bave statistikom vakcinacije i njenim posledicama, konstatuju da se već u odlazećoj 2021. godini, letalnost od vakcina meri milionima ljudskih života u celom svetu. Prema jednom od poslednjih istraživanja u SAD, krajem oktobra, broj umrlih od vakcina protiv kovida bio je oko 200.000 ljudi.

Kršenje ustava, zakona i ljudskih prava od strane vlasti u većini zemalja, dovelo je do smrti i invalidnosti vakcinisanih, „smrti kao nuspojave“ kod drugih kategorija ljudi (reč je o umiranju ljudi sa običnim dijagnozama do kojeg je došlo jer su hroničnim bolesnicima odbili da pruže medicinsku pomoć, pozivajući se na prioritet „kovid“ pacijenata), zatim, ljudi su zatvarani tokom „lokdauna“, stvoren je elktronski koncologr ( QR-kodovima) i dr.

Zajedno sa lekarima nastupaju i pravnici. Navešću jedan primer.

Tim koji čini više od 1.000 pravnika i više od 10.000 medicinskih eksperata inicirao je, najveći u istoriji, sudski proces pod nazivom „Nirnberg-2“. Tužbe su podignute protiv Svetske zdravstvene organizacije (SZO) koja je pokrenula svetsku psihozu pod nazivom „pandemija kovida“ i Svetskog ekonomskog foruma (SEF) na čijem je čelu Klaus Švab.Dugačak spisak optužbi protiv dve navedene organizacije i njihovih rukovodilaca (a takođe i hiljadama niti povezanih sa njima drugih organizacija i njihovih šefova), opozicioni mediji su kratko rezimirali: Crimes Against Humanity (Zločin protiv čovečnosti).

Na čelu tima nalazi se doktor Rajner Fuelmih (Dr Reiner Fuellmich) – nemačko-američki pravnik, jedan od najuticajnijih u Evropi. On je, na primer, dobio višemilionski spor protiv Deutsche Bank, zbog prevare. A takođe i protiv Volkswagen-a zbog falsifikovanja podataka o toksičnosti izduvnih gasova automobilskih dizel-motora (ova priča je dobila 2015. godine naziv Dieselgate).

Rajner Fuelmih je jedan od osnivača Nemačkog istražnog komiteta za koronu, osnovanog u maju 2020. godine (German Corona Investigative Committee – GCIC) ili, kraće, Korona komitet (Corona Committee). Sa zvaničnim sajtom komiteta možete se upoznati ovde.Sredinom 2020. godine Komitet je počeo da prima obaveštenja o prevarama i drugim oblicima kršenja zakona, prikrivenih „borbom sa korona virusom“. Potekla je reka izveštaja u Komitet iz Nemačke i mnogih drugih zemalja.

U prvoj partiji obaveštenja preovladavala su svedočenja o obmanama povezanim sa PCR testovima. Zatim je naišao talas izveštaja o besmislenim i destruktivnim lokdaunima. Rajner Fuelmih ovako komentarišesliku koja se formirala na osnovu ovih informacija: „Na primer, Švedska s njenim pricnipom nemešanja i Velika Britanija sa njenim strogim lokdaunom imaju sličnu statistiku obolevanja i smrtnosti. Isto su otkrili i američki naučnici poredeći različite države unutar SAD: nema nikakve razlike u obolevanju, nezavisno od toga da li ta država primenjuje strogi lokdaun ili ne“.

Godine 2021. najveći deo obavešetnja se odnosio na takozvane vakcine protiv kovida. Kako je izjavio Fuelmih, preparati korišćeni u borbi sa kovidom „nemaju ništa zajedničko sa vakcinacijom, ali predstavljaju deo genetičkih eksperimenata“. Komitet raspolaže gigantskom količinom saopštenja o falsifikovanju kliničkih ispitivanja preparata, a takođe i o korupciji u državnim organima koji izdaju dozvole za korišćenje ovih preparata.

Doktor Rajner Fuelmih je obavio više od 150 razgovora sa ekspertima kao što su profesor Lik Montanje i Majkl Jidonbivši vice-predsednik Pfizer-a, da bi došao do zaključka da „sve to nema ničeg zajedničkog sa zdravljem“. Po mišljenju vodećeg nemačkog pravnika za organizatore pandemije važni su samo novac i vlast. Kako primećuje Fuelmih, u celoj istoriji „pandemije“ glavnu ulogu igraju zakulisne figure – organizatori i naručioci. To je grupa globalne elite koja se, po oceni Fuelmiha, sastoji od približno 3.000 najbogatijih ljudi.

Druga grupa su – javne figure, marionete. Kao primer, advokat navodi nemačkog virusologa Kristijana Drostena koji je „naučno“ zasnovao korišćenje PCR testova za otkrivanje slučajeva KOVID-19 (zapravo, ovi testovi se ne mogu koristiti u te svrhe – na to je upozorio njihov tvorac Keri Mulis). Grupi marioneta pripada i direktor SZO Tedros Adhanom Gebreisus, direktor Instituta Robert Koh veterinar Lotar H. Viler, glavni savetnik predsednika SAD za „pandemiju“ epidemiolog Entoni Faučii drugi.

