Crkva

Jerusalimski hram kao znamenje vremena

Sretao sam se i sa ljudima koji su se zanimali za tematiku Jerusalimskog hrama, jer je prorečeno da će u obnovljenom Solomonovom hramu sedeti antihrist. Počeo sam da čitam literaturu o tome, i napravio jednu belešku.

+ + +

Sveti Jovan Damaskin u „Tačnom izloženju pravoslavne vere“ kaže da će antihrist sesti u hram Božji, pretvarajući se da je „bog“, ali ne u naš (hrišćanski), već u stari, judejski, odnosno obnovljeni Solomonov hram. U Svetom Predanju Crkve od drevnih vremena kao jedno od znamenja kraja navodi se obnova jerusalimskog, Solomonovog hrama, na čijem mestu sad stoji džamija.

Izraelske vlasti ruše istorijske zgrade u blizini džamije Al-Aksa u Jerusalimu, februar 2013.*foto:  AFP/Getty

Kakva je istorija ovog hrama i dokle se sa njegovom obnovom stiglo?

– Oko 2000. godine pre Hrista Avraam je podigao žrtvenih na brdu Morija;

– Oko 1400. godine pre Hrista Mojsej je opisao službu budućeg hrama;

– Godine 996. David je Jerusalim učinio svojom prestonicom;

– Godine 950. pre Hrista Solomon je dovršio prvi hram;

– Godine 586. hram su uništili Vavilonjani;

– Godine 515. Zorovavelj je obnovio hram;

– Godine 332. Aleksandar Veliki je osvojio Jerusalim, ali je sačuvao hram;

– Antioh Epifan je oskrnavio hram od 169. do 167. godine;

– od 20. godine pre Hrista do 64. godine posle Hrista Irod Idumejac obnavlja i ukrašava hram;

– Oko 26. do 29. godine Gospod Hristos dolazi u hram i propoveda;

– Godine 70. Rimljani uništavaju hram;

– Od 132. do 135. Bar Kohba, vođa bune protiv Rimljana, pokušava da obnovi hram, ali ne polazi mu za rukom;

– Oko 363. godine Julijan Odstupnik daje dozvolu Jevrejima da obnove hram, ali oganj koji izlazi iz zemlje sprečava ih u tome;

– Jevreji pokušavaju da obnove Solomonov hram i 443. za vreme carice Evdokije;

– Isto su pokušali 614, za vreme persijanaca;

– Godine 691. muhamedanci su na Brdu hrama podigli džamiju;

– Godine 1917. Britanci zauzimaju Jerusalim;

– Godine 1948. osnovana je država Izrael;

– Godine 1967, posle šestodnevnog rata, Jevreji osvajaju brdo na kome je nekad bio hram ubrzo, Moše Dajan vraća brdo sa džamijom pod versku upravu muhamedanaca; od tada do danas Jevreji, koji čekaju svog mesiju, pokušavaju da obnove hram.

Postoje mnogi planovi za obnovu Hrama, i različite grupe koje rade na tome. Grupacije „Verni Brdu hrama“, koju vodi Geršom Solomon, propagira ideju obnove hrama među Jevrejima. oni povremeno pokušavaju da iznesu kamen temeljac na sveto brdo, i da ga tamo postave. Geršom Solomon kaže: „Prvog dana – verujem da će to biti uskoro – ovaj kame će biti postavljen na Brdo hrama, i biće obrađen i uglačan… i biće prvi kamen Trećeg hrama. Upravo sada ovaj kamen ne leži daleko od Brda hrama, veoma je blizu zidova Starog Jerusalima, u blizini Sihemskih vrata… i taj kamen kao da osmatra Brdo hrama. Ali dan kada će ovaj kamen biti postavljen na pravo mesto nije daleko – to može biti danas… ili sutra, veoma smo blizu pravom času“.

Postoji „Institut Hrama“, koji vodi Izrael Arijel, i koji priprema svete sasude za hramovnu službu, u skladu sa rabinskim standardima.

„Ateret Kohanim“ je osnovao ješivu (versku školu) za obuku hramovnih žreca. Oni izučavaju pravila žrtvovanja, okupljaju levite i spremaju iz ha buduću službu.

Mnoge ješive u Jerusalimu obučava u polaznike za buduću službu u hramu. Sašivena je odeća i pripremljeni su kompjuterski dizajnirani planovi hrama, rabini su odobrili koje se inovacije smeju uneti u hram. Obezbeđuju se životinje za ritualna žrtvovanja, a nedavno se otelilo i riđe tele, čijim pepelom treba da se „osveštaju“ temelji hrama.

Među Jevrejima postoje različita tumačenja obnove.

Njihov znameniti filosof Majmonid je govorio da samo Mesija može obnoviti hram. Sa tim stavom saglasna je i država Izrael. Druge grupe, pak, veruju da hram treba izgraditi odmah i bez oklevanja. Na tom mestu sada je džamija. Bilo kakvo uklanjanje džamije izazvalo bi sveošti rat muhamedanaca i Jevreja.

Govoreći o Brdu hrama, gradonačelnik Jerusalima iz 1989. godine, Tedi Kolek, dao je 13. 08. 1989. izjavu časopisa „NIN“: „To je u tradicionalnoj jevrejskoj religiji mesto svetije od najsvetijeg, tako da je religioznim Jevrejima zabranjen oda ga posećuju pre nego što dođe Mesija. Znači, možemo da ga prepustimo muslimanima u ruke do tog momenta. Mesija će, uprkos svemu, doći. Postoji rizik da se to desi svakog trenutka. Mi ga očekujemo, mada ne znamo šta će se tada desiti“…

Hvala Bogu, pravoslavni znaju šta će se tada desiti, i uzdaju se u Višnjeg da će ih izbaviti od tadašnjeg zla.

_____________

* Ispod džamije Al-Aksa izraelski arheolozi su, pod izgovorom traganja za Solomonovim hramom, iskopali tunele koji su dostigli dužinu od jednog i po kilometra.„Al-Aksa se svakog trenutka može urušiti”, izjavio je u junu 2012. godine Hanna Issa, predsednik Komisije za zaštitu hršćanskih i muslimanskih svetih mesta u Jerusalemu pri Oslobodilačkoj organizaciji Palestine. Izraelci su tunele počeli kopati 1967. godine.

Osvrt Uredništva:

Povodom teksta „Jerusalimski hram kao znamenje vremena“, podsećamo na vest koju smo objavili 28. juna 2012. godine, u kojoj se govori o poseti ruskog predsednika Vladimira Putina Zidu plača u Jerusalimu 27. juna 2012 (http://borbazaveru.info/content/view/4773/33/).  Tom prilikom se jedan hasid obratio Putinu rečima (na linku vesti postoji i video zapis): „Došli smo sada ovde i pomolili se da bude hram. Ako bude hram, svi će ljudi uvideti da je Gospod Bog i neće biti ničeg lošeg. Svi će uvideti da Bog jeste u ovom svetu, i tada će biti sreća i radost u celom svetu.“  Putin je odgovorio: „Daj Bože, neka vas Gospod usliši“.

Jedan karakterističan komentar je glasio:

„Vladimirova Elena

 27.06.2012 v 7:51 pp

…Svaka pravoslavna duša zna da je, po učenju Otaca, obnavljanje Jerusalimskog hrama jedan od znakova skorog zacarenja Antihrista i nastupanja poslednjih vremena. Ostaje da se nadamo da gospodin predsednik to nije znao i da je skori dolazak Antihrista poželeo slučajno.“

Autor: Teri Kuk

Izvor: borbazaveru.info

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu koja je u Srbiji zabranjena!