Svet

Istina o SZO: Posle ovog teksta sve će vam biti jasno

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) jedna je od specijalizovanih ustanova OUN, koju čine 194 države članice. Osnovna funkcija organizacije je rešavanje međunarodnih zdravstvenih problema. Osnovana je 1948. godine sa sedištem u Ženevi.

Tokom decenija svog postojanja sve specijalizovane ustanove OUN pretrpele su promene, ali najveće su se odigrale u SZO. I danas se SZO ubrzano menja pred našim očima. Kraj ovog procesa može biti potpuno drugačiji status SZO od onog koji je imala u HH veku.

„Pandemija“ koja je počela 2020. godine pokazala je da SZO nije više običan specijalizovani organ OUN koji pomaže državama članicama da rešavaju svoje probleme u oblasti zdravstva. Uloge SZO i država članica su se promenile: sada SZO počinje da komanduje državama koje ispunjavaju njena naređenja.

Ranije je SZO izdavala „preporuke“, a sada – naredbe. Nacionalni zdravstveni organi država članica počinju da gube svoj suverenitet. Imajući ovo u vidu, SZO je pravilnije nazvati institucijom sa jako naglašenim osobinama nadnacionalne organizacije.

Revolucionarni događaj u istoriji SZO je pojava, sredinom dve hiljaditih godina, Međunarodnih medicinsko-sanitarnih pravila – MMSP (International Health Regulations). Ona su doneta na 58. sesiji Svetske zdravstvene skupštine 23. maja 2005. godine, i potpuno prestrojila odnose između nacionalnih i globalnih zdravstvenih sistema.

Ovome je prethodilo uključivanje privatnih struktura u finansiranje SZO. Najmoćniji među njima postao je Fond Bila i Melinde Gejts – najveći „dobrotvorni“ fond sa aktivom koja premašuje 50 milijardi dolara. Postoje i drugi izvori finansiranja osim uplata država – razne vrste dobrovoljnih priloga. Navešću dvanaest osnovnih izvora finansiranja dvogodišnjeg budžeta SZO za 2018-2019. godinu (milioni dolara, a u zagradama – udeo u ukupnom finansiranju u %): SAD (uplata države) – 893 (15,9); Fond Bila i Melinde Gejts – 531 (9,4); Velika Britanija – 435 (7,7); Globalna alijansa za vakcinaciju i imunizaciju (GAVI) – 371 (6,6); Nemačka – 292 (5,2); UNOCHA (Uprava za koordinaciju humanitarnim pitanjima) – 192 (3,4); Japan – 182 (3,2); Rotary International – 143 (2,5); Svetska banka – 133 (2,4); Evropska komisija – 131 (2,3); National Philantropic Trust – 108 (1,9); CERF (Centralni fond za reagovanje u vanrednim situacijama) – 87 (1,5).

Ukupno, najveće iznose su uplatile države (SAD, Velika Britanija, Nemačka i Japan) obezbedivši na taj način 32% prihoda u budžetu SZO. Svi ostali izvori iz prvih dvanaest obezbedili su 30% dohotka. Neki od ovih nedržavnih izvora su veoma udaljeni od problema medicine i zdravstva. SZO je zbog toga usvojila poseban dokument WHO’s engagement with non-State actors (Odnosi SZO sa nedržavnim strukturama).

Fond Gejtsa čvrsto stoji na drugom mestu (posle SAD) po veličini uplaćenog iznosa u budžet SZO. Na inicijativu Fonda Bila Gejtsa i pod njegovom kontrolom osnovana je Globalna alijansa za vakcinaciju i imunizaciju (GAVI). Faktičko prisustvo Fonda Gejts u SZO treba proceniti na osnovu ukupnog udela Fonda i Alijanse u finansiranju; njihov ukupan udeo u budžetu SZO 2018-2019. godine iznosio je 16%.

Godine 2021/21. slika izvora finansiranja još je zanimljivija. Među državama članicama SZO na prvo mesto je izbila Nemačka, koja je naglo povećala svoj udeo na 13,85%. SAD, obrnuto, naglo su umanjile svoj udeo – na 7,12% (odluka je doneta za vreme vladavine predsednika Donalda Trampa). Udeli ostalih vodećih zemalja znatno su se smanjili. Na primer, udeo Velike Britanije na 5,76% (u odnosu na 7,7% u prethodnom budžetu), Japana – 2,14% (u odnosu 3,2%).

A po podacima za 2021/22. godinu učešće nedržavnih izvora finansiranja izgleda ovako (udeo u %): Fond Bila Gejtsa – 10,47; GAVI – 5,76; Svetska banka – 2,57; Rotary International – 2,42; UNOCHA – 2,11. Pojavio se još jedan finansijski izvor – COVID-19 Solidarity Response Fund (SRF) ili Fond za solidarno reagovanje na KOVID-19, koji je osnovan 2020. godine.

Svake godine uloga „neformalnih“ izvora finansiranja (uplate koje ne dolaze od država) raste. Finansiranje iz „neformalnih“ izvora već je premašilo iznose uplata država članica. Muziku u SZO danas naručuju „neformalni“ – Fond Bila Gejtsa, GAVI, Svetska banka.

