Mišljenja

Evro prajd krši Ustav i zakone Srbije

Šta kažu Ustav i zakoni

Približavamo se najavljenim datumima za održavanje tzv. Evroprajda polovinom septembra meseca. Nasuprot mišljenjima onih od kojih smo to i očekivali, ali i od onih od kojih nismo očekivali, treba znati da u Republici Srbiji ne postoji ni jedan zakon koji eksplicitno omogućava evro-paradiranje ulicama Beograda.

Idemo redom.

Najviši pravni akt Republike Srbije je Ustav. Tamo stoji:

Sloboda mišljenja i izražavanja (istakao autor)

Jemči se sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje.

Sloboda izražavanja može se zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije.Član 46.

Sloboda okupljanja

Mirno okupljanje građana je slobodno.

Okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju, ni prijavljivanju.

Zborovi, demonstracije i druga okupljanja građana na otvorenom prostoru prijavljuju se državnom organu, u skladu sa zakonom.

Sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije.

Član 54.

U Republici Srbiji zakone donosi Narodna Skupština, a na osnovu Ustava.

Na osnovu Ustava, donešeni su zakoni koji bliže uređuju materiju slobode izražavanja i javnog okupljanja, kao i uskraćivanje tog prava.

U prvom zakonu koji uređuje ovu materiju stoji:

Zakon o javnom okupljanju

Ograničenje slobode okupljanja

Okupljanje nije dozvoljeno (istakao autor):

1) kada postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije;

Član 8

Postoji još jedan zakon koji uređuje ovu materiju:

Zakon o javnom redu i miru

U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi imaju sledeće značenje:

3) prekršaji protiv javnog reda i mira – jesu protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na drugi način narušava javni red i mir;

12) nepristojno, drsko, bezobzirno ponašanjejeste ponašanje lica ili preduzimanje radnji na javnom mestu, kojima se ugrožava sigurnost građana ili narušava javni red i mir, vređa moral građana, uništava ili oštećuje imovina;

Član 3

Kao što se vidi iz Zakona o javnom redu i miru, evro-paraderi ne samo da nemaju pravo, već bi doslednom primenom zakona trebalo da budu sprečeni da se okupljaju, a sledstveno tome, ako se ne povinuju slovu zakona i da budu kažnjeni:

Nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje

Ko nepristojnim, drskim ili bezobzirnim ponašanjem narušava javni red i mir ili ugrožava imovinu ili vređa moral građana – kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara ili radom u javnom interesu od 80 do 360 časova.

Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica – kazniće se radom u javnom interesu od 240 do 360 časova ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Član 8, Zakon o javnom redu i miru

Dakle, nije protiv zakona sprečiti evro-paradere da paradiraju, već, suprotno tome, državni organi su pozvani da primene važeće zakone i ZABRANE NJIHOVO OKUPLJANJE u Beogradu. Ukoliko državni organi ne primenjuju zakon, već suprotno njima, javno i aktivno učestvuju u organizaciji događaja koji bi trebalo da budu zabranjeni, onda odgovorna lica treba da snose krivično-pravnu odgovornost, a nezadovljni građani imaju pravo da traže smenu takvih i organizuju sve vrste građanske neposlušnosti, jer je neko sebi dao za pravo da uzurpira vlast i ne poštuje Ustav i zakone koje bi trebalo da sprovodi.

Na osnovu čega uopšte tvrdim da bi organizacijom parade u semptembru došlo do kršenja Ustava i zakona?

Beograd – prestonica Srbije

Javni moral i pravo u Srbiji

Organizacijom evro-parade u septembru povređen je Ustav i gore spomenuti zakoni zbog ugrožavanja i vređanja javnog morala. Šta je uopše moral?

Moral (od lat. mōrālis — „manir”, „karakter”, „pravilno ponašanje”) jeste kriterijum koji se primenjuje na postupke. Definiše se kao oblik društvene svesti, sistem običaja, navika, normi. Moral je relativan, jer nije isti u svim društvenim grupama i istorijskim periodima. Centralne vrednosti morala su: dobro, ispravno i pravedno.

