Мишљења

Катастар руши легализацију по налогу режима, НАЛЕД-а и Светске банке?!

Катастар је као бастион, недоступан! У току је и гашење појединих катастарских служби! Ако се по питању интересовања грађана изузме закон о легализацији из 2003, и касније још четири закона који су најављивали масовну легализацију бесправне градње, са великом надом дочекан је Закон о озакоњењу 2015. Овај закон је био атрактивнији од претходних јер се држава одрекла средстава на име накнада за грађевинско земљиште, па су издаци на име такси готово симболични.

Уз одређене услове и својински основ, громогласно је представљено да ће само објекти “видљиви на сателитском снимку 2015 године“, бити озакоњен! За будућу градњу, мимо редовне процедуре, закон је предвиђао обуставу радова и рушење.

И док су мали инвеститори поверовали да ће овим законом решити дугогодишњи проблем, у надлажном секретаријату у српској престоници се ваљао крупан бизнис! Закон који је уз повлашћене услове требало масовно да озакони објекте изграђене до 2015.и безусловно стави тачку на дивљу градњу, другачије се “читао“ у пракси. По систему длаке у јајету, у области у којом деценијама влада хаос одлагано је решавање хиљаде предмета тзв. малих инвеститора. Под другим аршинима истовремено, по убрзаној процедури и повлашћеним условима озакоњиване су вишеспратнице које по ранијим ни новим прописима нису испуњавале услове као и објекти који су за потребе тржишта ницали преко ноћи и после 2015.! У српској престоници последњих година освануло је на стотине хиљада квадрата уз вишеструко кршење прописа и на уштрб градске касе. У Србији данас има 2,5 милиона бесправних објекта. Од 2003. када се излазило са цифром од милион бесправних објеката, до данас је решено око 400 000 захтева.Начином на који се две деценије решавала бесправна градња, најмање се одмакло у легализацији оних који су градили за своје потребе.

Половином 2021. А. Вучић најавио израду новог закона који ће донети крај мукама обичним смртницима.Том приликом приметио је да ће масовна легализација омогућити држави да наплати много више пореза “јер ће у порески систем ући два милиона објеката“, а грађани ће моћи да праве “нормалне купопродајне уговоре”.Рекао је да ће се легализација спровести по “аутоматизму“, и да постоје „проблеми у структури система, како да се то изведе”.

Имајућу у виду досадашњи рад управе и судова,недостатак својинских аката и вишегодишњу блокаду катастра питање је да ли осим декларативне намере актуелне власти, постоји реалнији основ за решавање статуса бесправне градње? Надреална је и пројекција датума,по којој ће легализација масовно бити завршена до краја 2023.

Некадашњи државни секретар Министарства за грађевинарство и инфраструктуру, дипл. инг. арх. Милан Миљевић, каже да легализацију треба спровести по што краћем поступку.

-Уколико постоји кршење закона јер је неко градио пре 20-30 година,инвеститори не могу да сносе последице трајно.У највећем броју случајева то су објекти грађени за властите потребе,али су ван правног поретка, немају тржишну вредност. Њихови власници деценијама трпе штету, а то је период када застаревају и најтежа кривична дела.

Сматра да је “нелегалан“ само објекат коме је у току градње издато извршно решење о рушењу. ”А не да држава нечињењем дозволи градњу, а онда то ретроактивно прогласи незаконитим. Нека се формирају комисије,изврши попис и утврди власништво,да држава и грађани имају користи“.

На питање да је то изводљиво с обзиром на нерешене имовинске односе и спорну евиденцију катастра непокретности, каже да су чињени велики пропусти.

-Прихватали смо идеје Запада које они у сопственим земљама нису применили и нико у региону! Укинули смо Земљишну књигу и остао нам је само катастар, који нема знања ни овлашћења да утврђује својину,већ само да евидентира подобне испаве, и пошто нема ко да утврђује власништво осим судова у скупим парницама предмети се гомиллају. РГЗ располаже сателитима, али влада хаос.Нека држава плати геодетским агенцијама, нека зађу по Србији и реше проблем, каже Милан Миљевић.

У Адвокатској комори Србије(АКС) оцењују да се легализација не може сповести потезом пера, јер постоје бројни поступци који су у току пред судовима и катастрима.

