Mišljenja

Ako policija danas upada u hramove, zašto već sutra ne bi upadala u naše domove?

Režim vanrednog stanja pretvorio se u režim otvorenog nasilja nad neotuđivim pravima građana. Ni SPC, ni građani Srbije, a naročito pravna struka, nemaju prava da ćutke pređu preko takvog bezakonja

Sloboda veroispovesti ujemčena članom 43. Ustava Republike Srbije i članom 9. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je apsolutno pravo, jer se prema članu 202. Ustava sloboda veroispovesti ne može iz bilo kog razloga ograničiti u uslovima vanrednog stanja. Stoga je sprečavanje vernika da prisustvuju nedeljnim Svetim Liturgijama protivustavno nasilje Vlade i predsednika Republike.

Međutim, režim Aleksandra Vučića se nije zaustavio na ovom, već prema poslednjim informacijama vrši progon sveštenstva i naroda zbog učešća na Liturgiji u vremenu u kome ne postoji ograničenje slobode kretanja, pozivajući se na odredbu čl. 4. st. 1. Uredbe  o merama za vreme vanrednog stanja, koja zabranjuje „sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom“, kao i na odredbu istog člana 4. st. 2. iste Uredbe, kojom se zabranjuju okupljanja u zatvorenom prostoru.

S tim u vezi, ukazujem na navedeni čl. 202. Ustava, koji reguliše mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju, čiji stav 4. glasi: „Mere odstupanja ni u kom slučaju nisu dozvoljene u pogledu prava zajemčenih čl. 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 43 (sloboda veroispovesti, prim. Z. Č), 45, 47, 49, 62, 63, 64. i 78. Ustava).“ Pritom odredbe kojima se jemče ljudska i manjinska prava pripadaju malobrojnoj grupi ustavnih propisa koje su sudovi dužni neposredno da primenjuju (čl. 18. Ustava). Iz toga sledi da se bogosluženja uz učešće vernog naroda mogu potpuno zakonito održavati kako unutar hramova, tako i u crkvenim portama, a na SPC je da sama izabere mesto na kome će vršiti bogosluženje, snishodeći postojećoj situaciji i merama koje preporučuju državne vlasti.

Tako se režim vanrednog stanja, koji je iako vanredan pravno uređen, pretvorio u režim otvorenog nasilja nad osnovnim i neotuđivim pravima građana. Ni SPC, ni građani Srbije, a naročito pravna struka, nemaju prava da ćutke pređu preko takvog bezakonja. Nikakve razlike među nama ne bi smele da budu važnije od odbrane prava, niti je bilo koje pravo, pa ni pravo na život, važnije od slobode. Oni koji nisu vernici treba da shvate, da će od odbrane neprikosnovenosti hramova, zavisiti i odbrana neprikosnovenosti njihovih domova. Jer, ako danas policija nekažnjeno upada u hramove, zašto već sutra ne bi upadala u naše domove.

Autor: Zoran Čvorović

Izvor: stanjestvari.com

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu koja je u Srbiji zabranjena!