Tradicionalni moral je moral koji se zasniva na običajima, odnosno tradiciji.

Zbog potrebe da se regulisanje ponašanja ljudi ne prepušta stihiji, država određuje društvene pravno-političke norme, čije nepoštovanje sankcioniše.

Kao što vidimo iz definicija, moral je relativan i nije isti u svim društvenim grupama. Kako je dobro primetio nedavno i protivpravno smenjeni dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Branislav Ristivojević, javni moral u Srbiji nalaže da našu seksualnost manifestujemo isključivo u našoj spavaćoj sobi. Javni moral u Nemačkoj ili Kalifoniji nije isti kao i u Srbiji. Berlin je neformalna prestonica LGBT-ovaca, gde oni slobodno, i u javnom prostoru, ispoljavaju svoje seksualne sklonosti. U Nemačkoj je to prihvaćeno kao društvena norma – u Srbiji, Bogu hvala, nije.

U Srbiji vladaju neke druge moralne norme, oslonjene na milenijumsku, hrišćansku civilizaciju, pravoslavnu tradiciju i nasleđe po kome javno izražavanje seksualnosti, a naročito homoseksualne sklonosti ili drugih seksualnih devijantnosti kao što su pedofilija, biseksualnost, transrodnost i sl, nije prihvatljivo iz ugla javnog morala.

U prilog tome svedoče i zvanični podaci još uvek važećeg i aktuelnog Popisa građana Republike Srbije iz 2011. godine:

Ukupan broj stanovnika iznosio je 7.186.862.

Da pripada pravoslavnoj hrišćanskoj veroispovesti izjasnilo se: 6.079.396 stanovnika.

To je 85% ukupnog stanovništva Srbije.

Ako dodamo tradicionalne veroispovesti koje imaju isti pogled na javni moral kao i pravoslavci – rimokatolika ima 356.957, protestanata 71.284, muslimana 222.828 – dolazimo do toga da je procenat stanovnika Srbije za koje važi isti javni moral čak 94%!

Zvanični statistički podaci koji su parametar i za određivanje javnog morala

U slučaju da država zakaže i ne zabrani održavanje ove manifestacije, poštujući Ustav, zakone i građane čijim novcem od poreza upravljaju i od kojih su kroz poreze plaćeni da upravljaju državom, da li nam priliči da se sklanjamo ili nam priliči da dostojanstveno ustanemo u odbranu dostignutih i krvlju predaka osveštanih prava?

Jedna od „najlepših fotografija” sa Prajda u San Francisku 2022. Izvor: Douglas Zimmerman/SFGATE

Slepi i gluvi da je LGBT zastava prethodnica NATO zastavi

Odsustvo čuvanja dostignutog nivoa javnog morala društva, pasivnost i ćutanje od strane onih koji utiču na kreiranje javnog mišljenja i iz sfere društvenog, medijskog i crkvenog, neminovno vodi narod ka individualizaciji, a potom i dezintegraciji tradicije, nasleđa, jezika i osećaja pripadnosti široj zajednici i naciji. Najbolji trenutni primer jeste Ukrajina, gde se za račun drugih proliva bratska krv između onih koji su nasleđe sačuvali i onih koji su ga se odrekli.

Zemlje Zapada vođene politikom NATO pakta, koje Srbiji nameću ideologiju homoseksualizma, ne žele dobro ni našem narodu, ni našoj Narodnoj crkvi, kako je za sva vremena pravoslavlje u Srba definisao Sveti Sava, a u savremeno doba potvrdio Sveti Nikolaj Žički.

I zato nema razlike između LGBT i NATO zastave. NATO bombe smo već iskusili, a LGBT zastava je samo prethodnica NATO zastavi.

I zato joj nije mesto na barjaku prestonice Srbije.

Crkva i hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu

Autor: Jugoslav Kiprijanović

Izvor: IFN

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!