-Проблем је настао укидањем земљишног суда и увођењем јединственог катастарског система који обухвата цртеж, податке земљишта и носиоце права. Али за двадесет година од увођења тог система, у погледу уписа права нисмо видели да та стручност у катастру постоји, тамо се увек говори само о цртежу и објекту, а најтежи део посла је решити имовинске односе. Не знамо да ли би за упис у катастар били коришћени само сателитски снимци и да ли би легализацијом били обухваћени сви објекти који се у поступку озакоњења?! Али масовна легализација “дигитализацијом“,како то   најављују у РГЗ-у мора бити урађена у договору са струком, оцењује члан УО АКС, адв.Тања Арсић.

Као пример добро дигитализације наводи Хрватску и Словенији где су “дигитализоване старе земљишне књиге,приказан прегледан и јасан систем, који доказано добро функционише више година и деценија уназад“..

-Нисмо против дигитализације, уз одговарајуће програме,али не овакве које су радили Ит стручњаци. Код нас је проблем и власнички лист, због недовољне разумљивости и тачности, чију претпоставку тачности суд у бројним имовинским споровима не признаје.

АКС је захтевала је да се РГЗ стави под надзор ресорног министарства. При Влади РС је основана радна група за измену Закона о упису у катастар непокретности, која од формирања нове владе није активна.Од стране АКС у јавности је указивано на кршење прописа и правну несигурност чији је генератор РГЗ.

– Приликом уписа, не може да се примењује само Закон о поступку уписа катастра и водова већ и Закон о управном поступку, по коме адвокатима и странкама мора бити омогућен приступ канцеларији службеника катастра и увид у списе! О каквој правној сигурности говоримо, када је то право данас ускраћено? Странка данас нема сазнања шта се дешава у њеном предмету. Нити сви грађани у Србији поседују дигиталне вештине да се могу обратити Е- шалтреру ! Одговори који стигну Е-поштом су типски! РГЗ не реагује, не одговара и не поступа по ургенцијама! Предмети се гомилају, врата катастра у Србији су годину дана закључана!, указује адв. Тања Арсић.

Напомиње, да код нас не постоје одговарајући прописи о стварним правима.  “ И не постоји основ да се поверује да ће легализација бити решена на начин који износи РГЗ, јер ништа што је до сада тамо урађено није уродило плодом“.

-И код јасне ситуација, након правоснажне судске одлуке или решења, приликом уписа неког права на непокретности, тамо се дешавају сулуде ствари. Примера ради, код права службености нормално је да се уписује као терет кад је послужно добро, али они то уписују као терет и код повласног добра, што значи да не праве разлику између права и терета! Код једноставних ситуација,уписа права након судског решења, дешава се да уписом изврше рокаду сувласничких удела за шта се по годину дана чека исправка.Такве грешке у земљишном суду су биле незамисливе! Стално подносимо захтеве за исправку, они не схватају у чему је проблем?Не знају!

Каже, да се у катастру проблеми по грађане свакодневно увећавају, јер се у тој установи превише баве собом! Доносе се нове систематизације, правилници, директиве, формирају групе за “хитна дејства“, при чему имају стотине хиљада нерешених предмета, на хиљаде катастарских парцела у Србији, које су под блокадом годинама.

-У земљишним књигама смо имали двостраначки поступак и независну судску власт, у катастру управни поступак где службеници по хијерархији слушају надређене.То је огромна разлика. Несхватљиво је да директор те установе, а што се тамо управо дешава, директивама мења одредбе позитивних прописа! У надлежности те установе је евиденција целокупне имовине државе, јавних предузећа, приватних фирми и грађана.А директор има дискрециона права! Његове директиве и правила су већи извор права, него сам пропис! Овако нешто нисмо видели, закључује новосадски адв.Тања Арсић.

Урушавање катастра по мери НАЛЕД-а?

У синдикату РГЗ-а наводе да нико не зна тачан број предмета у катастрима! Креће се од 450 000 (са портала РГЗ) до 1.200 000, с којим је податком крајем 2022. изашао ресорни министар. Док је на другом степену, по жалби у РГЗ-у преко 30 000 предмета. Број грађана који сноси последице нерешавања предмета далеко је већи.

-На другом степену су предмети са кат. парцела где често има 30 -40 сувласника. Док се предмет на другом степену не реши, није могуће евидентирање промена ниједног од сувласника на парцели.Највећи број објеката који није успео да се легализује управо је на сувласничким парцелама, с обзиром да су они који су градили на на јавној својини, не ретко успевали да нађу пречицу до озакоњења. Са милион предмета у РГЗ-у, масовна легализација, па и она по “аутоматизму“ није могућа! Путеви легализације воде преко стања на парцели и евиденције катастра, ту дигитализација није од помоћи !, истиче представник синдиката “Независност“ Небојша Пејчиновић.

