Porodica i škola

Kako zauvek izbeći imunizaciju deteta a da pri tome ne platite kaznu niti da vas terete za zanemarivanje deteta

Foto: Tanjug/AP/Cecilia Fabiano/LaPresse

Tokom ove višegodišnje borbe za prava dece, naučili smo da će sistem uvek biti svirep prema onima koji se otvoreno bore za ljudska prava i prava dece. Na žalost po “institucijama” nam sede loši ljudi koji su poslušni okupatorskom namesniku te sprovode zadatke i ciljeve te agende. Kako nismo ušli u Skupštinu, jasno je da roditelji na širem nivou ne mogu da reše ovaj problem obavezne imunizacije ali zato se pojedinačni slučajevi uz adekvatnu pomoć pravnika, mogu rešiti na najbezbolniji način.

Cilj je da se izbegne imunizacija a da roditelj ne bude kažnjen prekršajno (jer po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti imunizacija je obavezna a Zakonom je propisana i kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odbijanje imunizacije) a da i pored toga dete uživa svoja prava koja mu pripadaju, POHAĐANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE KAO I UPIS I BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI.

Pre nego što prikažem način izbegavanja imunizacije i izbegavanje svih zakonskih sankcija najpre da napišem šta zakoni propisuju.

ČINJENICE:

 • Zakon o zaštiti stanovništava od zaraznih bolesti propisuje da je imunizacija obavezna za određene uzraste određenim imunizacionim sredstvima.
 • Deca su obavezana na imunizaiju.
 • Zakon propisuje i da deca ne mogu da BORAVE u kolektivu ako nisu komplet imunizovana.
 • Već ovde vidimo da je u pitanju DISKRIMINACIJA DECE. Jer diskriminacija predstavlja NEJEDNAKO POSTUPANJE U JEDNAKIM SITUAIJAMA.
 • PO USTAVU REPUBLIKE SRBIJE ZABRANJENA JE SVAKA VRSTA DISKRIMINACIJE KAKO POSREDNA TAKO I NEPOSREDNA A ISTI USTAV REPUBLIKE SRBIJE U ČLANU 25. PROPISUJE DA JE TELESNI I PSIHIČKI INTEGRITET NEPOVREDIV.
 • Porodični zakon propisuje da će roditelj koji zloupotrebljava roditeljsko biti sakcionisan i to potpunim ili delimičnim lišenjem roditeljskog prava, a sve pod velom zaštite prava deteta i detetovoh interesa!
 • Krivični zakonik Republike Srbije propisuje da je ZAPUŠTANJE MALOLETNOG DETETA KRIVIČNO DELO. KRIVIČNO DELO ZANEMARIVANJE, ZAPUŠTANJE I ZLOSTAVLJANJE MALOLETNOG DETETA PROPISANO JE ČLANOM 193. KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE.
 • Kako je upis dece i boravak dece u predškolskoj i školskoj (osnovna škola) ustanovi obavezno UKOLIKO RODITELJ NE UPIŠE DETE I NE VODI DETE U PREDŠKOLSKU I ŠKOLSKU USTANOVU ČINI POVREDU SVOJIH OBAVEZA. TE NADLEŽNI MOGU POKRENUTI PREKRŠAJNI POSTUPAK SHODNO ČINJENICI DA RODITELJI NISU ISPUNILI SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU.
 • Što se tiče Krivičnog zakonika, jasno je da oni zanemarivanje, zapuštanje i zlosavljanje mogu da tumače kako hoće a treba se podnestiti da je jedan Sud u jednom svom obrazloženju, nabrajajući šta je sve dovelo do toga da se neko liši prava uvrstio i to da roditelj dete nije imunizovao.
 • I sve bi to možda moglo da ima smisla da je imunizacija sigurno sredstvo, ali i tada NIKO NIKOM NE BI MOGAO DA NAMEĆE BILO KAKVU OBAVEZU ČAK NI ONU KOJA JE 100% BEZBEDNA I KOJA ZA SOBOM NE NOSI NI POTENCIJALNE OPASNOSTI – RIZIKE.
 • KAKO SAM PROIZVOĐAČ KAŽE DA NE MOŽE DA SE IMUNIZUJE OSOBA KOJA JE OSETLJIVA ILI PREOSETLJIVA NA NEKU OD KOMPONENTI IZ IMUNIZACIONIH SREDSTAVA A KAKO MI NE ZNAMO ČEGA SVE IMA U IMUNIZACIONIM SREDSTVIMA A KAKO JE IMUNIZACIJA OBAVEZNA I ODBIJANJE SAME PREDSTAVLJA I PREKRŠAJNO DELO ALI MOŽE DA BUDE I KRIVIČNO DELO, NEOPHODNO JE POSTUPATI NA SLEDEĆI NAČIN:
 • NIGDE NE POTPISIVATI DA ODBIJATE IMUNIZACIJU ZA SVOJE DETE.
 • DOMU ZDRAVLJA I PEDIJATRU PRILOŽITI U TRI PRIMERKA ZAHTEVE ZA DAVANJE ODGOVORA NA PITANJA, ZAHTEVE ZA DAVANJE GARANCIJA, POSEBNO IZJAVU I OBAVEŠTENJE, PODNESKE O UPOZORENJU ZA USTANOVU I IZABRANOG PEDIJATRA, ZAHTEVE ZA UTVRĐIVANJE DA LI JE DETE ALERGIČNO NA NEKU OD KOMPONENTI IZ IMUNIZACIONIH SREDSTAVA, IZJAVU O TOME DA VI KAO RODITELJ IMATE PRAVO I OBAVEZU DA DETE ZASTUPATE TAKO ŠTO ĆETE ŠTITITI DETETOVE NAJBOLJE INTERESE. OPOMENU PEDIJATRU I TO OPOMENU PRED KRIVIČNU PRIJAVU, DISCIPLINSKU PRIJAVU I TUŽBU.
 • NIJE U NAJBOLJEM INTERESU DETETA DA PRIMA U SVOJE TELO NEŠTO ŠTO MOŽE DA IZAZOVE TEŠKA NEŽELJENA DEJSTVA.
 • RODITELJ JE NESAVESTAN AKO DOZVOLI BEZ PROVERE, DA MU DETE PRIMA U SVOJE TELO NEŠTO ŠTO JE IZUZETNO RIZIČNO.
 • RODITELJ IMA PRAVO DA BUDE 100% UVEREN DA IMUNIZACIJA NJEGOVOM DETETU NEĆE NANETI NEŽELJENA DEJSTVA! (Ovo roditelj nikada ne može da bude do kraja uveren pa shodno tome izbegavajte imunizaciju u nedogled!)
 • NE TREBA ZABORAVITI DA ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA PROPISUJE DA PACIJENT IMA PRAVO NA BEZBEDNU I DELOTVORNU MERU. IMUNIZACIJA NITI JE BEZBEDNA NITI JE DELOTVORNA.
 • ZAKON PROPISUJE I DA LEKAR SNOSI ODGOVORNOST UKOLIKO NAČINI LEKARSKU GREŠKU.

