Crkva

Deca molitvom oživela majku

ČUDO SVETOG NIKOLAJA

„Dogodilo se to u Kijevu prilikom nemačke okupacije.

U jednoj porodici umre majka. Ostaje troje dece, sve manje od manjega, a otac na frontu. Deca polažu majku na sto.
Šta dalje da rade, ne znaju. Nemaju rođaka, nema ko da im pomogne, a znala su samo da pokojnicima treba čitati psalme.

Psaltir nisu imali pa su uzeli Akatist Svetitelju Nikolaju, stali pored majčinih nogu i počeli:

„Raduj se, smestilište velikih vrlina!
Raduj se, dostojni Sabesedniče Anđela!
Raduj se, dobri Nastavniče ljudi!“

Naravno nema tu nikakve radosti. Samo strah i tuga. Ali čitaju i dalje i dolaze do reči:
„Raduj se, razrešenje nevinih od uza!
Raduj se oživljavanje mrtvaca!“

I na ovim rečima- Svet! Svet! Svet! -majka je otvorila oči i sela.

Ugodnik se sažalio. Sažalio se na dečije suze. „

Izvor: fejsbuk

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!