Оцењује да је увођење дигитализације 2015. било оправдано, јер је омогућило лакши рад и сигурност података.“Касније је инструментализовано у сврху одлива средстава за набавку разних софтвера, што је довело до парадокса: што више кредита од Светске банке, то катастрофалније стање катастра“.

–Године 2016. је према подацима РГЗ-а било 130 000 нерешених предмета, док је у октобру 2020. Зорана Михајловић изашла са цифром од 720 000 предмета. Овај број се поклапа се извештајем Џавне ревизорске институције(ДРИ) при Министаству за државну управу и локалну самоуправу која је у надзору над РГЗ-ом 2019. године евидентирала 312 307 предмета у катастру којима је протекао рок и наложила њихово решавање од којих многи до данас нису решени!.

Према истом извештају, од 01.јула до 31. дец. 2018. у катастру је примљено 343.232 захтева а решено 230 224. Док је у 2019.години примљено 332 539 а решено 161 809. Што значи, да се годишње прими више од 100 000 предмета, него што се реши!

-Са дигитализацијом катастра број нерешених предмета драстично расте, што није забележено нигде у свету. После 150 милиона еура кредита и пуно уложеног времена запослених, имамо систем који је успоренији у односу на период пре десет година.И селективан у решавању. Уговори оверени код бележника, који се шаљу Е-шалтером, решавају се за пет дана. Док се на решавање предмета предатих на писарници, чека месецима и годинама!

Кажу да је Повереник за доступност информација, Савет за борбу против корупције и синдикат у више наврата тражио податке о предметима и другим активностима РГЗ-а, на шта се у у тој установи оглушују? Критике су упућиване од АКС, ЈКС и Заштитника грађана. Синдикат је против директора РГЗ-а поднео захтев за покретање поступка Агенцији за спречавање корупције и кривичне пријаве Одељењу за организовани криминал Због синдикалних активности или изношења стручних мишљења која нису у складу са директивама, запослени се прогоне у катастарске службе ван места становања.

– Око 300 запослених који знају посао је протерано, а по уговору су примљена лица која немају никаква знања о катастру. Такође, грађани се масовно лишавају имовинских права, они који немају рачунар физички не могу да приступе катастру! Нису им доступне услуге катастра! У службама катастра у Србији, сви телефони су укинути?! Више стотине хиљада грађана не зна шта се дешава са њиховим предметом и подацима о непокретности?!

Наводе,да су се због вишегодишње блокаде катастра, прогона запослених и сумњивих

уговора о набавци софтверских програма, више пута обраћали премијерки и А. Вучићу. Без успеха! Првом човеку РГЗ је децембра 2022, поверен још један мандат!   Систематично урушавање евиденције непокретности, кажу, одвија се годинама  “под оком међународних асоцијација, Светске банке и “НАЛЕД-.а“. Ова НВО је првог човека РГЗ-а, 2019. прогласила за Реформатора године.

– 2016. године када је Борко Драшковић именован за вд директора РГЗ-а, “НАЛЕД“-у је уплаћено 247 000 еура на име одређених обука запослених у катастру, при чему представници НАЛЕД-а који су обучавали запослене немају никаква знања о катастру. “НАЛЕД” је ангажован и за сређивање  адресног регистра за цифру која до данас није позната! “НАЛЕД“ је подржало и увођењу Е -шалтера, што се представља као велики успех и домет РГЗ-а. Кажу “нема више гужве у катастрима“! Међутим гужве нема, јер су врата катастра закључана!

За нови круг легализације, набављен је и нови снимак! 

– За потребе озакоњења 2015.године, РГЗ је набавио сателитски снимак за 996 000 еура. Сада је од истог бренда и преко исте фирме “Вецом“доо, РГЗ купио нов сателитски снимак истог формата за  4 милиона еура, дакле за цифру- 4 пута већу!  Легализација која се најављује, мимоићи ће стотине хиљада оних који годинама чекају на решавање у катастру. А коме је намењен нови снимак, није тешко погодити?!

Упоредо са престижном “дигитализацијом“ на терет грађана, у току је је гашење катастарских служби у унутрашњости попут: Босиљграда, Прибоја, Зворника , Љубовије, Баточине, Ражња итд. До сада је укинуто 25 катастарских служби!

– Гасе се радна места, од целих служби остаје један шалтер. Преко ноћи се укидају институције и људи нагоне да напуштају те крајеве! Можда је идеја Борка Драшковића да Србију сведе на два округа?, закључују у синдикату “Независност”!

Бастион бесправља !

