Crkva

Kako da ne obraćamo pažnju na tuđe grehe

Jedan mladić priđe svešteniku i reče:

– Neću više ići u crkvu!

Sveštenik ga upita:

– Zašto?

Mladić je odgovorio:

– Video sam kako je jedna sestra loše razgovarala sa drugom sestrom, svi parohijani gledaju u svoje telefone tokom službe, a ovo je samo nekoliko stvari koje sam primetio…

Sveštenik je rekao:

– Dobro, ali pre nego što odeš, učini mi uslugu: uzmi punu čašu vode i prošetaj oko Crkve tri puta, a da ne prospeš ni jednu kap na pod. Posle toga napustite Crkvu ako želiš.

Mladić je mislio da je to previše lako! I obiđe tri puta, kako je sveštenik tražio. Kada je završio, rekao je svešteniku da je sve spremno.

A sveštenik ga upita:

– Kada si hodao po Crkvi, da li si video kako je jedna sestra loše govori o drugoj sestri?

Momak je odgovorio:

– Ne.

– Da li si video nekoga da gleda u svoj telefon?

– Ne.

– Znaš li zašto?

– Ne.

– Bio si usredsređen na čašu da ne bi prolio vodu. Ista stvar se dešava sa našim životima. Kada je naš fokus na našem Gospodu Isusu Hristu, nemamo vremena da vidimo tuđe greške!

Izvor: Pravoslavlje život večni

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!