Ako plan „Velikog reseta“ propadne njegovi inicijatori neće oklevati da predaju ovu šestoricu i posade ih na optuženičku klupu. Ovo je vrlo slično događajima iz tridesetih i četrdesetih godina HH veka. Anglo-američka elita je razradila plan uspostavljanja vlasti nad svetom koji je započeo osvajanjima Trećeg rajha Evrope i SSSR-a. Ipak, za anglo-saksonske zakulisne elite nemačka nacija je bila samo pion u velikoj geopolitičkoj igri. Plan je propao, a pioni (marionete) su se našli na optuženičkim klupama u Nirnbergu.

Fuelmih želi da vidi na suđenju Nirnberg-2 ne samo pomenutu šestoricu, već i njihove pokrovitelje. German Corona Investigative Committee raspolaže veoma ozbiljnim dokumentima koji se tiču organizatora i naručilaca globalne afere. No, za sada se pripremaju optužnice samo protiv SZO, Svetskog ekonomskog foruma i njihovih rukovodioca – doktora Gebreisusa i profesora Švaba.

Primenu eksperimentalnih preparata kao vakcina, odobrenu od strane SZO, Fuelmih kvalifikuje kao grubo narušavanje člana 32. Ženevske konvencije iz 1949. godine o zaštiti stanovništva u vreme rata: „Nanošenje povreda i medicinski ili naučni eksperimenti koji nisu neophodni za čovekovo lečenje“ – zabranjeni su. U skladu sa članom 147. sprovođenje bioloških eksperimenata na ljudima predstavlja ozbiljno kršenje Konvencije. Masovno korišćenje „eksperimentalnih“ vakcina narušava svih deset osnovnih odredbi Nirnberškog kodeksa koji je doneo Nirnberški tribunal posle završetka Nirberškog procesa nad nacističkim lekarima u avgustu 1947. godine. Fuelmih i drugi pravnici smatraju da tako ozbiljno kršenje navedenog Kodeksa (i niza drugih međunarodnih sporazuma) zahteva smrtnu kaznu za kovid-fašiste (organizatore i izvršioce operacije masovne primene eksperimentalnih preparata na ljudima).

Osim saopštenja koja se odnose na kršenje pravnih propisa, Nemački istražni komitet za koronu dobija i informacije političkog karaktera, koje bacaju svetlost na zakulisnu stranu pitanja. Fuelmih, konkretno, zapaža da je u početku golobalna elita spremala plan prema kojem bi se „Veliki reset“ izvršio sredinom HHI veka. Zatim je odlučeno da se ubrza stvaranje „vrlog novog sveta“i započne realizacija plana 2030. godine. Posle nekog vremena datum početka je prebačen u 2020. godinu. I signal za start je dat od SZO u obliku – „pandemije KOVID-19“.

Fuelmih je uveren da takva žurba može biti fatalna za organizatore „pandemije“ i „Velikog reseta“: „Mislim, da upravo zbog ove žurbe oni čine veoma mnogo grešaka. Na primer, proizvođači vakcina nisu očekivali da će biti tako mnogo nuspojava i smrti.“

Fuelmihova grupa ima jasno izražen međunarodni karakter. Nemački istražni komitet za koronu je njeno jezgro, no pravnici koji sarađuju sa Komitetom nalaze se na svim kontinentima. Nacionalne grupe deluju sinhronizovano i podnose približno iste tužbe pred sudovima svojih zemalja; danas su već podnesene tužbe na tri kontinenta.

Jedna od poslednjih novosti o radu Fuelmihove grupe došla je iz Varšave. Tamo je sredinom novembra započela sa radom parlamentarna komisija za ispitivanje zloupotreba vezanih za KOVID-19. Doktor Fulemih je doputovao u Poljsku da bi pomogao komisiji da sprovede istraživanje. Već su stigli prvi rezultati. Komisija je pod Fuelmihovim uticajem donela odluku o pokretanju projekta „Nirnberg 2.0“. U sastav radne grupe za pripremu tribunala ušli su: deputat Sejma Gžegož Braun – lider Poljske konfederacije za koronu, jedan od lidera Konfederacije za slobodu i nezavisnost; bivši poslanik Evropskog parlamenta Miroslav Pjotorovski; poslanik Sejma Pavel Skutecki; poznati poljski advokat, ekonomista i političar Jacek Vilk. Njima pomaže grupa pravnika: Arkadiuš Tetela, Kšištof Lopatovski i Jaroslav Litvin. Rad parlamentarne komisje završen je 5. decembra objavljivanjem Varšavske deklaracije protiv novog totalitarizma. Navodim fragment tog dokumenta: „Naša je dužnost da se suprotstavimo vlasti koja zloupotrebljava svoja ovlašćenja, isto onako kao što je neophodno boriti se protiv diktature u svim oblicima. Mi protestujemo ne samo protiv različitih formi progona, no, pre svega, protiv anonimne tiranske vlasti koja danas upravlja svetom finansija, sredstvima informisanja, policijom i politikom. Ljudsko dostojanstvo, istina i prirodni zakoni ne moraju definitivno nestati u novom totalitarizmu. Hajde da čvrsto stanemo na stranu najvećih ljudskih vrednosti. Hajde da se ujedinimo, sačuvamo hrabrost i budemo aktivni. Mi ćemo pobediti!“

Autor: Valentin Katasonov

Preveo: Aleksandar Mirković (https://reosh.ru/valentin-katasonov-kovid-tribunal-ili-nyurnberg-2.html)

Izvor: https://srodstvopoizboru.wordpress.com/

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!