Svet

Dragan R.Mlađenović: Dok vi spavate, oni planiraju da ubiju i vas i vašu porodicu

Ovom rečenicom bi s najmanje reči mogla da se opiše agenda koju smišlja tzv. svetska elita. „Popis 32 člana elite koji podržavaju i sprovode depopulaciju – zločinci godinama sve planiraju, a mi?“, naslov je članka mr. sc. Arne Šebalj.

Članak su nedavno preuzela i objavila dva ugledna srpska sajta: Borba za istinu (https://borbazaistinu.rs/popis-32-clana-elite-koji-podrzavaju-i-sprovode-depopulizaciju-zlocinci-godinama-sve-planiraju-a-mi/) i Balkanska geopolitika. 

Kao optimalno rešenje za problem viška stanovništva na Zemlji, ova samozvana elita je prihvatila filosofiju i preporuke engleskog demografa Tomasa Roberta Maltusa  (Thomas Robert  Malthus,  1766-1834). Glavno Maltusovo delo je „Esej o populacionom načelu“ (1798), u kome zastupa tezu da će se stanovništvo umnožavati geometrijskom, dok će se sredstva za opstanak (u prvom redu hrana) umnožavati tek aritmetičkom progresijom, pa će to kao posledicu imati opšte siromaštvo, glad i propast. Do 1826. godine Maltus je produbio svoje ideje i počeo da propoveda genocid kao optimalno rešenje pitanja opstanka dela čovečanstva, prećutno smatrajući da je njegov anglosaksonski narod Bogom odabran da vlada planetom.

Maltusove ideje su brzo našle plodno tle, pa ih je svesrdno prihvatio i engleski pisac futurističkih romana Herbert Džordž Vels (Herbert George Wells; 1866-1946). U knjizi „Otvorena zavera“ (“Open Conspiracy”), H. DŽ. Vels predviđa kako će u Novom svetskom poretku (koji on naziva Novom republikom) višak stanovništva (Velsove „beskorisne izelice“) biti temeljno utamanjen. Vels otvoreno preporučuje genocid i piše: „Ljudi Nove republike neće biti osetljivi na sučeljavanje sa smrću i na ubijanje… Imaće ideal po kome će biti vredno ubijati; poput Avrama, imaće veru za ubijanje i neće imati nikakvih predrasuda u pogledu smrti… Smatraće se, predviđam, da određeni deo ljudi postoji samo zahvaljujući nečijoj dobroj volji, sažaljenju i strpljenju i to pod uslovom da se ne razmnožavaju, a ne vidim nikakav razlog koji bi bio suprotan predviđanju da neće oklevati da ubijaju kada se ta dobra volja potroši… Sva ta ubijanja će se sprovoditi pod jednim opijatom… Ako se u zakonima budućnosti preventivna kazna bude uopšte primenjivala, ona neće biti ubistvo ni nakaženje tela… nego dobra, naučno prouzrokovana bol“.[1]

Maltusove ideje i Velsove preporuke su za današnju genocidnu „elitu“, koju Džon Koulmen naziva „Komitetom 300“, neka vrsta Biblije.

Majkl Šnajder (Michael Snyder), koji je u svojoj knjizi iz 2018. sažeo citate svetske „elite“, profesor je na Stanford B. Ašerman, katedri za genetiku i direktor genomike i personalizovane medicine na Medicinskom fakultetu univerziteta Stanford.

Mr. Arna Šebalj, autor pomenutog članka „Popis 32 člana elite koji podržavaju i sprovode depopulaciju“, preuzela je i prevela sažete citate genocidne „elite“, a njihova imena navela u originalu. Ovde ćemo za srpske čitaoce dati popis imena ćirilicom:[2]

Ser Dejvid Atenborou (Sir David Attenborough)

Pol Erlih (Paul Ehrlich)

Dejv Fourmen (Dave Foreman)

Ted Tarner (Ted Turner)

Taro Aso (? Taro Aso)

Dejvid Rokefeler (David Rockefeller)

Rodžer Martin (Roger Martin)

Bil Majer (Bill Maher)

Peni Čizolm (Penny Chisholm)

Džulija Uiti (Julia Whitty)

Filip Kafaro (Philip Cafaro)

Erik Pjanka (Eric R. Pianka)

Nolan Finli (Nolan Finley)

Džon Gilbod (John Guillebaud)

Stiven Ratner (Steven Rattner)

Metju Iglesias (Matthew Yglesias)

Margaret Sanger (Margaret Sanger)

Rut Bader Ginzburg (Ruth Bader Ginsburg)

Meri Elizabet Vilijams (Mary Elizabeth Williams)

Alberto Gubilini (Alberto Giubilini) 

Frančeska Minerva (Francesca Minerva)

Nina Fedorov (Nina Fedoroff)

Džon Holdren (John P. Holdren)

Dejvid Brauer (David Brower)

Tomas Ferguson (Thomas Ferguson)

Mihail Gorbačov (Mihail Gorbačov)

Žak Kusto (Jacques Cousteau)

Penti Linkola (Pentti Linkola): „If there were a button I could press, I would sacrifice myself without hesitating if it meant millions of people would die”.

Princ Filip (Princ Phillip)

Princ Čarls (Princ Charles)

Princ Vilijam (Princ William)

Henri Kisindžer (Henry Kissinger)

Bil Gejts (Bill Gates)

Autor: Dragan R.Mlađenović


[1] Džon Koulmen, Hijerarhija zaverenika: Komitet 300, Beograd, 2006, str. 195. O ovoj problematici govori se u poglavlju „Revijalni genocid“ u knjizi Dragan R. Mlađenović, Tajna bezakonja – uvod u istoriju antihrišćanske zavere, Beograd, 2010.

[2] Kako za čitanje anglosaksonskih i srodnih imena nema čvrstih pravopisnih pravila, ne zamerite zbog eventualnih grešaka. Za čitaoce koji znaju engleski naveo sam rečenicu Penti Linkole, finskog stručnjaka za životnu sredinu, sa čijim se stavom svi članovi „elite“ manje-više slažu.

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!