Upravo zbog svega navedenog, da bi se mudro izbegla imunizacija neophodno je predati blagovremeno 5, 6 ili 7 obrazloženih podnesaka svaki u tri primerka jer se na taj način IZBEGAVA IMUNIZACIJA, IZBEGAVA PREKRŠAJNA ODGOVORNOST ALI I KRIVIČNA ODGOVORNOST KAO I PRIMENA PORODIČNOG ZAKONIKA U SMISLU SANKCIONISANJA RODITELJA ZBOG NAVODNOG ZANEMARIVANJA DETETA, JER TO DA NE ZANEMARUJETE DETE DOKAZUJETE UPRAVO PREDAVANJEM KOMPLET DOKUMENTACIJE I PREBACIVANJEM ODGOVORNOSTI NA LEKARA I NA USTANOVU.

 • Lekar neće da snosi odgovornost za NEŽELJENA DEJSTVA IMUNIZACIJE, ZAŠTO BI ONDA RODITELJ SNOSIO ODGOVORNOST?
 • KO ĆE LEČITI DETE UKOLIKO DETE DOŽIVI NEKO OD NEŽELJENIH DEJSTVA KOJE JE NAVEDENO NA UPUSTVU SA VAKCINA? LEKAR NEĆE! MEDICINSKA USTANOVA NEĆE! DRŽAVA NEĆE!!
 • KO ĆE ZBRINUTI DETE? KO ĆE ŠKOLOVATI I HRANITI DETE KOJE DOŽIVI NEKO OD NEŽELJENIH DEJSTVA? I KOJE MOŽE ČITAV ŽIVOT DA OSTANE OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA….
 • ZAŠTO RODITELJ I DETE TREBA DA NOSE TERET TOGA SVEGA AKO LEKARI I USTANOVE PRIMORAVAJU RODITELJE NA IMUNIZACIJU BEZ BILO KAKVE ODGOVORNOSTI?
 • OVO NEMA NI SMISLA NI PRAVNOG OSNOVA.
 • Zato je potrebno napismeno predati zahteve koji će UVEK U SVAKOM MOMETNU I PRED CENTROM ZA SOCIJALNI RAD I PRED PREKRŠAJNIM SUDOM DOKAZATI DA STE VI SAVESNI RODITELJI ŠTO STE TRAŽILI U ZAHTEVIMA SVE GORE NAVEDENO.

Ukoliko neko iz tužilaštva padne na pamet da pokrene postupak zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, vi ćete i tada moći da se pozovete na svoju zakonsku obavezu koja kaže da ste dužni da štitite najbolje interese deteta, da dokaz za to je kompletna dokumentacija koju ste predali na vreme, a to na vreme znači pre zakazane imunizacije ili pre porođaja stim da to pre porođaja predajete bolnici gde ćete se porađati.

Autor: Advokat Milina Dorić

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!