Istorija

“Dražin primer zvezda svetilja na putu života“

“Draža Mihailović bio je legendarna ličnost i za vreme svoga života, no njegova mučenička smrt stvorila je oko njegovog imena oreol svetog ratnika. S vremenom taj će oreol bivati sve svetliji, a ime Dražino sve slavnije.“ Sv.Nikolaj Žički

Odnos prema jednom od najvećih srbskih junaka, najodlikovanijem oficiru, vođi Drugo srbskog ustanka, mučeniku za narod svoj, najbolji je pokazatelj da ovom napaćenom zemljom i dalje vladaju komunisti preko svojih bezbožnih potomaka. Posle sedamdeset i pet godina veliki srbski vitez, herojski đeneral Dragoljub Mihailović nije dobio zasluženo mesto u svom narodu, za kojeg je život položio. Prvo su ga izdali saveznici Englezi i Amerikanci, zatim kralj Petar i izbeglička vlada u Londonu, na kraju i sam narod koji je dozvolio da im njihovog čiču (kako su ga zvali) uhvate komunističke zveri i posle višenedeljnog mučenja, prvo na montiranom procesu osude i potom tajno u noći 16/17.07.1946. godine ubiju. Na veliku žalost i sramotu naroda Srbskog, ta izdaja još uvek traje!

Srbskom vitezu i mučeniku đeneralu Draži ne treba priznanje od nedostojnih potomaka, jer ga je dobio tamo gde je život večni u Nebeskoj Srbiji ili kako kaže Sveti Nikolaj Žički:Zato će pravična istorija staviti njega na ravno sa kosovskim vitezima, kako njega, tako i svu njegovu izginulu vojsku, sve njegove hrabre vojvode, barjaktare, kapetane i ratnike. Jer, svi oni sa svojim vođom ostvariše onu ljubav koju Hristos naziva najvećom, položivši život za narod svoj, isto kao i veliki Knez na Kosovu sa svojom krstonosnom vojskom i Karađorđe sa svojim ustanicima.“ To priznanje da je đeneral Draža jedan od najvećih srbskih sinova, treba danas Srbima, koji su jedno satanističko obeležje zamenili drugim, odnosno crvenu komunističku petokraku sa žutom petokrakom EU. Srbi se spore oko junaka koji je ceo svet zadivio, prvog gerilca u porobljenoj Evropi, čoveku Srbinu koji se Bogu molio, postio, pričešćivao i krsnu slavu slavio, koji se hrabro i časno borio i žrtvovao za narod svoj i tako posejao seme slobode, koje je dalo strostruk plod, neugasivu nadu u slobodu srbskog naroda u vreme komunizma, a i danas u vreme globalizma. Sa druge strane Srbi i dalje se klanjaju i veličaju diktatora, srbomrsca i krvoloka Josipa Broza Tita, koji je zemlju natopio krvlju nevinih Srba i narod srbski u crno zavio i koji je zajedno sa srbskim izrodima stvorio tamnicu za srbski narod, zvanu SFRJ u kojoj su Srbi ubijani, mučeni, proterivani i pljačkani.

Đeneral Draža je simbol naše svete tradicije koje se ogleda pre svega u junaštvu, čojstvu, neraskidivom vezanošću za svoje poreklo i spremnošću da se žrtvuje za svoju veru, narod i otadžbinu. To je glavni razlog što vlast u Beogradu neće da dozvoli da se istina o đeneralu čuje, jer kao što su nam poručili gospodari Novog svetskog poretka preko nadbiskupa Hočevara, da ne možemo u Evropu sa Svetim Savom i što ekumenisti u SPC dosledno ispunjavaju, tako ne može ni sa đeneralom Dražom u Evropu. Takođe bitan razlog što vlastodršci u Beogradu sprečavaju rehabilitaciju đenerala Draže, je strah od reakcije iz Zagreba, Sarajeva i Novog Pazara, odnosno potomaka onih koji su u prošlom veku izvršili nekoliko genocida nad Srbima i koji se ponose svojim zlikovačkim precima. Istovremeno isti ti potomci fašističkih zločinaca iz Drugog svetskog rata, koji su i sami učestvovali ili su podsticali zločine nad Srbima devedesetih, veličaju te iste zločince, pokazuju neviđenu mržnju prema Srbima i otvoreno se spremaju na nove zločine. I tako, dok se ponovo sprema ubijanje Srba od strane ustaša i džihadista, vlast u Beogradu obmanjuje srbski narod o bratstvu i jedinstvu po uzoru na Titovu Jugoslaviju, pri čemu rehabilitacija đenerala Draže predstavlja ogromnu smetnju.