Према подацима Управног суд, против РГЗ-а је због “ћутања“ управе, у 2020. години   поднето 667 тужби, у 2021. 1059, а у 2022. год.1775 од чега је укупно усвојено 127.   Међутим ни овај занемарљив број пресуда у корист грађана, РГЗ није спровео, због чега је пред управним судом против РГЗ евидентирано 93 предмета принудног извршења (по “Уи” уписнику. ). У АКС истичу да “статистика броја усвојених тужби због “ћутања” катастра и неефикасност управног суда указују на алармантне системске проблеме у држави” !

– Такође незамисливо је да неки орган не поштује судску одлуку ! Код нас се у једном тренутку десило да суд не може да наложи органу да испоштује одлуку, и то је био преломни моменат када је РГЗ постао држава у држави! Данас, Управни суд   каже да не може да наложи органу управе,шта да ради.?! Прибегава аутоцензури, на штету права грађана Србије, каже адв. Тања Арсић ! Напомиње да Србија иде опасним путем, је ће држава масовно плаћати одштете.“Не само због повреде права на разуман рок у катастру већ због кршења читавог спектра права ускраћених нерешавањем предмета у катастру, пре свега права на дом“.

Према подацима Заштитника грађана, притужбама на рад катаста током 2020. године обратило им се 389 грађана, 2021. год. 536, а 2022. год. 528 грађана.“Од 143 упућених препорука током 2022. РГЗ је поступио у 22 %. Тренд непоступања РГЗ-а по појединачним препорукама нарочито је примећен у 2022”, наводи се у одговору Заштитника који је поводом масовне дискриминације грађана, кршење прописа и непоступања РГЗ-а по препорукама, прошле године упутио системску препоруку ресорном министарству и РГЗ-у.

У покушају да нешто више сазнамо о новом кругу озакоњења,обратили смо се Министарству за грађевину и РГЗ-у, није нам одговорено! Као ни из општине Палилула, Вождовац и Раковица, које покривају рубна подучја.Систем је затворен! И у погледу нових прописа – влада мук.

Једна од “оригиналних” идеја РГЗ била је увођење тзв “паметних уговора“!

– Преко адвокатске коморе Европе смо сазнали да тако нешто у промету непокретности нигде у Европи не постоји! Ни у Шведској! У катастру је стотине хиљада нерешених предмета а РГЗ се бави “дигиталним достигнућима “ каква се не примењују нигде у свету!

Вишегодишња блокада предмета допринела корупцији 

Вишегодишња блокада предмета допринела је корупцији у највишим структурама. Изменама систематизације,комплетан рад другог степена стављен је надлежност 5-10 људи, где пресудну реч у динамици решавања има директор. Све у РГЗ-у има цену? кажу у синдикату.“И за повлачење жалбе која је на другом степену, у РГЗ -у постоји тарифа“?

РГЗ буџетски овисник

Не рачунајући средства из буџета и десетине милиона еура донација Шведске, Норвешке, Јапана, и ЕУ, само по основу задуживања код Светске банке кроз РГЗ је од 2004. до данас прошло више од 130 милиона еура. До 2016. је више зарађивао него што је трошио. Данас, уместо самофинансирајуће профитабилне установе што је била пројекција Светске банке 2003. РГЗ је буџетски овисник.

Намера катастра да крши рокове

Нацртом, новог Закона о поступку уписа у катастар и водове, РГЗ предлаже укидање прекршајне одговорност службеника, због изостанка уписа у приоритетним ситуацијама у одређеним роковима, што по речима адв. Тање Арсић доказује намеру катастра да крши рокове!

-Инсистираћемо не само на прекршајној одговорности службеника катастра већ и објективној одговорности државе за накнаду штете због нетачног или непотпуног уписа, као што је то уређено рецимо у Хрватској, Словенији, јер РГЗ је орган управе, и за његове грешке мора да одговара држава, !

РГЗ платио 180 000 еура за изнајмљивање софтвера на период од три месеца – који бележи број откуцаја на тастатури запослених

Да би мерили учинак запослених, РГЗ је за софтвер који бележи број откуцаја на тастатури, за период од три месеца, 2020. платио 180 000 еура. Распитали смо се у фирмама у Београду и утврдили да је цена изнајмљивања тог програма 6-8 еура по радној станици-једном рачунару. Што значи 3.000 рачунара колико има у згради РГЗ-а, x 6-7 еура по рачунару, то је 20 000 еура месечно x 3 месеца јесте 60 000 еура. Како је могуће да је РГЗ то платио три пута више и Светска банка изађе са том цифром?! питају се у синдикату.

Извор: Србин.инфо – НСПМ

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину!