Crkva

Savet starca Pajsija za koga glasati

Neposredno pred izbore, kod starca Pajsija je došla jedna grupa ljudi da bi ga upitala za koga da glasa, a on im je rekao:

„Ko je bliži Crkvi, ko se bori za nju i za našu zemlju, ko drži svoju reč?
Glasajte za onoga ko je odaniji Crkvi. Ne mislim da bi trebalo da glasate za one političke partije koje se nazivaju demohrišćanskim, jer bi to bilo sasvim pogrešno.

Mi ne smemo pripadati političkim strankama. Najpre treba da volimo Crkvu, a zatim otadžbinu, i da glasamo za one ljude koji se bore za njih. Vidite, svi grčki heroji su se borili za Crkvu i za otadžbinu i za njih su prolivali svoju krv. Prema tome, moramo im biti zahvalni što je Grčka danas slobodna zemlja i što se ne nalazi pod turskom vlašću. Pokušajte da glasate za one ljude koji su spremni da proliju krv, najpre za Pravoslavlje, a zatim i za otadžbinu. Na žalost, danas za članove parlamenta biramo ljude mračne i maglovite prošlosti.“

***

U vreme nacionalnih izbora, mnogi hodočasnici su dolazili kod starca Pajsija da bi ga upitali za kog kandidata da glasaju. On bi im obično odgovarao:

„Glasajte za onoga, za kojega verujete da je najbolji, za onoga ko voli Boga i otadžbinu.“

Oni su mu uvek odgovarali istim rečima:

„Svi su oni isti, oče.“

Tada bi Starac dodao:

„Vidite, i sve masline su iste, sve ih pogađa ista bolest koja se zove „dakos.“ Neke, međutim, bivaju pogođene 100%, neke 80%, a neke 50%. Budući da su nam masline neophodne, moramo da obratimo pažnju na one koje su najmanje obolele. Kada pođemo na glasanje, moramo imati na umu dve stvari:

1) koliko kandidat voli Boga, tj. u kojoj je meri on svestan član Crkve i

2) koliko voli svoju otadžbinu i brine o njenim, umesto o svojim ličnim interesima. Ukoliko se neko prilikom glasanja pridržava drugačijih kriterijuma, to znači da se rukovodi ličnim interesima i da ne postupa kao pravi hrišćanin. Božija pravda će kasnije dopustiti da plati za svoju grešku.“

___________

(odlomak iz teksta SUZE ZA SVET – SAVREMENI GRČKI STARCI I Starac Tihon, Starac Pajsije i Starac Porfirije)

Izvor: svetosavlje.org