Porodica i škola

Fontana koja jede decu

Ovo je „Kindlifreserbrunen“,  na našem jeziku: „fontana koja jede decu“! Nalazi se u Švajcarskoj.

Znate li šta se još nalazi u Švajcarskoj pored ove fontane ?!
1 – Svetski ekonomski forum (WEF),
2 – Svetska zdravstvena organizacija (WHO),
3 – CERN sudarač čestica,
4 – GAVI Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju,
5 – Svetska trgovinska organizacija (WTO) i ne zaboravimo
6 – Ujedinjene nacije (UN)

Sve locirane u Ženevi, Švajcarska …

Ko je sedmi?

7 – „Kindlifreserbrunen“ = „Fontana koja  jede decu“ je pola čovek pola demon !!!

Autor: Slavica Vukićević

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!