Istorija

“AVNOJEVSKA PATRIJARŠIJA“

Tito i njegov patrijarh German

1945.g. udruženje sveštenika Crne Gore, stvoreno od strane OZNE, na čelu sa sveštenikom Petrom Kapičićem, štampalo je
,, Crkveni kalendar“. Umesto krsta je petokraka, a umesto ikona ,, vernike“ su dočekale slike Staljina i Broza.

28. 8.1958.g. Tito je organizovao prijem za sve episkope, članove Svetog arhijerejskog sabora SPC. Tadašnji patrijarh Vikentije (1950 – 1958) je između ostalog, rekao Titu : “Želja je sabora da vam izrazi blagodarnost koju ste ukazali našoj Crkvi, koja slobodno dela u novoj Jugoslaviji. Vi ste mnogo učinili za SPC i njene ustanove. Vi ste prvi građanin ove države, te vam čestitamo za vaše delo napretka i ugleda u svetu. SPC visoko ceni vaše shvatanje naših crkvenih prilika, i zato primite našu blagodarnost“. (Politika, naslovna strana maj 1958.)!

Njegov naslednik patrijarh srbski German, osporavan i hvaljen (1958 – 1990) – odlikovan 1966.g. od Josipa Broza, kao i vrh tadašnje SPC, nastavili su veoma dobre odnose sa vrhom KPJ, koja je i postavljala kadrove. “Pravoslavlje“su bile zvanične novine Srbske patrijaršije, pa su 15. 8.1980.g. povodom Titove smrti između ostalog objavile: “Pravoslavni Jugoslavije se opraštaju od Josipa Broza, izražavajući mu blagoslov i zahvalnost, što su živeli u slobodi“.

Ipak, jedan broj sveštenika nikada nije prihvatio takvu saradnju, pa su zbog toga proganjani na najsvirepiji mogući način, maltretirani, mučeni, ponižavani zajedno sa porodicama, i vrlo često zverski likvidirani. Protu Milana Klisovića su ubili u kući, a okolo kuće su pevali i igrali kolo. Inače on je spasio oko 100 Srba od Nemaca. Sin Rastko mu je bio u četnicima. Prota Milan Prodanović svedoči: “Obično su se mučenja završavala likvidacijom. Neke su žive bacali u jame, neke pretesterisali, neke ubijali maljem, čupali jezik, streljali i bacali u Savu. Mladog sveštenika Kostadina Novičića paroha stojničkog, ubili su zajedno sa popadijom pred porođajem, u jesen 1943. godine. Ovo je samo mali deo zločina komunista nad nepodobnim sveštenicima!!

(“Golgota Rakovičke parohije“)

Izvor- fejsbuk

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!