Današnje stanje u Srba pokazuje da duh titoizma koji i dalje preovladava, ne dozvoljava da raščistimo sa komunizmom i avnojevskim tekovinama, da počnemo da zidamo kuću na neuništivim Svetosavskim temeljima, umesto što uporno pravimo kuću bez temelja na pesku koja se stalno urušava. Srbi treba da odbace sve komunističke zablude, da razobliče sve komunističke laži, da se iznesu podaci o svim zločinima koji su počinili komunisti od 1941 do danas, posebno da se istakne da su posle rata pobili više Pravoslavnog sveštenstva nego ustaše, Nemci i ostali fašisti zajedno, a zatim da odamo počast kako priliči svim žrtvama komunističkog terora, počevši od đenerala Draže. Jedina prava rehabilitacija đenerala Draže je:

– Da naša deca u školi posle višedecenijskih komunističkih laži, počnu da uče istinu o div junaku Draži i četnicima, a da se Tito i ostali komunisti-titoisti nazovu pravim imenom zločinci i da se uči o njihovim zločinima, a ne izmišljenim pobedama i uspesima;

– Da se zabrani korišćenje imena Tita i ostalih komunističkih zločinaca na javnim ustanovama, a da javne ustanove dobijaju imena Đenerala Draže i drugih hrabrih pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini četnika;

– Da se takozvana “kuća cveća“ i muzeji koji se nalaze u okviru tog kompleksa, mesta idolopoklonstva satani, pretvori u mesta uspomene na više od tri miliona Srba koji su zverski ubili satanine sluge u toku 20 veka i to kako u Prvom svetskom ratu, Drugom Svetskom ratu, pod komunističkim režimom i u ratu devedesetih, a koji je počinila “kulturna evropa“  i komunisti i sve to uz blagoslov rimskog arhijeretika i vatikanskog krvnika pape. Komunističke eksponate koji se trenutno nalaze u navedenom kompleksu ne treba uništiti, već smestiti u posebnu prostoriju sa oznakom “idolopoklonički predmeti u ime kojih su ubijani, mučeni, zatvarani i proterivani Srbi“.

Dok ne raščistimo sa komunističkom prošlošću, nema nam ni budućnosti, odnosno kao posledica komunističkih laži kojih se nismo odrekli, danas zamenjujemo komunističko ropstvo, globalističkim što će biti naš kraj. Đeneral Draža nije samo simbol otpora okupatoru, zlu i nepravdi, već pre svega simbol žrtve koju je podneo naš narod u Drugom svetskom ratu, zbog podmukle politike Zapada protiv Srba, a koju i danas sprovode zahvaljujući izdajničkoj evrounijatskoj kolonijalnoj upravi u Beogradu, a čiji je krajni cilj brisanje Srbija sa karte Evrope.

Neka dobro upamte svetski zlikovci i domaći izdajnici, da jedan narod neće biti porobljen dok ima vođe kao što je bio đeneral Draža, koji je svestan svog porekla, koji zna šta treba činiti, koji je uvek  spreman na žrtvu i koji svoju ogromnu želju za slobodom prenosi na ostale ljude i tako budi i u njima želju za slobodom koja nema cenu ili kako kaže Sv.Nikolaj Žički: “Narod koji u strahovitom mraku robovanja i stradanja, izdiže iz svoje sredine velike ljude, velike po ljubavi, pravednosti i hrabrosti, koji mu svetli u noći, dalek je od propasti a blizak vaskrsenju, većoj slavi i punijem životu. Takve ljude, mnoge i mnoge, na čelu sa Dražom Mihailovićem, darovao je Bog Srbima.“

I danas kada je Srbija okupirana, jer se sa njom upravlja iz Vašingtona, Brisela i Vatikana preko duhovne i svetovne vlasti koje su se odrekle Boga i roda, kada je narod srbski doveden na nivo roba, kako kaže Sveti Nikolaj Žički: “Dražin primer zvezda svetilja na putu života!“

Učinimo što do nas stoji, ostalo će Gospod dati!

Rab Božiji Goran Živković

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!