Uzmimo, takođe, u obzir i „vanbilansne“ operacije SZO – one koje se ne prikazuju u zvaničnom budžetu organizacije. Osnovni izvor „vanbilansnog“ finansiranja SZO je Fond SZO (WHO Foundation), stvoren 2020 godine. To je paralelna organizacija koja formalno nije vezana sa SZO, ali rešava iste zadatke. Fond SZO opstaje na račun dobrovoljnih priloga i ostvaruje svoju delatnost pomoću izdavanja grantova. Pomenuti Fond solidarnog reagovanja na KOVID-19 (SRF) takođe upravlja Fondom SZO.

Cilj Fonda SZO definisan je parolom: „Tri milijarde“. Ovi ciljevi uključeni su u strateški petogodišnji plan SZO. Prvi cilj je, kako oni govore, zaštita 1 milijarde ljudi od vanrednih situacija u oblasti zdravlja; drugi, širenje zdravstvenih usluga na još 1 milijardu ljudi; treći, obezbeđenje do 2023. godine zdravog života i blagostanja za 1 milijardu ljudi. Nejasno je da li pomenute milijarde treba sabirati ili je reč o jednoj istoj milijardi u tri ipostasi. Recimo, milijarda koja će ostati na planeti posle „Velikog reseta“ Klausa Švaba.

Na sajtu Fonda SZO nema podataka, dakle, nije moguće pronaći brojke koje bi pokazale obim finansiranja. Fond SZO, kako saopštavaju neki posmatrači, dobija priloge ali skriva izvore. Postoje pretpostavke da su glavni donatori kompanije Big Farme ili kompanije drugih privrednih grana koje žele ili da reklamiraju svoje proizvode, ili da se „iskupe“ kod SZO

Navešću jedan slučaj. U proleće neki zaštitnici zdravlja saznali su da je Fond SZO dobio prilog u iznosu od 2 miliona švajcarskih franaka (2,1 milion SAD dolara) od multinacionalne kompanije Nestle, koju optužuju da proizvodi, za zdravlje opasno, mleko u prahu za decu. Generalni direktor Fonda SZO Anil Soni (Anil Soni) stao je u zaštitu ovog priloga, izjavivši da dobijena sredstva ne znače i odobravanje, od strane SZO, delatnosti kompanije. Komentarišući skandal, Anil Soni je rekao da se Fond stara da bude „prozračan“, ali donator ima „pravo na anonimnost“.

Iako ukupni finansijski potencijal Fonda SZO nije javan, ponešto o obimu njegove delatnosti ipak je poznato. Tako Anil Soni kaže da je Fond SZO predao Fondu za solidarno reagovanje na KOVID-19 (SRF) 250 miliona dolara. Veliki deo ove sume je dopunio budžet SZO.

Jednom rečju, pri SZO je stvorena struktura u senci pod nazivom „Fond“, koja sakuplja prljav ili ne sasvim čist novac anonimnih donatora. A SZO populariše njihove proizvode i zatvara oči na bezobrazluke „dobrotvora“.

Farmaceutske kompanije

Fond SZO izjavljuje da on ne radi samo sa krupnim korporativnim donatorima, već i sa milionima malih priložnika. Po principu „od svakog po malo – i nije više malo“. Još Fond SZO nije ugledao svetlost dana, a već su mu predložili zajedničku kampanju sa drugim fondom – Fondom Bila i Melinde Gejts. Ta kampanja je otpočela u maju pod nazivom Go Give One (Pomozi jednom). Dva fonda organizuju prikupljanje donacija malih iznosa na dobrotvornim skupovima od milion ljudi, po celom svetu. Nešto slično crowd-funding-u (saradnja ljudi koji dobrovoljno objedinjuju svoja novčana sredstva ili druge resurse da bi podržali napore drugih ljudi ili organizacija). Za Go Give One napravljena je specijalna onlajn platforma za priloge. Cilj pokrenute kampanje je: sakupljanje sredstava namenjenih realizaciji projekta COVAX Advanced Market Commitment (COVAX AMC). To je inovacioni mehanizam finansiranja i kupovine vakcina protiv KOVID-19, kojim upravlja GAVI. To jest, u krajnjoj liniji, isti – Fond Bila i Melinde Gejts.

Mehanizmi COVAX AMC i kampanja Go Give One pozvani su da usreće besplatnim vakcinama stotine miliona ljudi u zemljama koje se ubrajaju u siromašne. Američka kompanija Fajzer i nemačka firma Bajontek izjavile su početkom leta da planiraju proizvodnju, u narednih pola godine, dve milijarde doza vakcina protiv KOVID-19, za isporuku zemljama sa niskim i srednjim dohotkom. Deo ovih doza biće dostavljen linijom COVAX AMC, to jest besplatno. Sedamdeset dve od devedeset dve zemlje sa niskim dohotkom koje imaju pravo na besplatne doze od AMS već su dobile prve partije vakcina. Sakupljen kroz onlajn platformu Go Give One pod zastavom SZO, novac će se na kraju naći na računima kompanija Big Farme.

P.S. Nemačka i Francuska ove godine su predložile da se izvrši reforma SZO u cilju podizanja efektivnosti njene delatnosti. Predlog će se razmatrati u oktobru. Detalji još nisu poznati. Eksperti pretpostavljaju da će doći do širenja finansijske baze organizacije i njenih ovlašćenja. Biće to još jedan korak na putu pretvaranja SZO od zajedničke organizacije država u nadnacionalnu organizaciju.

Autor: Valentin Katasonov

Preveo: Aleksandar Mirković (http://russnov.ru/valentin-katasonov-metamorfozy-vsemirnoj-organizacii-zdravooxraneniya/)

Izvor: https://srodstvopoizboru.wordpress.com/

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!